Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

XXI. ročník medzinárodnej konferencie Medicína katastrof v Tatranských Matliaroch

03.09.2018

XXI. ročník medzinárodnej konferencie Medicína katastrof v Tatranských Matliaroch

 

 

více ZDE

 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
a Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

v spolupráci s

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky,
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
a kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike
za podpory odbornej spoločnosti krízovej pripravenosti zdravotníctva Českej republiky

usporadúva

XXI. ročník medzinárodnej konferencie Medicína katastrof 
v Slovenskej republike

ktorý sa uskutoční

v dňoch 24. až 26. októbra  2018

v priestoroch hotela Hutník v Tatranských Matliaroch


Hlavné témy konferencie

Ochrana zdravia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti po jadrovej alebo radiačnej udalosti, činnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a integrovaného záchranného systému po jadrovej alebo radiačnej udalosti.

 Obsah odborného programu

 1. Tematický blok: 
  Charakteristika dôsledkov jadrovej alebo radiačnej udalosti na zdravie obyvateľstva, súčasný stav havarijnej pripravenosti Slovenskej republiky na jadrové alebo radiačné udalosti.
 2. Tematický blok:
  Aktuálny stav pripravenosti a úlohy Hasičského a záchranného zboru a civilnej ochrany obyvateľstva na jadrovú alebo radiačnú udalos ť.
 3. Tematický blok:
  Špecifické otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti po jadrovej alebo radiačnej udalosti, diagnóza a ošetrenie lokálnych radiačných poranení, medicínsky manažment kombinovaných radiačných zranení, prvá lekárska pomoc, základné riziká a ochrana pre prvých zasahujúcich. 
 4. Tematický blok:
  Ukážka zariadení a osobných ochranných prostriedkov využiteľných v rámci činnosti zložiek integrovaného záchranného systému a zdravotníctva po jadrovej alebo radiačnej udalosti.

 Časový plán konferencie

1. deň
09.00 – 13.00 hod                  registrácia a ubytovanie účastníkov konferencie
14.00 – 14.30 hod                   začatie konferencie
14.30 – 18.00 hod                  1. tématický blok

2. deň
09.00 – 12.00 hod                  2. tématický blok  
14.00 – 17.00 hod                  3. tématický blok  
od 19.00 hod                           spoločenský večer

3. deň
09.00 – 12.00 hod                  4. tematický blok -  ukážka  
12.00 – 12.30 hod                  záver konferencie

 


VŠEOBECNÉ POKYNY PRE ÚČASTÍKOV KONFERENCIE

 1. Registrácia na konferenciu sa vykonáva prostredníctvom registračného formulára uvedeného v prílohe číslo 1. Registrácia je platná od doručenia vyplneného registračného formulára. Vyplnený registračný formulár sa odosiela najneskôr do 30.09.2018 na mailovú adresu:okrz_ba@mail.t-com.sk alebo olgama@mail.t-com.sk. 
 2. Úhrada nákladov za ubytovanie, stravovanie bude realizovaná priamou platbou pri registrácii v registračnom centre konferencie v deň začatia konferencie. 
 3. Prihlášky do odborného programu konferencie  a abstrakt prednášky sa zasielajú podľa vzoru uvedeného v prílohe číslo 2. do 15.09.2018 na mailovú adresu: okrz_ba@mail.t-com.sk. Prednášky na konferencii budú prezentované vo formáte Power Point. 
 4. Rokovacie jazyky v priebehu konferencie sú slovenský jazyk, český jazyk a anglický jazyk. 
 5. Usporiadateľ konferencie si vyhradzuje právo zaradiť do odborného programu prezentácie dodané stanoveným spôsobom. 
 6. Každý prednášajúci zaradený do programu konferencie si pred začiatkom tematického bloku zabezpečí prostredníctvom obsluhy audiovizuálnej techniky jej pripravenosť na prezentáciu. 
 7. Kredity pre zdravotníckych zamestnancov za účasť a pre autorov a spoluautorov prednášok budú pridelené v súlade s rozhodnutím SACCME (Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie).

 

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.