Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

VÝZVA! Zájemci se mohou přihlásit do několika pracovních skupin

18.12.2023

VÝZVA! Zájemci se mohou přihlásit do několika pracovních skupin

 

 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


členové Komory záchranářů ZZS ČR,

 

 

s radostí sdělujeme, že v letošním roce dosáhla Komora záchranářů ZZS ČR významného úspěchu, jak jsme vás informovali v září prostřednictvím prezidenta Mgr. Vlka. Iniciovali jsme vznik Pracovní skupiny pro nastavení systémových změn v odbornosti zdravotnického záchranářství.

Pracovní skupina, působící jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR, má za úkol ve spolupráci s ostatními členy postupně vypracovat a navrhnout změny, jež mohou výrazně ovlivnit činnosti NLZP na ZZS. Klíčovými tématy jsou pregraduální a postgraduální vzdělávání v oboru zdravotnického záchranářství, kompetence zdravotnických záchranářů, podmínky výkonu jejich povolání či tvorba doporučených postupů. Členy této pracovní skupiny jsou také zástupci Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP, Asociace VŠ vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR, Asociace nemocnic ČR, České asociace sester a samozřejmě zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Obracíme se na vás všechny jako na širokou odbornou veřejnost s žádostí o spolupráci. Cílem Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky vždy bylo a stále je, spravovat naše záležitosti samostatně, s vysokou mírou autonomie a odpovědnosti za náš obor a další rozvoj oboru takovým směrem, aby naše výstupy měly co nejpozitivnější dopady do našich činností a výkonu povolání. Na nedávném pracovním setkání předsednictva KZ ZZS ČR, které proběhlo koncem listopadu, jsme se rozhodli vytvořit pracovní podskupiny složené z odborné veřejnosti, tedy z vás, členů Komory záchranářů, abyste měli možnost co nejefektivněji ovlivňovat směřování našeho oboru, předkládat návrhy k diskusi a aktivně se podílet na práci v podskupinách, které budou připravovat materiály pro jednání našich zástupců ve skupině na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Pokud Vás tato možnost zapojení se do práce v podskupinách zaujala, ale nejste doposud řádným členem Komory záchranářů ZZS ČR, můžete se stát členem Komory a následně společně pracovat a navrhovat změny, které mohou zásadně ovlivnit činnosti a postavení NLZP nejen na ZZS, ale i při práci na OUP a u intenzivních lůžek v nemocnicích. Podrobnosti k registraci do Komory naleznete ZDE.

Nabízíme Vám možnost se aktivně zapojit do činnosti některé z pracovních podskupin. V případě vážného zájmu nám napište na email registrace@komorazachranaru.cz sdělení, na kterém tématu chcete spolupracovat, Vaše představení a stručnou motivaci k této činnosti. Registrace do pracovních podskupin je 31.1.2024. Následně oslovíme vhodné kandidáty, sestavíme pracovní podskupiny a budeme vás informovat o dalším dění.

Děkujeme všem členům Komory, kteří se do pracovních podskupin zapojí, za jejich účast na formování naší budoucnosti a za jejich podporu.

 

Jsme tým, který pracuje pro vás.

S pozdravem

Vedení KZ ZZS ČR

 

Seznam a činnosti pracovních podskupin

 

1. Koncepce oboru zdravotnického záchranářství

  • Pracovní podskupina bude sestavena z členů vedení Komory záchranářů ZZS ČR. Bude mít přesah přes všechny ostatní pracovní podskupiny a jejím úkolem bude stanovovat zásadní strategie a změny v systému, na kterých budou týmy pracovat. Členové pak budou koordinovat jednotlivé podskupiny.

 

2. Pregraduální a postgraduální vzdělávání v oboru zdravotnického záchranářství

  • Podskupina se bude zabývat vznikem a úpravou vzdělávacích programů, v oblastech pregraduálního a postgraduálního vzdělávání, standardů vzdělávání u všech kategorií NLZP s odbornou způsobilostí: řidič vozidla ZZS, zdravotnický záchranář a operátor ZOS, případně i dalších. Zabývat se bude i oblastí specializované způsobilosti v oboru zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu. Případně také vznikem nových certifikovaných kurzů pro získání zvláštní odborné způsobilosti a případně i vznikem nových navazujících magisterských studijních programů.

 

3. Kompetence NLZP na ZZS a zdravotnických záchranářů na OUP, ARO, JIP a podmínky výkonu povolání

  • Podskupina bude pracovat na změnách v oblasti podmínek pro výkon zdravotnického povolání v odbornostech řidič vozidla ZZS, zdravotnický záchranář, zdravotnický záchranář se specializovanou způsobilostí, operátor ZOS a všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí.
  • V návaznosti na potřebách praxe a na změnách ve vzdělávání pak bude skupina předkládat a odůvodňovat úpravy a novelizace ve vyhlášce o činnostech zdravotnických pracovníků.

 

4. Návrhy legislativních změn všech úrovní a tvorba klinických doporučených postupů a národních ošetřovatelských postupů

  • Pracovní podskupina bude v návaznosti a ve spolupráci s dalšími skupinami předkládat návrhy na potřebné legislativní změny ve znění zákonů a vyhlášek upravujících prostředí poskytování zdravotních služeb, zejména v oblasti ZZS, OUP a PALIP (poskytovatelů akutní lůžkové péče).
  • Úkolem podskupiny bude také příprava klinických doporučených postupů (KDP) a národních ošetřovatelských postupů (NP) v souladu se vzdělávacími programy, které budou závazné a zajistí kvalitu a bezpečnost při poskytovaní zdravotních služeb.

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.