Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zpráva z XII. Sněmu a 9. odborné konference KZ ZZS ČR

26.09.2017

Zpráva z XII. Sněmu a 9. odborné konference KZ ZZS ČR

 

 

 

Ve čtvrtek 21. 9. 2017 proběhla v Hotelu Fabrika **** v Humpolci akce KZ ZZS ČR, a sice XII. Sněmu Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky spojený s 9. odbornou konferencí.

 

 

 

Letos byl sněm volební a tak byl naplánován do středu republiky a do blízkosti dálnice, aby bylo místo optimálně dostupné delegátům ze všech koutů republiky, kteří o akci projevili zájem. Sněm se nesl v naprosto pracovním duchu, neboť se volilo předsednictvo KZ ZZS ČR (prezident, viceprezident a členové předsednictva). Revizní a kontrolní komise má mandát ještě jeden rok a bude se volit na příštím sněmu.

 

Jednání XII. Sněmu KZ ZZS ČR se řídilo schváleným programem. 

Po určení a zvolení pracovních orgánů sněmu přednesla prezidentka komory Mgr. Marinella Danosová, DiS., Zprávu o činnosti za roky 2015 až 2016.


Poté delegáti sněmu vyslechli a bez připomínek přijali zprávu o hospodaření za rok 2016, kterou přednesl viceprezident komory Mgr. Josef Škroch. Plánovaný a schválený rozpočet na rok 2016 byl vyčerpán pouze z 50,12 %, zbytek financí se podařilo ušetřit na účtech komory pro následující roky. Daňové přiznání za rok 2016 bylo u FÚ Olomouc podáno v termínu a bez připomínek Končící vedení komory, které finance spravovalo v posledních dvou letech, tak v této oblasti navázalo na předchozí předsednictva a finance spravovalo efektivně a úsporně.  
Následně byli delegáti seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2017. Navrhovaný rozpočet organizace na rok 2017 byl po drobných úpravách delegáty sněmu jednomyslně přijat.

 

Následně byly zahájeny volby prezidenta, viceprezidenta a dalších členů předsednictva na následující tříleté období 2017 až 2020.

V tajném hlasování byli zvoleni:

 

prezident

 

Bc. Tomáš Ježek ze ZZS KHK

obdržel 59 % hlasů přítomných delegátů

 

 

viceprezident

Mgr. Vladimír Jarušek ze ZZS JMK

obdržel 66 % hlasů přítomných delegátů

 

 

členové předsednictva

Mgr. Martin Spurný ze ZZS HMP

obdržel 100 % hlasů přítomných delegátů

 

Bc. Denisa Šrotířová ze ZZS JMK

obdržela 92 % hlasů přítomných delegátů

 

David Klouček, DiS. z ASČR

obdržel 75 % hlasů přítomných delegátů
Po volbách následovala diskuze o návrzích delegátů v pořadí, jak byly předloženy návrhové komisi. V Usneseníz XII. Sněmu KZ ZZS ČR se dočtete, že byly předloženy celkem tři návrhy a všechny tři byly delegáty sněmu přijaty.

 

Jedno z usnesení praví, že nově zvolený prezident KZ ZZS ČR Bc. Tomáš Ježek navrhnul delegátům sněmu vyhlásit generální amnestii na zpětné uhrazení členských příspěvků dříve registrovaným členům KZ ZZS ČR, kteří v minulosti Komoru z jakéhokoliv důvodu opustili a zvažují obnovení členství. Trvání amnestie na členské příspěvky trvá do 28. února 2018. Obnovení členství je možné na základě uhrazení nového ročního členského příspěvku, který v případě uhrazení v období říjen 2017 – únor 2018 bude sloužit jako členský příspěvek i pro rok 2018.

Členům KZ ZZS ČR, kteří již mají uhrazen členský příspěvek pro rok 2017, se prodlužuje platnost členství do konce roku 2018, bez nutnosti hradit členský příspěvek v roce 2018. V případě předplacení členství pro další období se tato platba posunuje na následující období. Následující řádná platba bude probíhat v roce 2019.

 

Vysvětlení ke generální amnestii:

 

Opakovaně se stávalo, že členové KZ ZZS ČR, kteří ukončili členství v komoře, nebo jim bylo vedením KZ ZZS ČR členství ukončeno na základě neuhrazení členského příspěvku ani po urgencích, se po nějaké době opět chtěli stát členy organizace a vrátit se mezi členy. Podmínkou ovšem bylo, dohrazení členských příspěvků zpětně za roky, kdy v komoře „pauzírovali“. Někteří tak po upřesnění podmínky učinili, členské příspěvky dohradili a stali se opět členy. Většinu zájemců o návrat tato podmínka ale odradila. Proto se na letošním sněmu hledal způsob, jak takovým bývalým členům návrat ulehčit, ale zároveň nepoškodit členy, kteří jsou v organizaci bez přestávky, kteří si své povinnosti plní kontinuálně. Našlo se tedy toto řešení, na kterém byla všeobecná shoda, a u příležitosti nástupu do funkce nového prezidenta se delegáti rozhodli podpořit generální amnestii.

 

Co z toho plyne:

  • Každý bývalý člen KZ ZZS ČR, který ukončil, nebo mu bylo ukončeno členství v letech 2006 – 2016, pokud má zájem se do KZ ZZS ČR vrátit, uhradí na účet komory č. 35-5931400267/ 0100 v termínu od 1. 10. 2017 do 28. 2. 2018 členský příspěvek (500,- Kč pracující nebo 300,- Kč pasivní člen, který nemá zaměstnání v oboru), který bude platný i pro rok 2018. Nebude tak muset dohradit zpětně roky, kdy v organizaci „pauzíroval“. Obnoví se mu členství s číslem, které v organizaci před ukončením členství měl. Jistě bude žádoucí, aby na email info@komorazachranaru.cz svůj návrat a provedenou platbu oznámili.
  • Členové organizace, kteří mají uhrazen členský příspěvek na rok 2017, nebudou příští rok platit členský příspěvek na rok 2018. Další uhradí až do konce února 2019 na rok 2019
  • Členové organizace, kteří mají předplaceno ještě o jeden rok dopředu (2017 a 2018), budou další členský příspěvek hradit až v roce 2020.
  • Noví zájemci o členství v KZ ZZS ČR, kteří v komoře ještě nikdy nebyli, podají přihlášku, uhradí na účet komory č. 35-5931400267/ 0100 patřičný členský příspěvek (500,- Kč pracující nebo 300,- Kč student a pasivní člen, který nemá zaměstnání v oboru) a pokud tento uhradí v termínu od 1. 10. 2017, také mu bude platba platit i pro rok 2018.
  • K uhrazení členských příspěvků lze využít on-line i platební bránu PayU
  • V případě nejasností se obraťte se svými dotazy na email info@komorazachranaru.cz

 

Na závěr sněmu bylo delegáty přijato Usneseníz XII. Sněmu KZ ZZS ČR

 

Všem, kteří ve funkcích pro KZ ZZS ČR během uplynulého volebního období pracovali, patří naše kolektivní poděkování za odvedenou práci na úkor svého volného času.

 

 

Po skončení sněmu následovala avizovaná 9. Odborná konference.

 

Jako první vystoupila Bc. Denisa Šrotířová s materiálem Legislativní brožura pro zdravotnické pracovníky, kterou připravila s kolegou Mgr. Radomírem Vlkem. Nejdřive ji emailem obdrží pouze členové KZ ZZS ČR a časem bude přístupná na webu komory. Věříme, že většině kolegům záchranářům, řidičům i studentům bude k užitku.

 

Na Denisu navázal Mgr. Radomír Vlk s interaktivní přednáškou a praktickými ukázkami na téma Inovativní pomůcky a protokoly.

 

A na závěr konference vystoupil Bc. Drahomír Sigmund s prezentací Legislativní změny v X. novele zákona č. 96/2004 Sb., která nabyla účinnosti k 1. září 2017. (pozn. autora: Vlevo v polích prezentace jsou původní znění zákona a vpravo nová znění po novele. Změny jsou vyznačeny v textu červeně)

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.