Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

ZZS Jihočeského kraje řídí od začátku února jedno operační středisko

10.02.2012

ZZS Jihočeského kraje řídí od začátku února jedno operační středisko

Sanitní vozidla v Jihočeském kraji řídí od minulého týdne jediné operační středisko.
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje dokončila několikaletý proces sjednocování operačních středisek, který byl zahájen v roce 2005 v rámci vytvoření krajské záchranné služby sjednocením 7 okresních středisek ZZS . Ke krajskému zdravotnickému operačnímu středisku bylo 1.2.2012 jako poslední připojeno oblastní středisko Tábor , jehož operátoři přijímali 6- 7 tisíc tísňových výzev ročně.

Postupnému rušení okresních operačních středisek předcházela několikaletá pečlivá příprava, neboť hlavním cílem tohoto kroku je především zkvalitnění služeb pro naše pacienty a občany Jihočeského kraje. Každá změna ve zpracování tísňového volání a správném směrování posádek na místo zásahu musí být předem pečlivě zvážena a vyzkoušena, neboť jakékoli selhání tohoto systému a každá sebemenší chyba při jeho nastavení mohou někoho poškodit. Celý systém byl proto budován dlouhodobě v několika postupných krocích, mnohdy s odklady umožňujícími využít nových, kvalitnějších technologií a softwarových aplikací.

Prvním krokem ke stávajícímu stavu bylo vybudování jednotné analogové radiofonní sítě, které probíhalo od roku 2005 do roku 2007 . Současně započal rozvoj druhé radiofonní sítě , digitální v systému Matra Pegas umožňující jednak komunikaci s ostatními složkami IZS, jednak pokrytí oblastí, kde analogový systém selhává, nebo není dostatečně kvalitní. Současně s těmito změnami byla v závislosti na finančních možnostech ZZS JčK prováděna postupná obměna dalších technologií, softwarového a hardwarového vybavení na oblastech i v Českých Budějovicích.

Dalším krokem bylo vybavení všech vozidel ZZS JčK vozidlovým počítačem a GPS navigací propojených s operačními středisky.

V roce 2010 se podařilo dokončit stavební a technologické úpravy v budově záchranné služby v Českých Budějovicích a vybudovat Krajské zdravotnické operační středisko, které je schopno díky novým technologiím, ale i personálnímu obsazení přijímat tísňové výzvy na linku 155 z pevných i mobilních linek z území celého Jihočeského kraje a následně vysílat na místo potřebné síly a prostředky a současně kvalitně komunikovat s operačními středisky ostatních složek IZS a zdravotnickými zařízeními na území kraje, ale i za jeho hranicemi.

Během roku 2010 a 2011 byla postupně zrušena operační střediska v Jindřichově Hradci, Prachaticích, Strakonicích a Písku a jako poslední v roce 2012 i v Táboře .

Od 1.února tohoto roku se tedy každý volající na tísňovou linku 155 na území Jihočeského kraje dovolá na Krajské zdravotnické operační středisko do Českých Budějovic, které dle předpokladů odbaví cca 70 000 tísňových výzev ročně spolu s dalšími minimálně 20 000 dalšími hovory nemajícími charakter tísňové výzvy.

Ani toto však není konec snahy o další zlepšení operačního řízení. ZZS JčK se podílí spolu s ostatními ZZS v České republice, HZS ČR a PČR na operačním programu, který by měl umožnit významné rozšíření možností spolupráce, zkvalitnění radiového spojení, mapových podkladů, zálohování dat, odstranění rizik při výpadku sítě apod. v rámci všech tří složek. Současně s tímto technologickým posílením operačního střediska doufáme i v zavedení tabletů nebo odolných notebooků do jednotlivých sanitních vozidel, které nejen usnadní komunikaci posádek s operačním střediskem, ale zlepší i komunikaci se zdravotnickými zařízeními v regionu a vzájemné předávání informací. Pokrok nelze zastavit, takže obměna všech výše popsaných technologií bude v závislosti na dostupných financích a procesu jejich stárnutí pokračovat vlastně navždy.

I přes veškerý technický pokrok úspěšnost a kvalita naší práce samozřejmě záleží na personálu, který techniku obsluhuje a řídí a následně a předává informace získané od volajících v tísni jednotlivým posádkám. Domnívám se, že i na tomto poli jsme dosáhli díky řadě školení, poctivému výcviku a vzdělávání velkého úspěchu a vytvořili jsme kvalitní tým operátorů a záchranářů, kteří dělají vše pro to, aby tím, kdo nejvíce získá, z naší práce byl pacient. Samozřejmě nikdy nemůžeme předvídat každou situaci, mnohdy dojde k souběhu více událostí, které neumíme vyřešit naráz, můžeme přes veškerou drahou techniku ve vozidlech zabloudit, můžeme udělat ve stresu i chybu, protože jsme jen lidé a technika zdaleka neumí všechno, co slibuje, ráda v nepravou chvíli selže a ne všechno lze najít v databázích, počítačových programech a mapových podkladech. A to pomíjím jasný fakt, že příroda je mocná čarodějka, sešle jakoukoli pohromu kdykoli jí nikdo nečeká a když už na někoho sešle nemoc či úraz, není jí žádný úskok dost dobrý, aby nám zabránila v účinné léčbě. Jsem však upřímně přesvědčen, že všichni Ti, kteří přijímají tísňové výzvy na operačním středisku i ti, kteří pak dle jeho pokynů vyjíždějí za pacienty, dělají vše pro to, aby byli na místě včas, stanovili správný způsob léčby a zajištěného a pacienta transportovali do zdravotnického zařízení, které jej definitivně ošetří.

MUDr. Marek Slabý, ředitel ZZS JčKBc. Petra Kafková
tisková mluvčí

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.