Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Záchranka SčK získala oprávnění vydávat znalecké posudky oboru UM

17.03.2013

Záchranka SčK získala oprávnění vydávat znalecké posudky oboru UM

ZZS SčK zapsána do seznamu znaleckých ústavů.Rozhodnutím mistra spravedlnosti ze dne 25. ledna 2013 byla Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje zapsána do seznamu znaleckých ústavů v oboru zdravotnictví s rozsahem znaleckého oprávnění – urgentní medicína.


ZZS SčK je tak první zdravotnickou záchrannou službou v České republice, která tímto prestižním rozhodnutím disponuje. Tím, že stát vyhověl žádosti o zapsání naší organizace do seznamu znaleckých ústavů, potvrdil jednak vysokou odbornou erudici jejích pracovníků a vyjádřil především důvěru v kompetentnost tohoto pracoviště.

Zařazení organizace do seznamu znaleckých ústavů však představuje pro zdravotnickou záchrannou službu především zvýšenou odpovědnost pro nové rozšířené pole působení v oblasti znaleckých aktivit, neboť s rostoucím důrazem na práva pacientů a jejich ochranu zároveň roste počet soudních sporů či smírčích řízení z titulu odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb za škodu na zdraví či z titulu ochrany osobnosti, jakož i řízení trestněprávních. Nezastupitelnost a vysoké požadavky na znalecké posouzení jednotlivých kauz vyžaduje právě vysokou odbornost znalců, jejichž znalecké posudky jsou často základem pro rozhodování soudů o osudech pacientů i zdravotnických pracovníků, což právě ZZS SčK bez výhrad splnila.

Role znaleckých ústavů je pak umocněna i tím, že právě znalecké ústavy mnohdy poskytují posudky revizní, proti jiným znaleckým posudkům dříve podaných, ať již v řízeních před civilními či trestními soudy.

Zdroj: AZZS ČR

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.