Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

První slova nového prezidenta KZ ZZS ČR

06.06.2024

První slova nového prezidenta KZ ZZS ČR

 

 

 

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

 

dne 23. 4. 2024 se v prostorách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně uskutečnil XVII. Sněm KZ ZZS ČR. Při jeho příležitosti došlo k volbě prezidenta. Jsem rád a je mi velkou ctí, že přebírám pomyslné žezlo od předchozího prezidenta Mgr. Radomíra Vlka. Závazek ve formě funkce jsem přijal s pokorou a velkou úctou k organizaci jako je Komora záchranářů ZZS ČR.

Na tomto místě mi dovolte poděkovat všem našim členům. Ti jsou základním pilířem naší Komory záchranářů. Bez nich by tato organizace nebyla a jen díky vašemu zájmu o naši profesi jsme schopni posouvat a hájit naše povolání. Je báječné a inspirující, že dění v Komoře také sleduje nemalé množství kolegů jak z odborné, tak i laické veřejnosti, kteří nejsou našimi členy. Potřebujeme podporu široké odborné veřejnosti i vzájemnou spolupráci a respekt. Komora záchranářů má díky členské základně faktickou, ale také morální sílu vést rovnocenná jednání s profesními, vládními, vzdělávacími a dalšími institucemi. Za dobu své existence si naše organizace vybudovala mezi partnery pevné místo. Je důležité mít širokou členskou základnu, která se chce vzájemně setkávat, vyměňovat si zkušenosti a názory, a tak utvářet náš obor.

Dále bych rád poděkoval všem předchůdcům, na jejichž práci navazujeme, i kolegům v předsednictvu a revizní a kontrolní komisi. Aktuální složení má dvě důležité roviny – jednak osvěžení, které přináší noví členové, jednak konzistenci ve formě stávajících členů, kteří obhájili své mandáty. Toto spojení zaručuje kontinuální pokračování v započaté práci. Tým vedení vydává skutečně velké úsilí, které možná není na první pohled vidět, nicméně krok za krokem posouvá organizaci vpřed a hájí zájmy záchranářského povolání. Všichni členové to dělají ve svém volném čase, ale s o to větší chutí být tady pro druhé. Za to mým kolegům patří velký dík a obdiv.

Situace ve zdravotnictví se mění. Sám pracuji v tomto oboru 20 let a role nelékařských zdravotnických pracovníků se vyvíjí. V segmentu ZZS se práce záchranáře proměnila. Dnes je posádkami rychlé zdravotnické pomoci realizována drtivá většina výjezdů. Postupně vzniká síť urgentních příjmů napříč republikou, kde pracuje část kolegů záchranářů. I o tuto problematiku se zajímáme a snažíme se hájit i jejich zájmy na těchto pozicích. Neméně důležité je slyšet názory a zastupovat zdravotnické záchranáře pracující na akutních jednotkách intenzivní péče. Sám jsem absolventem studia intenzivní péče, a proto rozumím, že se najde nejeden kolega, kterému práce učaruje a nechce již do terénu.

Jak se bude vyvíjet systém posádek RZP se záchranáři pro urgentní medicínu? I tento systém se kultivuje a je třeba nad implementací intenzivně přemýšlet.

Se stárnutím populace bude docházet k výjezdům ZZS na pomezí urgentní medicíny a sociální služby. I zde je třeba zapracovat na kultivaci systému a zamýšlet se nad směrováním toho segmentu. Bude třeba vytvořit nové typy výjezdových skupin? Vystačíme si se stávajícím systémem péče?

Hrozba úbytku nelékařského zdravotnického personálu se konečně začíná brát vážně. Dříve byla široce probírána problematika odlivu lékařů, nicméně neoddiskutovatelným faktem je, že nám začínají chybět zdravotničtí záchranáři (a to nejen v terénu, ale i na zdravotnických operačních střediscích) a mnohde i řidiči vozidel ZZS. Se zánikem oboru na vyšších zdravotnických školách dochází k sycení trhu pouze z fakult vysokých škol, které však už nyní plnohodnotně nepokryjí poptávku na trhu. Navíc kvůli bezprecedentní podmínce roční praxe ve zdravotnických zařízeních, kterou nemusí plnit žádné jiné zdravotnické povolání, nemalá část kolegů zůstává v těchto nemocnicích. Důvody může najít každý sám – práce na klinickém pracovišti, reálně vyšší mzdy, benefity práce pro zdravotnické zařízení nebo je prostě práce okouzlí.

Komora záchranářů ZZS ČR je organizace, která je otevřena jakémukoliv názoru. Budeme se snažit podpořit každý, který povede ke zlepšení poskytované péče, kultivaci systému PNP, zvýšení bezpečnosti a kvality poskytované péče. Podporujeme jednak účast delegátů na sněmu, kde je prostor vyjádřit názory, dát podněty k řešení, pohovořit s kolegy. Ale také podporujeme vznikající pracovní skupiny, které budou poradním orgánem prezidenta a celého vedení. Pracovní skupiny se zabývají návrhy na kultivaci pregraduálního a postgraduálního vzdělávání v našem oboru a dále legislativními změnami, které nás dříve či později dostihnou a je třeba na ně být připraven.

Děje se toho hodně a je třeba být u toho. Segment přednemocniční péče dozná změn a dojde k vývoji. Je třeba spolupracovat s partnery, hledat nejlepší možné a pracovat na bodech, které se nás týkají nyní, ale také se nebát chystat půdu pro časy zítřejší.

V příštím roce nás čeká krásné jubileum Komory záchranářů ZZS ČR, a to 20 let existence. Připojte se s námi k oslavám a zúčastněte se konference, kterou plánujeme uspořádat.

Hlavními body, kterým se chci v KZ ZZS ČR věnovat ve funkčním období:

  • Plnění závazků daných každoročním sněmem KZ ZZS ČR;
  • Šíření dobrého jména a reprezentace KZ ZZS ČR a ZZS;
  • Rozšíření členské základny s cílem sdružovat profesionály;
  • Spolupráce s odbornými a profesními organizacemi, a to nejen v České republice, ale i u našich kolegů v zahraničí;
  • Podílení se na společném postupu při tvorbě změn a návrhů vzdělávacích programů, doporučených postupů či klinických standardů přednemocniční neodkladné péče pro zdravotnické záchranáře, řidiče ZZS a operátory;
  • Rozvoj a podpora pregraduálního a postgraduálního vzdělávání v oboru a zvyšování odborné úrovně a kvality v úzké spolupráci s odbornými společnostmi;
  • Prosazovaní postoje KZ ZZS ČR v připravovaných legislativních úpravách.

 Pokud vás zaujaly body, které jsem si vytyčil pro příští období, tak budu rád, když nás podpoříte nejen aktivním členstvím, ale nabídkou spolupráce či aktivním zájmem o obor. Chtěl bych vás vyzvat – s mnohými z vás se známe z různých vzdělávacích aktivit a kurzů, s některými se teprve jistě seznámím – pro obě skupiny ale platí, že v případě setkání budu vděčný, když se zastavíme a řekneme si, co vás zajímá, jaký máte názor na věc, co byste rádi změnili. Jsem vděčný, když mám kolem sebe více názorů a je tak možné si na základě širších zkušeností udělat ten vlastní.

Držte nám palce. Jsme tu pro vás!

 

PhDr. Mgr. Vladimír Husárek, MBA, LL.M.

prezident

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky, z. s.

e-mail: prezident@komorazachranaru.cz

www.komorazachranaru.cz

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.