Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zpráva z 24. zasedání vedení KZ ZZS ČR, konaného dne 10. 12. 2020 formou online videokonference

18.12.2020

Zpráva z 24. zasedání vedení KZ ZZS ČR, konaného dne 10. 12. 2020 formou online videokonference

 

 

Ve čtvrtek 10. 12. 2020 proběhlo formou videokonference 24. zasedání vedení Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky. Poprvé za dobu existence KZ ZZS ČR se zasedání vedení z důvodu nám všem jasným konalo online bez osobního setkání.

 

Jednání zahájil prezident Mgr. Radomír Vlk, který představil návrh programu jednání. Po jeho schválení se zasedání vedení řídilo programem 24. zasedání vedení KZ ZZS ČR.

V úvodu prezident komory informoval o současné situaci ohledně probíhající epidemie. Za poslední půlrok se významně zvedl zájem médií, internetových, regionálních a dalších subjektů, které se na KZ ZZS ČR obrací s mnoha dotazy. Většina dotazů je velmi specifická a týká se konkrétních regionů. V těchto případech se nemůžeme bez přesné znalosti věci v daných regionech vyjadřovat a tak předáváme kontakty na příslušná tisková oddělení. U ostatních dotazů se snažíme poskytnout odpovídající odpovědi.

Následně informoval, že Ministerstvo zdravotnictví ČR nás cestou NCO NZO Brno požádalo o revizi vzdělávacích materiálů k aprobačním zkouškám. Revizi jsme v zadaném termínu provedli a upozornili jsme zadavatele mimo jiné také na jeden závažný nedostatek, kterým je chybějící problematika operačního řízení v předloženém materiálu. Velmi si vážíme také spolupráce s NCO NZO, které se na nás velmi často obrací v dalších otázkách ohledně řešení problematiky zdravotnických záchranářů a řidičů ZZS a to zejména v oblastech vzdělávání a kompetencí. Ve spolupráci s kolegy ze sekce NLZP společnosti Urgentní medicíny a medicíny katastrof jsou naším cílem takové návrhy změn, které budou mít praktické dopady na další předpokládané zvyšování kompetencí zdravotnických záchranářů a dále na změny vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína.

Dalším bodem jednání vedení KZ ZZS ČR bylo řešení problematiky spojené s úsilím České asociace sester (ČAS) o legislativní ukotvení jedné společné „megakomory“ pro všechny NLZP, kde by ČAS dominovala. KZ ZZS ČR se jako organizátor spolu s dalšími 14 profesními organizacemi NLZP ostře vymezili vůči snahám ČAS zařadit do jejich předloženého návrhu České komory všeobecných a dětských sester i ostatní NLZP.   Významně jsme v rámci několika prezenčních  a online jednání přispěli ke koordinaci tvorby společného stanoviska a následnému projednávání s některými poslanci a senátory. Dle dostupných informací vznik tzv. „megakomory“ v současnosti nehrozí. Nicméně musíme být i do budoucna obezřetní, protože si nemůžeme být jisti, jestli se opět v blízké budoucnosti, například po příštích volbách do PS PČR nepokusí tyto snahy znovu oživit a nepředloží nové Vládě obdobný, pro další profese NLZP nevyhovující návrh. Nelékařské profese se a priori nestaví proti vzniku zákonem daných komor, ale vše musí být předem vykomunikováno a nastaveno tak, aby to mělo smysl a přesné, předem odsouhlasená pravidla.

Dále vedení komory řešilo situaci, kdy jsme opravdu pár dní před zahájením museli bohužel zrušit letošní plánovanou konferenci. Situace nás mrzela nejen kvůli účastníkům, ale i kvůli všem aktivním přispěvatelům. Shodli jsme se nad příštím termínem konference v roce 2021, která by měla proběhnout ve dnech 23. 9. – 24. 9. 2021 v Hotelu Galant v Lednici. Budeme se snažit zachovat co nejvíce z plánovaného obsahu letošního roku. Případně do obsahu připravované konference zahrneme aktuální témata, která se ještě mohou objevit. Těšíme se moc na návrat do běžného života, kdy se budeme moci osobně potkávat nejen na konferencích a vzdělávacích akcích, popovídat si, vyměnit si zkušenosti, ale také posedět společně tváří v tvář u drinku či sklence dobrého vína nebo piva.

Prezident dále informoval o řešení právní problematiky ohledně autorských práv za použití fotografie na webu naší Komory. Věc je řešení přes advokátní kancelář, kterou si KZ ZZS ČR k této věci najala a vypadá to tak, že celá věc spěje ke zdárnému konci.

Na závěr proběhla kontrola účetnictví, i když na dálku a prezident dostal úkol, aby připravil rozpočet KZ ZZS ČR na rok 2021, který díky nemožnosti svolat řádný Sněm KZ ZZS ČR budou schvalovat členové předsednictva a revizní a kontrolní komise.
 

V závěru prezident vyjádřit poděkování našim partnerům a sponzorům za podporu, kterou nám prokázali v roce 2020, a konstatoval, že se bohužel nepodařilo zajistit generálního sponzora, který by se stal naším partnerem a pomohl nám plnit a rozvíjet cíle KZ ZZS ČR v ještě větším rozsahu.

 

Radomír Vlk

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.