Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Legislativa

 

Legislativní brožura - stručný a přehledný souhrn nejdůležitějších předpisů a jejich souvislostí.

 

Zákony o ZZS

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách

Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě

 

Prováděcí vyhlášky o ZZS

Vyhláška č. 240/2012 Sb. kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě

Vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Vyhláška č. 296/2012 Sb. o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky

NV č. 222/2010 Sb., katalog prací

 

Zákony a vyhlášky o NLZP

Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních

Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Vyhláška č. 39/2005 Sb. kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
 

Další související předpisy

Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Listina základních práv a svobod

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník

Nařízení vlády č. 148/2012 Sb. o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu

 

 


 

Poslední úprava dokumentu 25.06.2020

Hlavní sponzor

Naši sponzoři

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.