Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zpráva z 23. zasedání vedení KZ ZZS ČR v Brně dne 9. 6. 2020

11.06.2020

Zpráva z 23. zasedání vedení KZ ZZS ČR v Brně dne 9. 6. 2020

 

 

V úterý 9. 6. 2020 proběhlo v prostorách NCO NZO v Brně 23. zasedání vedení Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky. Poprvé za dobu existence KZ ZZS ČR využili možnosti účasti na zasedání někteří členové komory, kteří se účastnili na pozvání prezidenta jako hosté.

 

 

Jednání zahájil prezident Mgr. Radomír Vlk, který představil návrh programu jednání. Po jeho schválení se zasedání vedení řídilo programem 23. zasedání vedení KZ ZZS ČR.

 

  • Konference KZ ZZS ČR 2020 – po loňské úspěšné konferenci velmi rádi navážeme konferencí letoší. Bude se jednat o 11. odbornou konferenci KZ ZZS ČR, před kterou proběhne XIV. Sněm KZ ZZS ČR, který se týká jen členské základny. Konference je otevřena všem zájemcům a členové KZ ZZS ČR mají slevu. Konferenci zajišťuje SYMMA spol. s.r.o. Na podzim letošního roku navíc naše KZ ZZS ČR oslaví 15 let od svého založení, takže to na konferenci a na společenském večeru můžeme společně důstojně oslavit. O akci se více dozvíte na na našem webu v záložce VZDĚLÁVÁNÍ – KONFERENCE.

 

  • Úprava webových stránek KZ ZZS ČR – prezident KZ ZZS ČR Mgr. Radomír Vlk přítomné seznámil s dílčími změnami na webu, které nechal udělat, aby byly stránky přehlednější a atraktivnější. Každá změna byla probrána a okomentována. Každý se může s upraveným členěním webu KZ ZZS ČR seznámit sám.

 

  • Zřízení datové schránky KZ ZZS ČR – prezident KZ ZZS ČR Mgr. Radomír Vlk požádal vedení o souhlas se zřízením datové schránky. Předsednictvo i Revizní a kontrolní komise vyjádřila souhlas. Zřízení datové schránky si vzal na starost přímo prezident.

 

  • Stav účetnictví – členská základna – prezident KZ ZZS ČR Mgr. Radomír Vlk a Bc. Denisa Šrotířová, která má na starosti členskou základnu a platební portál PayU, seznámili přítomné s finanční situací komory a se stavem členské základny.

 

  • Čestné členství – vedení komory probíralo možnost udělení čestného členství dle Stanov KZ ZZS ČR pro osobnost, která významnou měrou dlouhodobě pomáhá organizaci a hájí zájmy záchranářství a KZ ZZS ČR. Čestné členství by se udělovalo na podzimní konferenci při příležitosti 15. výročí založení KZ ZZS ČR. U příležitosti 5. výročí založení KZ ZZS ČR jsme na mezinárodní konferenci udělili čestné členství paní Doc. MUDr. Jarmile Drábkové, CSc.  
  •  

 

  • Členství v pracovní skupině MZ ČR pro metodické řízení ZZS  – na MZ ČR vznikla ještě před pandemií tato pracovní skupina a jedním z členů skupiny je i prezident KZ ZZS ČR Mgr. Radomír Vlk, čehož si vedení komory velmi váží. První jednání pracovní skupiny proběhlo ve středu 10. 6. 2020 v 10,00 hod. KZ ZZS ČR tak bude mít informace z první ruky a bude moci některé věci přímo ovlivňovat a připomínkovat, případně přednášet své vlastní návrhy.

 

  • Doporučený postup ponechání pacienta na místě – byl jedním z nejdiskutovanějších na loňské konferenci KZ ZZS ČR, proto se vedení komory tímto dále zabývá. Viceprezident KZ ZZS ČR Mgr. Vladimír Jarušek, MBA si tuto problematiku vzal za vlastní. Připravil první verzi materiálu, kterou vedení komory na svém jednání podrobně probralo a připomínkovalo. Některé pasáže byly upraveny přímo na jednání, některé další ještě auror dopracuje a poté osloví předsedu UMMK ČSL JEP MUDr. Romana Gřegoře, MBA kterému materiál předá, aby s ním mohl seznámit vedení UMMK ČSL JEP k jejich vyjádření, jak s materiálem naložit dál.

 

  • Nadužívání a zneužívání ZZS – vedení KZ ZZS ČR se na minulém zasedání jednohlasně shodlo, podporuje zavedení signálních kódů pro zdravotní pojišťovny, abychom jejich pomocí získali první data o rozsahu zneužívání ZZS v ČR po jednotlivých krajích. Minulý měsíc AZZS ČR zaslal na jednotlivé ZZS materiál k zavedení sledování této problematiky.

 

Dále se diskutovala problematika předčasného odchodu do důchodu, infekční příplatek, vznik megakomory pro NLZP, změny ve specializačním vzdělávání, aktualizace vyhlášky č. 55/2011 Sb.. Tyto věci pozdržela pandemie COVID-19. Musíme tedy počkat, až se na nich opět začne pracovat. Více informací o těchto věcech se dočtete ze zprávy z 22. zasedání vedení KZ ZZS ČR.

Dále se probírala problematika, činnosti a zvládnutí pandemie SARS-CoV-2 složkami IZS a zejména ZZS.

povinné rozestupy (rozesedy) v jídelně při obědu smiley

 

Jak je vidět z výčtu oblastí, kterými se vedení KZ ZZS ČR zabývalo, program byl nabitý a celé jednání trvalo od 9,00 hod do 16,00 hodin pouze s krátkou přestávkou na oběd.

 

Pokud jste dočetli až sem, děkujeme za pozornost. Samozřejmě, že své nápady a podněty k výše uvedeným tématům, ale i k jiným, nám můžete zasílat na email komory.

 

Těšíme se na setkání na Sněmu a konferenci.

 

Vedení KZ ZZS ČR

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.