Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Z výjezdové základny ve Zdibech nově vyjíždí zdravotničtí záchranáři urgentní medicíny

04.04.2022

Z výjezdové základny ve Zdibech nově vyjíždí zdravotničtí záchranáři urgentní medicíny

 

V rámci pilotního projektu ZZS SČK od 1. 4. 2022 na výjezdovém stanovišti ve Zdibech začali sloužit zdravotničtí záchranáři urgentní medicíny. Po ZZS HMP je středočeská záchranka v rámci České republiky druhou v pořadí, která začala specialisty využívat v provozu. V rámci České republiky v oboru Urgentní medicína již atestovalo na 150 zdravotnických záchranářů.

 

Čtěte také + fotogalerie: Severně od Prahy pomáhají pacientům záchranáři s vyšší kvalifikací
 

Ti můžou v hůře dostupných oblastech na základě absolvování dalšího postgraduálního vzdělávání poskytnout specializovanou péči ještě před příjezdem lékaře. Zároveň mají rozšířené kompetence upravené vyhláškou a vnitroorganizačními předpisy. Například můžou bez předchozí konzultace s lékařem podávat pacientům vybrané léky.

Tiskové konference k oficiálnímu zahájení provozu Specialistů pro urgentní medicínu se zúčastnila taky hejtmanka Petra Pecková, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy Petr Kolouch komentoval zkušenosti pražské záchranky s využitím specialistů v provozu, zúčastnil se taky generál Václav Kučera, ředitel krajského ředitelství policie Středočeského kraje a další hosté.

Důležitost zapojení specialistů urgentní medicíny vyzdvihuje ředitel ZZS SČK Pavel Rusý: „Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu je projekt realizovaný i s ohledem na potřeby přednemocniční urgentní medicíny v brzké budoucnosti. Úroveň našeho postgraduálního vzdělávání záchranářů nám dovoluje předat některé jasně definované kompetence právě kolegům záchranářům pro urgentní medicínu a již dnes tím zvyšujeme pro naše pacienty dostupnost poskytované neodkladné péče mimo zdravotnická zařízení.“


Právě proto se po výjezdovém stanovišti ZZS hlavního města Prahy stává výjezdové stanoviště ve Zdibech první krajskou záchrannou službou, kde budou záchranáři pro urgentní medicínu fungovat. Stanoviště Zdiby pro tento projekt vzhledem ke své poloze u dálničních tahů a dobrou dostupnost do hlavního města nabízí ideální polohu.

„V rámci pilotního projektu budou absolventi oboru Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu uplatňovat svoje vědomosti, schopnosti a zkušenosti v provozu ZZS SČK. Čeká je nelehký úkol, kdy na základě získaných dat bude určena další strategie v rámci ZZS SČK. Pozvolnými kroky tak budou právě tihle specialisté zapojení do praxe ZZS ve Středočeském kraji, postupně se bude nastavovat také operační řízení. Dlouhodobě vnímám, že je třeba rozšiřovat kompetence všem záchranářům a věřím, že data získaná z tohoto projektu přispějí k systémovému řešení v rámci organizace,“ říká Klára Beranová, lékařská náměstkyně.

Všem záchranářům specialistům přejeme, ať se jim daří, ať mají vždy dobrý úsudek a ke každé situaci přistupují s pokorou.

 

 

 

Komentáře k článku
  • Karel Bubák Reagovat 07.04.2022
    Okraj Prahy a hůře dostupná oblast, smutné PR záchrané služby.
    • Jan Pokorný Reagovat 03.05.2022
      Tak to víte, po té co to v SČK převzal majitel povoznictví, jde celá záchranka do kopru, ale třeba se někdo nají nebo vyléčí jen ze slibů co všechno jednou bude. Pohádky a pomluvy minulého vedení to jim jde, leč zlaté časy Houdka a Knora jsou ty tam, pro zaměstance i pacienty.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.