Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Cíle a vize

Sdružovat profesionály

 • Stavět na profesionalitě, kompetencích, kvalitě a odpovědnosti za obor.
 • Být hrdou a respektovanou profesní organizací a hájit profesní zájmy všech zaměstnanců ZZS.
 • Zvyšovat kvalitu a bezpečí ošetřovatelské péče poskytované všem pacientů v rámci přednemocniční neodkladné péče.
 • Být respektovaným a otevřeným partnerem pro jednání s orgány státní správy, vládními, nevládními, profesními a vzdělávacími organizacemi.

Vzdělávání

 • Podílet se na tvorbě a realizaci specializačních programů, certifikovaných kurzů a dalších vzdělávacích programů pro zdravotnické záchranáře, řidiče ZZS a operátory.
 • Podílet se na přípravě doporučených postupů a klinických standardů přednemocniční neodkladné péče.
 • Pořádat pro své členy vzdělávací akce a společná setkání.
 • Podporovat národní a mezinárodní programy zaměřené na vzdělávání, vědu a výzkum.

Podpora

 • Vykonává bezúplatnou poradenskou činnost pro studenty vyšších a vysokých škol v oboru zdravotnický záchranář.
 • Posilovat a účelně rozšiřovat kompetence zdravotnických pracovníků pracujících na zdravotnických záchranných službách a urgentních příjmech.
 • Podílet se na zvyšování odborné úrovně zdravotnických záchranářů, řidičů vozidel zdravotnických záchranných služeb a operátorů tísňových linek pracujících na ZZS a urgentních příjmech.

Hlavní sponzor

Naši sponzoři

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.