Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

KZ ZZS ČR má nové vedení – USNESENÍ delegátů XVII. Sněmu

25.04.2024

KZ ZZS ČR má nové vedení – USNESENÍ delegátů XVII. Sněmu

 

USNESENÍ ze XVII. Sněmu KZ ZZS ČR

 

V úterý 23. 4. 2024 proběhlo v Brně v prostorách velkého sálu NCO NZO jednání delegátů XVII. Sněmu Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky, jehož stěžejní částí programu byla volba prezidenta, viceprezidenta a členů předsednictva KZ ZZS ČR.

 

Jednání sněmu bylo dle programu zahájeno v 9,00 hodin, kdy prezident komory Mgr. Radomír Vlk přítomné přivítal  a seznámil s předpokládaným průběhem jednání. Na jednání sněmu navazovalo první jednání pracovních skupin.

Po úvodním slovu prezidenta následovalo určení (zapisovatele a ověřovatele zápisu) a volba pracovních orgánů sněmu (mandátové a volební komise, návrhové komise). Následně byl představen návrh programu XVII. Sněmu KZ ZZS ČR a ten byl bez dalších změn delegáty schválen.

Dalším schváleným bodem programu bylo přednesení zprávy o činnosti za plynulé volební období 2019 až 2024, kterou končící předsednictvo skládalo účty. Zprávu přednesl Mgr. Radomír Vlk. Dalším, neméně důležitým bodem byla kontrola plnění usnesení z loňského sněmu, které obsahovalo celkem tři schválené body. Jak je vidět níže hned po dfotografií, dva body usnesení splněny byly a poslední má termín do podzimu letošního roku.

1. Sněm delegátů zavazuje prezidenta KZ ZZS ČR k jednání s AZZS ČR a řediteli ZZS zvlášť, k narovnání stavu porušování legislativy na některých ZZS, ve smyslu zaměstnávání zdravotnických záchranářů na smlouvu v pracovní kategorii Řidič vozidla ZZS, pokud tento dříve nezískal odbornou způsobilost v tomto oboru, a případně i s dopadem zařazení v 8. pl. tř., a dále v porušování legislativy při obsazování míst v kategorii Řidič vozidla ZZS řidiči bez úspěšného absolvování Akreditovaného kvalifikačního kurzu (AKK). Obojí je v přímém rozporu s § 35 zákona č. 96/2004 Sb. SPLNĚNO, odeslán dopis na AZZS ČR

2. Sněm delegátů zavazuje vedení komory k provedení revize sponzorského řádu na nejbližším zasedání vedení KZ ZZS ČR. SPLNĚNO, revize byla provedena

3. Sněm delegátů pověřuje Bc. Denisu Šrotířovou provést revizi a aktualizaci tzv. Legislativní brožury se zapracováním legislativních změn. PROBÍHÁ – termín stanoven do září 2024

Následovala prezentace o stavu členské základny a vývoji počtu členů během uplynulých pěti let, kterou delegátům přednesla Bc. Denisa Šrotířová.

Poté se slova ujal opět končící prezident Mgr. Radomír Vlk, který nejdříve představil prezentace o příjmech a výdajích komory za uplynulé pětileté období, ze kterých vyplynulo, že za uplynulé volební období vedení komory hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem. Následně představil návrh rozpočtu na rok 2024, který byl po několika navržených změnách nakonec všemi delegáty sněmu schválen. Na závěr proběhla ještě kontrola účetnictví členy RKK. Vyčerpáním první části programu byla pomyslně uzavřena minulost a další část program byla volební a tedy zejéma o směřování a budoucnosti KZ ZZS ČR.

 

Dalším bodem programu byly volby orgánů komory na další pětileté období.

Prezident komory Mgr. Radomír Vlk dopředu avizoval, že už nemá ambici kandidovat na místo nejvyšší a tak delegáti navrhli celkem tři nová jména na uvolněnou funkci prezidenta. Dva z navržených kandidátů návrh pléna nepřijali, a proto na uvolněné místo prezidenta kandidoval pouze jeden kandidát, který návrh přijal. Jediným kandidátem, o kterém delegáti v tajné volbě hlasovali, byl PhDr. Mgr. Bc. Vladimír Husárek, DiS., MBA, LL.M., který obdržel krásných 90,1 % odevzdaných hlasů.

Prezidentem KZ ZZS ČR byl zvolen 

PhDr. Mgr. Bc. Vladimír Husárek, DiS., MBA, LL.M.

 

Po úspěšné volbě prezidenta následovala volba viceprezidenta KZ ZZS ČR. Delegáti opět navrhli celkem tři jména. Stávajícího viceprezidenta a dvě nová jména. Dva z navržených kandidátů návrh pléna nepřijali, a proto na místo viceprezidenta kandidoval pouze jediný kandidát, který návrh přijal. Kandidátem, o kterém delegáti v tajné volbě hlasovali, byl Mgr. Vladimír Jarušek, MBA, který v tajné volbě obdržel úctyhodných 95,5 % odevzdaných hlasů.

Viceprezidentem KZ ZZS ČR byl zvolen 

Mgr. Vladimír Jarušek, MBA

 

Následovala volba celkem tří členů předsednictva KZ ZZS ČR. Dva členové končícího předsednictva avizovali, že na další volební období už kandidovat nebudou. Konkrétně Mgr. Martin Spurný a Bc. Denisa Šrotířová. Bylo tedy jasné, že předsednictvo dozná výrazné personální obměny. Z pléna bylo na tři volné funkce navrženo celkem devět kandidátů a všichni kandidaturu přijali. Vznikl tak trojnásobný převis, což dávalo tušit, že volby členů vedení nebudou tak jednoduché, jako předchozí dvě. V prvním kole obdržel nadpoloviční většinu 68,2 % hlasů jen končící prezident Mgr. Radomír Vlk a to je velmi dobře, protože je pro organizaci a nového prezidenta výhodou, že bude mít odcházejícího prezidenta ve vedení organizace pro navázání kontinuity a snadnější předání agendy.

V prvním kole byl do předsednictva KZ ZZS ČR zvolen 

Mgr. Radomír Vlk

 

Následovalo druhé kolo. Před volbou se nikdo z neúspěšných kandidátů první kola kandidatury nevzdal, a tak se ve druhém kole o bývající dvě místa utkalo celkem osm kandidátů. Ve druhém kole se podařilo zvolit další dva členy vedení KZ ZZS ČR, kteří shodně získali 63,6 % odevzdaných hlasů.

Ve druhém kole byli do předsednictva KZ ZZS ČR zvoleni

Ing. Bc. Jakub Reček, DiS.

Ing. Mgr. Simona Večerková, DiS.

 

Nové předsednictvo KZ ZZS ČR bylo zvoleno ve složení:

Prezident KZ ZZS ČR: PhDr. Mgr. Bc. Vladimír Husárek, DiS., MBA, LL.M.

Viceprezident KZ ZZS ČR: Mgr. Vladimír Jarušek, MBA

Členové předsednictva: Mgr. Radomír Vlk, DiS.

                                              Ing. Bc. Jakub Reček, DiS.

                                                          Ing. Mgr. Simona Večerková, DiS.

 

zleva Večerková, Reček, Husárek, Jarušek a Vlk

 

                                           

Po volbě prezidenta pozbyl místo v RKK PhDr. Mgr. Bc. Vladimír Husárek, DiS., MBA, LL.M., který se stal novým prezidentem a statutárním orgánem KZ ZZS ČR. Musela následovat dovolba člena RKK, která nebyla v původním návrhu programu, ale vyplynula z okolností.

Delegáti sněmu na jedno uvolněné místo člena RKK navrhli celkem tři kandidáty a všichni kandidaturu přijali. Na uvolněné místo člena RKK byl s 54,5 % odevzdaných hlasů zvolen hned v první volbě David Klouček.

 

Všem končícím členům vedení KZ ZZS ČR je potřeba poděkovat. Ne ze slušnosti, ale skutečně za odvedenou práci, kterou konali ve svém volnu a zdarma ve prospěch nás všech, ve prospěch oboru záchranářství. Ti, kteří funkcemi v orgánech prošli, vědí, že to mnohdy není jednoduché a velká spousta odvedené práce není na venek vidět, ale bez ní by nebylo těch veřejně známých dosažených úspěchů.

Všem nově zvoleným je naopak potřeba popřát zapálení, pracovitost a obětavost a to vše při vysoké míře pokory. Pokud tyto aspekty do své práce vloží, úspěchy je samotné i komoru jako celek určitě neminou. Popřát jim, aby tu káru táhli dalších pět let a aby KZ ZZS ČR zase o kus posunuli. Nesmíme zapomenout, že k tomu jim můžeme pomoci my všichni, zdravotničtí záchranáři, řidiči vozidel ZZS i studenti oboru záchranářství svým členstvím v jediné profesní organizaci v ČR, která je po celou dobu na jejich straně a hájí jejich zájmy ve školách, na pracovištích, v odborných společnostech, ale i před orgány veřejné správy.

 

Po volbách přednesla návrhová komise ústy Mgr. Vlasty Vařekové návrhy delegátů sněmu do usnesení, o kterých se o každém zvlášť následně hlasovalo.       

1. Návrh na úpravu Stanov ve smyslu možnosti elektronické volby. Návrh podal Mgr. Radomír Vlk.

Delegáti sněmu hlasovali o doplnění Stanov KZ ZZS ČR o ustanovení: „Volby do orgánů KZ ZZS ČR mohou probíhat i elektronickým způsobem.“ O formě a způsobu voleb rozhoduje předsednictvo. Upraví předsednictvo v rámci převodu organizace na nového statutárního zástupce.

Hlasováni: pro návrh 90 % delegátů, 5 % proti, 5 % se zdrželo

2. Zjednodušení registrace nových zájemců o členství v KZ ZZS ČR. Návrh podal Bc. Jan Mendes, B.Sc

Hlasováni: pro návrh 95 % delegátů, 0 % proti, 5 % se zdrželo

3. Předsednictvo vytvoří pravidla pro čerpání cestovních náhrad. Návrh podal PhDr. Mgr. Bc. Vladimír Husárek, DiS., MBA, LL.M.

Hlasováni: pro návrh 90 % delegátů, 0 % proti, 10 % se zdrželo

4. Předsednictvo zvýší aktivity ve smyslu, PR a prezentace KZ ZZS ČR. Návrh podala Ing. Mgr. Simona Večerková, DiS.

Hlasováni: pro návrh 100 % delegátů

 

Na závěr programu bylo všemi delegáty jednohlasně schváleno USNESENÍ delegátů XVII. Sněmu KZ ZZS ČR.

 

Po skončení programu sněmu probíhalo první jednání pracovních skupin viz program.

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.