Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zhodnocení KZOS Msk. Má za sebou prvních pět týdnů plného provozu

15.02.2011

Zhodnocení KZOS Msk. Má za sebou prvních pět týdnů plného provozu

KZOS Ostrava má za sebou prvních pět týdnů plného provozuPrvních pět týdnů plného provozu má za sebou Krajské zdravotnické operační středisko ÚSZS MSK. Dispečeři záchranné služby se do nových prostor v budově Integrovaného bezpečnostního centra (IBC) přestěhovali na začátku ledna letošního roku. Společný dispečerský sál sdílí zdravotníci se všemi dalšími operátory složek Integrovaného záchranného systému (IZS).

I přes velmi obtížný přechod z okresních středisek na krajské operační řízení zajišťují dispečeři záchranné služby příjem všech linek tísňového volání 155 z území Moravskoslezského kraje.

Zpravidla osmičlenná směna zdravotnických operátorů musí zvládnout nejen příjem a zpracování tísňové výzvy, tedy zjistit, o jakou událost se jedná, rozhodnout o její naléhavosti a nejvhodnějším způsobu řešení. Úkolem operátorů je také vysílání posádek, komunikace s nimi a se zdravotnickými zařízeními, do nichž sanitní vozy s pacienty na palubě následně míří.

Během prvních pěti týdnů obsloužili operátoři 12 790 příchozích hovorů, což znamená v průměru 365 volání za čtyřiadvacet hodin. Z toho byly zhruba tři čtvrtiny hovorů na tísňových linkách. Dalších několik tisíc odchozích volání vedli operátoři s posádkami či dalšími složkami IZS.

Některé případy, kde bylo KZOS, potažmo IBC přínosem

Krajská působnost operačního střediska se ukázala jako výhodná již v řadě případů, které dispečeři v posledních týdnech řešili. Z posledních událostí to bylo například náhlé selhání základních životních funkcí u ženy na Frýdecko-Místecku. Záchrannou službu přivolal její manžel, který také podle telefonických instrukcí operátorky KZOS započal s laickou první pomocí a oživovacími pokusy. Na pomoc pacientce vyjela nejbližší zdravotnická posádka. V tu dobu však v oblasti nebyla dostupná posádka s lékařem, protože všechny právě zasahovaly na jiných místech. Operátor, protože měl přehled o posádkách v celém MS kraji, proto ihned využil ostravský vrtulník LZS, který vzletěl k postižené. Oběma týmům se následně opravdu podařilo obnovit srdeční činnost ženy. Vyslání vrtulníku bylo velmi rychlé a pružné – nevyžadovalo další dotazy na jeho použitelnost a přehlašování dat potřebných ke vzletu, jako tomu bylo ještě nedávno při okresním systému řízení.

Jiným příkladem může být situace z ledna, kdy došlo ke zranění mladého muže v lesnatém terénu v Ostravě-Třebovicích. Pacienta bylo nutno nejprve v nočních hodinách nalézt, protože jeho polohu nebylo možno přesně určit. Do akce se kromě záchranné služby zapojila také Městská policie Ostrava a hasiči. Během vyhledávání postiženého probíhala úzká součinnost mezi operátory; informace mezi složkami IZS bylo možno prakticky ihned předávat. Vážně zraněného muže se díky tomu podařilo po několika desítkách minut skutečně nalézt, zajistit jeho ošetření a transport do nemocnice.

Operátoři Hasičského záchranného sboru, Policie České republiky i ÚSZS MSK jsou nyní v bezprostředním kontaktu. Přesto je třeba zdůraznit, že v situaci náhle vzniklého úrazu či nemoci, kdy je zapotřebí přivolat záchrannou službu, zůstává v naprosté většině případů jednoznačně nejvýhodnější volit číslo 155.

Důvodů je hned několik:
V kontaktu s volajícím bude ihned operátor se zdravotnickým vzděláním, který je schopen neprodleně učinit vše potřebné pro vyslání vhodné posádky ÚSZS MSK. Telefonujícímu, pokud je to potřeba, také poradí v postupu poskytnutí první pomoci. Volající již není dále přepojován, ani nemusí znovu jinému operátorovi opakovat, co se stalo.


PhDr. Lukáš Humpl
Tiskový mluvčí ÚSZS MSK

Související článek

USZS Msk přechází na jedno KZOS a zřizuje nové Informační centrum
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.