Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zpráva o činnosti KZ ZZS ČR za rok 2023

22.01.2024

Zpráva o činnosti KZ ZZS ČR za rok 2023

 

 

Zpráva o činnosti KZ ZZS ČR za rok 2023 ke stažení

 

 

Vážené členky a členové Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR,

 

přinášíme vám souhrn činností za rok 2023, kterými se naše organizace zabývala. Dále přinášíme několik aktuálních informací týkajících se letošního roku.

Pracovní skupina pro nastavení systémových změn v odbornosti zdravotnického záchranářství:

V roce 2023 jsme úspěšně navázali pracovní spojení s několika klíčovými strukturami Ministerstva zdravotnictví České republiky. Již od roku 2020 jsme aktivními členy Pracovní skupiny pro metodické řízení poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, která vznikla na základě příkazu ministra zdravotnictví a působí jako jeho poradní orgán. V rámci této skupiny se podílíme nejen na metodickém formování prostředí v němž pracujeme, ale také  jsme dokázali iniciovat vznik další pracovní skupiny. Nově vzniklá Pracovní skupina pro nastavení systémových změn v odbornosti zdravotnického záchranářství, je pro činnost NLZP pracujících na ZZS, ale i ve zdravotnických zařízeních velmi důležitá a je pro náš obor velkou příležitostí. Spolupracujeme s ostatními členy s cílem postupně vypracovat a navrhnout systémové změny, které mohou výrazně ovlivnit vzdělávání,činnosti a podmínky k výkonu povolání zdravotnických záchranářů, operátorů ZOS a řidičů ZZS.

Hlavními tematickými oblastmi naší práce v Pracovní skupině pro nastavení systémových změn v odbornosti zdravotnického záchranářství jsou pregraduální a postgraduální vzdělávání v oboru zdravotnického záchranářství, kompetence zdravotnických záchranářů, podmínky výkonu jejich povolání a tvorba doporučených postupů. Oceňujeme možnost pracovat v těchto skupinách a chceme vyjádřit vděk všem, kteří nám poskytli podporu a umožnili nám stát se jejich plnohodnotnými členy.

VÝZVA! Zájemci se mohou přihlásit do několika pracovních skupin:

Při příležitosti vzniku výše zmiňované pracovní skupiny se obracíme na členy naší organizace s žádostí o spolupráci. Cílem Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky vždy bylo a stále je, spravovat naše záležitosti samostatně, s vysokou mírou autonomie a odpovědnosti za náš obor a další rozvoj oboru takovým směrem, aby naše výstupy měly co nejpozitivnější dopady do našich činností a výkonu povolání. Na nedávném pracovním setkání předsednictva KZ ZZS ČR, které proběhlo koncem listopadu, jsme se rozhodli vytvořit vlastní pracovní podskupiny složené z odborné veřejnosti, tedy z vás, členů Komory záchranářů, abyste měli možnost co nejefektivněji ovlivňovat směřování našeho oboru, předkládat návrhy k diskusi a aktivně se podílet na práci v podskupinách, které budou připravovat materiály pro jednání našich zástupců ve skupině na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Více se dozvíte na tomto odkazu: Výzva

Nabízíme Vám možnost se aktivně zapojit do činnosti některé z pracovních podskupin. V případě vážného zájmu nám napište na email registrace@komorazachranaru.cz sdělení, na kterém tématu chcete spolupracovat, Vaše představení a stručnou motivaci k této činnosti. Registrace do pracovních podskupin je 31.1.2024. Následně oslovíme vhodné kandidáty, sestavíme pracovní podskupiny a budeme vás informovat o dalším dění.

Člen Akreditační komise pro nelékařská zdravotnická povolání:

MZ ČR nás oslovilo abychom za naši organizaci navrhly stálého člena Akreditační komise pro nelékařská povolání s účinností na pět let, od 1. února 2024 do 31. ledna 2029. Navrhli jsme kolegu Mgr. Vladimíra Jaruška MBA, který má příslušné vzdělání, bohaté pedagogické zkušenosti, zkušenosti s tvorbou vzdělávacích programů a přehled v oblasti legislativy.  Akreditační komise je poradním orgánem MZ ČR, která posuzuje žádosti o udělení, prodloužení, či odejmutí akreditace a dále posuzuje žádosti k rezidenčním místům podle zákona č. 96/2004 Sb. Jedná o velkou příležitost a čest, které se nám tak dostalo.

Konference a Sněm KZ ZZS ČR 2023:

V uplynulém roce jsme úspěšně uspořádali XII. odbornou konferenci naší organizace, která byla nejen programově, ale i ekonomicky úspěšná. Celý proces organizace konference a sněmu jsme zvládli interně, a za to chci vřele poděkovat celému organizačnímu týmu! Tým se s odvahou postavil před náročný úkol a profesionálně zvládl veškeré výzvy. Co konferenci naší organizace odlišuje od ostatních, je fakt, že je pořádaná záchranáři pro záchranáře.

Další vybrané události roku 2023

V průběhu roku 2023 jsme se zabývali dalšími agendami, které mají přesah nejen do oboru Zdravotnického záchranářství. Nejen, že jsme se snažili plnit body usnesení z předchozích sněmů, ale pracovali jsme na příklad na připomínkách dalších úprav vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru - Urgentní medicína. Na výzvu NCO NZO jsme aktualizovali aprobační otázky pro obory Zdravotnický záchranář, Řidič vozidla ZZS a Řidič ZDS. Stali jsme se členy odborné rady projektu "Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby", který realizuje Centrum paliativní péče s podporou Nadace Komerční banky a. s. – Jistota, ve spolupráci s krajskými ZZS.

Aktivně jsme se účastnili jednání Pracovní skupiny pro metodické řízení poskytovatelů zdravotnické záchranné služby na MZ ČR, kde jsme předložili několik našich návrhů. Mimo jiné návrh na zrušení povinnosti absolvovat 1 rok výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu pro zdravotnické záchranáře (Zákon 96/2004 Sb. Zákon o NLZP, § 18, odstavec (4)). Další návrh se týkal úhradové vyhlášky na rok 2024 – přidání sledovacího kódu pro posádku RZP se Zdravotnickým záchranářem pro urgentní medicínu. Ohledně zmiňovaných bodů dále aktivně jednáme s odbornými společnostmi a MZČR.

Viceprezident KZ ZZS ČR se na pozvání prezidenta MUDr. Slabého, osobně účastnil podzimního jednání členské schůze Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR. Na jednání prezentoval výsledky Průzkumu nedostatku NLZP u poskytovatelů ZZS. Jednalo se o výzkumnou činnost realizovanou na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Volby do orgánů komory 2024:

V roce 2024 se uskuteční volební Sněm Komory zdravotnických záchranářů České republiky (KZ ZZS ČR), který bude klíčovou událostí pro další rozvoj této organizace. Na Sněmu budou voleny funkce prezidenta, viceprezidenta a členů předsednictva na další pětileté období. Tato událost může výrazně ovlivnit směřování a poslání komory záchranářů.

Sněm se může konat jako samostatná událost nebo bude součástí konference v roce 2024. Vyzýváme všechny členy komory, aby se aktivně účastnili Sněmu, případně byli ochotni kandidovat a svými hlasy ovlivnit výběr nových orgánů komory. Čím větší bude účast, tím silnější bude náš společný vliv.

Prezident komory již předem oznámil, že nebude obhajovat svou funkci v dalším volebním období. Termín Sněmu vám bude sdělen včas, abyste se mohli připravit a aktivně se zapojit do této důležité události. Děkujeme za vaši angažovanost a podporu v budoucím vývoji komory zdravotnických záchranářů.

Úhrada členského příspěvku na rok 2024:

Vážené členky a členové, prosíme o úhradu členského příspěvku na rok 2024. Vaše finanční podpora nám umožňuje nadále plnit naši roli a působit v zájmu celé komunity. Děkujeme za vaši důvěru a přízeň! Více se dozvíte na tomto odkazu: Členský příspěvek 2024.

 

Závěr:

Budeme rádi za vaše případné připomínky či dotazy, které směřujte na naše kontakty.

Dovolte mi při této příležitosti poděkovat členům předsednictva a revizní komise, kteří v minulém roce odvedli dobrovolně a bez nároku na finanční ohodnocení opět velký kus práce. Když se ohlédneme za souhrnem činností v roce 2023, není to zrovna málo volného času, který jste mohli věnovat jiným činnostem. Vladimíre, Deniso, Davide, Martine, Drahomíre, Vlasto, Vladimíre, Miloši, a Tomáši, děkuji.

S úctou děkujeme naší rozsáhlé členské základně za projevenou podporu a přízeň! Jsme vděční vám všem, protože díky vaší ČLENSKÉ PODPOŘE jsme se mohli stát součástí pracovních skupin Ministerstva zdravotnictví ČR, a stali jsme se významným prvkem v připomínkovém procesu a partnerem pro další odborné společnosti. Oceňujeme váš zájem o budoucnost našeho oboru, který jste deklarovali svým členstvím. V oblasti zdravotnictví a PNP se očekávají důležité transformace, a je klíčové, abychom nezůstali stranou a aktivně se podíleli na jejich formování. Děkujeme, že nám pomáháte jít dál.

 

S úctou a přáním klidného a úspěšného roku 2024

 

Radomír Vlk

prezident

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.