Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Záchranky velmi významně obmění vozový park a přístrojové vybavení

06.06.2014

Záchranky velmi významně obmění vozový park a přístrojové vybavení

 Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS při řešení mimořádných událostí

 

Zdravotnické záchranné služby by měly během roku 2015 velmi významně obměnit vozidlový park sanitních vozidel typu B a C, včetně pořízení nových zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků, služeb eHealth a nových komunikačních technologií.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu v dubnu vyhlásilo výzvu v oblasti intervence 3.4 -Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Hlavním cílem podpory je pořízení moderních vozidel zdravotnické záchranné služby, zajištění mobilního technologického vybavení posádek a stávajících vozidel zdravotnické záchranné služby, zajištění či rozšíření služby eHealth a zlepšení komunikačních technologií mezi krajskými operačními středisky zdravotnické záchranné služby a leteckou záchrannou službou. Podpora se týká projektů realizovaných na území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají pod cíle „Konvergence“, tedy všechny regiony soudržnosti v České republice kromě území hlavního města Prahy. Příjem žádostí je do 30. června 2014.

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a jimi zřizované organizace, v tomto případě zdravotnické záchranné služby.

Typy podporovaných projektů:

  • Mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS.
  • Moderní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií.
  • Služby eHealth pro ZZS.
  • Komunikační technologie operačního střediska pro LZS.

Celková alokace finančních prostředků pro tuto výzvu je 885.000 000,- Kč.  Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) činí 85 % způsobilých výdajů  a maximální částka je stanovena na 80 mil. Kč. Podpořeny ale budou pouze ty projekty, které negenerují příjmy v průběhu realizace, udržitelnosti a referenčního období, tj. 15 let od zahájení realizace projektu.

 

Sigmund

 

Související články:

Jihomoravský kraj chce získat pro záchranáře 45 milionů na sanitky

Záchranáři v hradeckém kraji získají nové vybavení za 120 mil. Kč

Liberecká záchranka chce ze tří čtvrtin vyměnit sanitky

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.