Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Vzdělávání a novinky v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči

12.10.2012

Vzdělávání a novinky v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Katedra záchranářství a technických oborů
Fakulta zdravotnických studiípořádá dne


15. listopadu 2012


v prostorách


ZČU Plzeň – Bory, Tylova 59


I. ročník konferenci pro NLZP pracující v neodkladné péči


Vzdělávání a novinky v přednemocniční a nemocniční neodkladné péčiOdborný garant konference: doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.PROGRAM KONFERENCE

Organizační výbor:
PhDr. Alena Pistulková
Mgr. Eva Pfefferová
Mgr. Stanislava Reichertová


Přihlášky:

* aktivní účast: do 15. 9. 2012

* pasivní účast: do 15. 10. 2012

* Pokyny pro psaní abstraktPoplatek:

* aktivní účast: 200,-
* pasivní účast: 800,-
* platba na místě: 1000,-

Poplatek za aktivní účast musí být uhrazen do 30. 9. 2012, za pasivní účast do 31.10. 2012! Přihlášky k pasivní účasti prodlouždy do konce října
Poplatek zahrnuje účast na odborném programu, oběd, coffee break, sborník abstrakt, certifikát


Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Plzeň – město
Číslo účtu: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 534017

Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení!

Tématické okruhy přednášek:

* Vzdělávání zdravotnických záchranářů
* Legislativa týkající se zdravotnických záchranářů
* Bezpečnost zdravotnických záchranářů
* Novinky v přednemocniční neodkladné péči
* Novinky v nemocniční neodkladné péči
* Zkušenosti a postřehy z praxe

PROGRAM KONFERENCEKonference je určena nelékařským zdravotnickým pracovníkům pracujícím v oboru přednemocniční a nemocniční neodkladné péče a pedagogickým pracovníkům vzdělávající tyto nelékařské obory.
Akce bude registrovaná Komorou záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky a ČAS a hodnocena kreditními body, dle vyhlášky o kreditním systému č. 4/2010 Sb.

Kontakt:

Mgr. Eva Pfefferová
pfeffe@kaz.zcu.cz
+420 377 633 812


Další informace naleznete na www.zcu.cz/fzs/

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.