Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zaslali jsme dopis na úřad ombudsmana, abychom se dotázali na výstup ohledně živých břemen na ZZS

14.06.2019

Zaslali jsme dopis na úřad ombudsmana, abychom se dotázali na výstup ohledně živých břemen na ZZS

 

 

 

 

Vážená veřejná ochránkyně práv,

 

 

v roce 2014 se na úřad ombudsmana obrátily se svým podnětem ženy - záchranářky, které záchranná služba nepřijala na záchranářskou práci. Tyto ženy upozornily na to, že nebyly přijaty do zaměstnání u záchranné služby jen s odkazem na příslušné nařízení vlády z roku 2007. Jedná se o dokument, který obsahuje tzv. hmotnostní limity pro manipulaci s břemeny, které jsou rozdílné pro muže a ženy. Podle tohoto nařízení mohou ženy v zaměstnání manipulovat s břemeny do 20 kilogramů, muži do 50 kilogramů.

Obracím se na Vás za Komoru záchranářů Zdravotnických záchranných služeb České republiky, jejíž zástupci byli na několika jednáních ve výše popsané věci na úřadu ombudsmana také přítomni, zdali byste nám mohla sdělit, jak celá záležitost ve věci manipulace s živým břemenem v podmínkách přednemocniční péče, konkrétně v podmínkách záchranných služeb dopadla. Bohužel se nám nepodařilo, nikde žádný výstup, žádný závěr, žádné doporučení dohledat.

 

Dovoluji si Vás tedy velmi zdvořile požádat o poskytnutí závěrů Veřejného ochránce práv k uvedené problematice.

 

S uctivým pozdravem

 

Tomáš Ježek

Prezident KZ ZZS ČR

 

 

Komentáře k článku
  • Jan Žoha Reagovat 18.06.2019
    Jsem velmi rád, že komora aktivně řeší palčivé problémy přednemocniční péče. Děkuji za to. A vůbec. Jak si můžete v dnešním hyperkorektním světě nazývat pacienta břemenem?

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.