Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zástupci KZ ZZS ČR byli na jednání v Kanceláři veřejného ochrance práv

17.11.2014

Zástupci KZ ZZS ČR byli na jednání v Kanceláři veřejného ochrance práv

 

Zástupci KZ ZZS ČR se účastnili jednání v Kanceláři veřejného ochrance práv

 

 

V úterý 11. listopadu proběhlo v Brně v Kanceláři veřejného ochránce práv jednání k podanému podnětu zdravotnické záchranářky ohledně možného znevýhodňování žen s odbornou způsobilostí zdravotnický záchranář proti mužům s odbornou způsobilostí zdravotnický záchranář na trhu práce, zejména pak při přijímání do výjezdových posádek na zdravotnickou záchrannou službu.

 

O chystaném jednání jsem informoval v bodě 11) aktuality ze říjnového zasedání vedení KZ ZZS ČR , kde byl zveřejněn i dopis , kterým se na nás Kancelář ombudsmana obrátila.

Jednání probíhalo formou řízené skupinové diskuse (tzv. metodou „focus group“) a je rozděleno do dvou dnů. Zástupci komory Bc. Drahomír Sigmund a Bc. Ivana Rokosová byli pozvání na první kulatý stůl, jehož se účastnili zástupci zdravotnických záchranářů a NLZP pracujících na záchranných službách, ale i na odděleních nemocnic. Byli pozváni muži i ženy z různých věkových skupin aby pohled na věc a osobní zkušenosti byly co nejvyváženější. 

Jako prezident komory jsem byl už na mnoha různých jednáních na mnoha různých institucích. Za sebe musím říci, že Kancelář veřejného ochránce práv, zejména paní Mgr. et Mgr. Zuzana Ondrůjová a paní Mgr. et Mgr. Marína Urbaníková při přípravě jednání nic nepodcenily. Všechno měly organizačně, personálně a materiálně-technicky zajištěno tak, že jsem se s takovým přístupem zatím nikde jinde nesetkal. I jednání bylo od začátku do konce vedeno s naprostou profesionalitou a myslím, že nikdo z přítomných nepochyboval, že se opravdu snaží zaznamenat a vyhodnotit každý argument, který by mohl přispět ke správnému posouzení věci nebo k nápravě případného porušení osobnostních práv.

Probíralo se uplatnění, postavení, možnosti, příležitosti a rizika žen a mužů, zejména zdravotnických záchranářů při studiu, přijímání do zaměstnání a při samotném výkonu profese jak v nemocnicích, tak na pracovištích zdravotnické záchranné služby. Probíraly se také dopady Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

§ 28

Vymezení ruční manipulace s břemenem


Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

Dále v odstavcích 2 a 4 § 29 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. stanoví, že přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem při občasném zvedání a přenášení je 50 kg a přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou je při občasném zvedání a přenášení jen 20 kg. Tento argument právě používají někteří zaměstnavatelé při odmítání žen na pracoviště, kde je manipulace s břemenem nadlimitní. Na základě podaného podnětu zdravotnickou záchranářkou, která nebyla na pracoviště výjezdové skupiny ZZS přijata právě s odůvodněním hygienického limitu pro ženy stran manipulací s břemeny se Ombudsmanka snaží hledat a najít řešení problému. Znovu zopakuji, že za sebe jsem nabyl pocitu, že pro to dělá v rámci svých kompetencí a možností maximum.

 

Závěrem si dovolím v dnešní den, kdy si připomínáme 25. výročí osvobození slušných lidí od komunistické zvůle připomenout, že i zřízení funkce veřejného ochránce práv OMBUDSMANA je jedním z výdobytků svobody a demokracie.Sigmund

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.