Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Konference

XXVII. Dostálovy dny urgentní medicíny

12. – 14. 10. 2021 v Clarion Congress Hotelu v Ostravě.

TÉMA PROGRAMU COVID-19 (jak dále), traumata, popáleniny, urgentní příjmy, medicína katastrof, varia; samostatné bloky budou mít k dispozici sekce mladých lékařů a NLZP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na Dostálových dnech v Ostravě jsme se naposledy setkali již před třemi lety. Tehdy jsme slavili hned čtyři výročí najednou a při zakončení kongresu jsme Vás zvali na vybočující, jednodenní Dostálův den v rámci kongresu EUSEM v roce 2019. Dnes, po roce a půl života s pandemií, připadají oslavy, konference konané v reálném světě i vzpomínky na úspěšný evropský kongres v Praze jako starodávný vesmír, zcela překrytý současnou každodenní existencí ve virtuálním prostředí.

Přesto opět pokoušíme osud a zveme Vás opět do podzimní Ostravy (stejně jako vloni, ale letos to už vyjít musí!). Věříme, že se nám všem společně podaří navázat na tradici plných konferenčních sálů a živých diskuzí během přestávek – ty ani sebesofistikovanější online platforma nemůže nahradit. Program připravujeme od jara a doufáme, že se nám společně podaří zase o něco posunout laťku výš.

Budeme se na Vás moc těšit – toto letos opravdu není fráze.

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.

Vědecký sekretář Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
uplynul přesně rok od chvíle, kdy jsme – naplněni opatrným optimismem – chystali nejen text pozvánky, ale především akci samu. Není proto dost dobře možné vyhnout se silným pocitům déja_vu. Z epidemiologického hlediska je situace velmi podobná té loňské, konání kongresu v říjnu se na sklonku června zdá být stejně daleko, jako před rokem.

Jak nakonec přípravy loňských Dostálových dnů nedobrovolně skončily, víme dobře. Nicméně lidé, věnující se urgentní medicíně a podobným oborům, jsou zvyklí nevzdávat se, ale stále hledat další řešení a pokoušet se dosáhnout cíle znovu a znovu. Proto letošní rok opět plánujeme klasické prezenční Dostálovy Dny. Úterní den před kongresem je vyhrazen pro doprovodné aktivity (setkání pracovních skupin a podobně), středa a čtvrtek již tradičně zaplní hlavní program v sekcích. Rámcový program sekcí se neliší od loňského, bude zde téma COVID-19, tentokrát ale s prospektivním zaměřením, další bloky zaplní traumata, popáleniny, problematika urgentních příjmů, medicína katastrof. Svůj samostatný blok budou mít k dispozici NLZP a mladí lékaři a samozřejmě bude dán prostor v sekci varia.

Na rozdíl od loňského roku, kdy pro nedostatek času nebylo možno uspořádat akci alternativním způsobem, letos je souběžně připravována i tzv. „hybridní“ varianta pro případ, že by epidemiologická situace nedovolila uspořádat kongres klasickou prezenční formou.

Ať už proběhnou letošní Dostálovy dny v jakékoliv podobě, jménem vědeckého i organizačního výboru doufáme, že si pro tradiční „Dostálky“ vyhradíte čas a moc se těšíme na viděnou v Ostravě.

MUDr. Roman Gřegoř, MBA

Předseda Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

Zdroj+foto: sanopharm.cz

 

V. kongres krizového řízení „Spolupráce složek IZS při mimořádných událostech a katastrofách“

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti V. kongres krizového řízení „Spolupráce složek IZS při mimořádných

událostech a katastrofách“, který ve dnech 21. – 22. října 2021 pořádá Fakultní nemocnice Brno. Akce se

tentokrát koná v konferenčních prostorách hotelu Galant v Mikulově. Kongres je pořádán pod záštitou ředitele

Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Jaroslava Štěrby, Ph.D.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Činnost záchranných jednotek při řešení mimořádných událostí v ČR a

ve světě, Rizika a řešení mimořádných událostí v regionech, Pandemie COVID-19 2020/2021 a Varia“. Cílem

kongresu je uspořádat mezioborové setkání, které přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové

spolupráci při řešení mimořádných událostí.

Zájemcům o aktivní účast (autorům přednášky) si dovolujeme sdělit, že přednášku je možné přihlásit do 10. září 2021.

Máte-li zájem se kongresu zúčastnit, neváhejte se zaregistrovat. Registrační formulář a další organizační

detaily najdete na www.symma.cz/krizoverizeni.

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity

dle platných předpisů.

Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že Vám bude možné se tohoto mezioborového setkání zúčastnit.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi a jsme

 

S přátelským pozdravem

SYMMA, spol. s r.o.

kongresy ● konference ● sympozia ● workshopy

Aleš Martinek

project manager

Bohunická 133/50

619 00 Brno

Mobil: +420 607 650 654

E-mail: a.martinek@symma.cza.martinek03@gmail.com

www.symma.cz 

 

V. ročník konference Dětské polytrauma

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

rádi bychom Vás pozvali na V. ročník konference Dětské polytrauma v Ostravě.

Cílem je standardizace péče o dětské pacienty na základě EBM a modifikace již stávajících postupů ve všech článcích řetězce péče o poraněné dítě. Jako zásadní zdroj informací považujeme klinické studie, zkušenosti přednášejících, kteří výsledky studií zavádějí do praxe a mnohaletou zkušenost odborníků na péči o pediatrické pacienty.
Letošní ročník rovněž splňuje stejně, jako předchozí, podmínky pro udělení kreditů České lékařské komory a České asociace sester v rámci celoživotního vzdělávání lékařů, sester a zdravotnických záchranářů.

Program V. ročníku konference bude upřesněn přibližně 14 dnů před konáním akce.

Registrační poplatky pro letošní ročník činí 1000,- Kč pro lékaře a 800,- Kč pro NLZP. 

Konference se koná 24. listopadu 2021 v Imperial Hotel Ostrava.

Registraci a více informací naleznete na www.detskepolytrauma.cz

 

Poslední úprava dokumentu 03.10.2021

Generální sponzor

Naši sponzoři

Místo pro vaši reklamu
Hlavní sponzor

Medsol - zdravotnická technika, klinické informační systémy
Sponzor

Copyright © 2021 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.