Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Krajská nemocnice Liberec a ZZS LK pořádají Liberecké dny urgentní medicíny

Krajská nemocnice Liberec a ZZS LK pořádají Liberecké dny urgentní medicíny

22. – 24. května 2024 Technická univerzita Liberec

03.02.2024

Text z externího zdroje:

 

Cílem konference je posílit spolupráci mezi třemi pilíři urgentní medicíny: zdravotnickou záchrannou službou, urgentními příjmy a intenzivní péčí. Společným tématem je cesta pacienta tímto řetězcem a vzájemná spolupráce lékařských a nelékařských odborníků, kteří o pacienta pečují. Součástí odborného programu jsou praktické workshopy, které proběhnou první den akce.

 

 

INFORMACE, POPLATKY A REGISTRACE

 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na kongres Liberecké dny urgentní medicíny 2024, který se uskuteční ve dnech 23. až 24. května 2024 v impozantní aule Technické univerzity v Liberci.

Kongres si klade za cíl posílit spolupráci mezi třemi pilíři urgentní medicíny: zdravotnickou záchrannou službou, urgentními příjmy a intenzivní péčí. Společným tématem je cesta pacienta tímto řetězcem a vzájemná spolupráce lékařských a nelékařských odborníků, kteří o pacienta pečují.

Program kongresu je připraven tak, aby pokrýval širokou škálu témat, od akutních stavů v traumatologii, chirurgických a interních oborech až po problematiku managementu hromadného postižení zdraví.

Pro zájemce o praktické dovednosti jsme na den před kongresem tj. 22. 5. 2024, připravili zajímavé workshopy.

Těšit se můžete i na bohatý společenský večer s vystoupením hudební skupiny The Schrams a Kratochvíle a na spoustu gastronomických zážitků.

Věříme, že tento kongres poskytne neocenitelnou příležitost ke sdílení znalostí a zkušeností mezi odborníky z řady oborů.


Kolektiv Oddělení urgentní medicíny Krajské nemocnice Liberec, a.s.
 

Programový výbor 

 

Předseda programového výboru konference
    MUDr. Petr Kašák
primář Oddělení urgentní medicíny, Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Programový výbor konference
  doc. MUDr. Tomáš Roubíček, PhD. FESC
lékařský ředitel Krajské nemocnice Liberec, a.s.

MUDr. Kristýna Holomková
zástupce lékařů za Oddělení urgentní medicíny, Krajské nemocnice Liberec, a.s.

MUDr. Zdeněk Krejzar
zástupce lékařů za Intenzivní péči, Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Bc. Jakub Kopecký, DiS.
zástupce NLZP za Oddělení urgentní medicíny, Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Mgr. Hana Šimonová
zástupce NLZP za Intenzivní péči, Krajské nemocnice Liberec, a.s.

MUDr. Karel Štěpánek
zástupce lékařů za Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje, p.o.

Ing. Jan Topolánek, DiS.
zástupce NLZP za Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje, p.o.

Ing. Pavla Šafránková, DiS.
zástupce Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity Liberec

 

Téma konference 

 

Cesta pacienta systém PNP, UP, IP – východiska a rozvoj, problémy
Infekční pacient  v UM
Cerebrovaskulární stavy v UM
Kardiovaskulární stavy v UM
Traumatické stavy v UM
Psychiatrický/agresivní pacient v UM
Hromadné postižení zdraví a jeho organizace
Duševní zdraví pomáhajících profesí
Trendy vzdělávání a simulační medicína
Organizačně - právní problematika v UM

Zpět
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této konferenci.

Hlavní sponzor

Naši sponzoři

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.