Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

ZZS mají týmy BIOHAZARD a cvičí zásahy u pacienta s VNN. Proč, když?

13.11.2015

ZZS mají týmy BIOHAZARD a cvičí zásahy u pacienta s VNN. Proč, když?

 

Speciální tým ZZS nacvičoval zásah u pacientky s vysoce nakažlivou chorobou

 

Záchranáři ZZS MSK v pondělí 9. listopadu nacvičovali ve Frýdku-Místku spolu s ostatními složkami IZS zásah u osoby s podezřením na onemocnění vysoce nakažlivou chorobou. Protože správný postup je při ošetřování v takto závažném případě velmi náročný, zdravotnická záchranná služba postupovala během simulovaného zásahu s důrazem na co největší autenticitu a simulaci reálných podmínek.

 

Posádka ZZS byla vyslána k pacientce s nevolností a horečkou. Pří příjezdu na místo „běžného“ zásahu se však ukázalo, že se nemocná vrátila před nedávnou dobou ze Saudské Arábie a od návratu z dovolené se její zdravotní stav rapidně horší. Posádka ZZS MSK proto během chvíle zkontrolovala, zda je pacientka při vědomí a ověřila anamnestické údaje. Instruovala pacientku i další osoby, které se zdržovaly na stejném patře budovy, aby ji neopouštěly a pacientku samotnou nechali v karanténě s nasazenou obličejovou rouškou. Zasahující záchranáři poté o situaci informovali sloužícího lékaře Krajské hygienické stanice. Na základě rozhodnutí epidemiologa byl spuštěn krizový plán pro podezření z výskytu vysoce nakažlivé nemoci.

ZZS kontaktovala a informovala o situaci ostatní složky IZS a povolán k zásahu byl transportní tým Biohazard týmu ZZS MSK a rovněž specializovaný „prvozáchytný“ tým Biohazard týmu. Tento, již s využitím nejvyššího stupně biologické ochrany, provedl u pacientky samotný zásah. Pacientce bylo nutno zajistit monitoraci základních životních funkcí a podání potřebných léků. Nezbytné je rovněž podrobné informování nemocné o nastalé situaci a příprava na dlouhou cestu do specializovaného zařízení Kliniky infekčního lékařství  Nemocnice Na Bulovce.

Po oblečení pacientky do speciálního obleku a provedení přípravy na cestu, požádal zasahující záchranář o přinesení bio vaku, který v mezičase přivezl transportní tým. Dva členové HZS v protichemických ochranných oblecích jej přinesli do místnosti, kde se záchranář a pacientka nacházeli. Po uložení, dekontaminaci a snesení bio vaku do speciální sanity již další záchranáři, opět připraveni v ochranných oděvech, zajistili upevnění a přípravu na transport. Teprve poté mohla být v doprovodu policie zahájena přeprava nemocné na specializované pracoviště do Prahy.

 

Bezchybné zvládnutí komplikovaného postupu v případě výskytu vysoce nakažlivého onemocnění je naprosto nezbytné, protože případná chyba zasahujícího týmu by znamenala ohrožení životů množství dalších osob. Dnešní taktické cvičení bylo součástí pravidelných zaměstnání a nácviků, jichž se běžné posádky a především tým speciálně připravených záchranářů ZZS MSK účastní.    

 

PhDr. Lukáš Humpl

Tiskový mluvčí ZZS MSK

 

P. S. Otázkou je, PROČ to všechno ZZS dělají, KDYŽ mají letošní vyjádření od prvního náměstka ministra zdravotnictví viz AKTUALITA

 

Sigmund

Komentáře k článku
  • Radek Reagovat 15.11.2015
    Je to tu bouře mozků :-) Zřejmě všichni vědí, že je to takový "BIOunderground" ze strany záchranek. Proto to mlčení.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.