Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Vysokoškolské studium v oboru Plánování a řízení krizových situací

02.10.2012

Vysokoškolské studium v oboru Plánování a řízení krizových situací

Studium oboru Plánování a řízení krizových situací na FBMI ČVUT v Praze
Zdravotnická záchranná služba (ZZS) jako jedna ze základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) má za úkol se podílet na řešení úkolů vyplývajících z krizového plánu kraje, havarijního plánu kraje a další dokumentace složek IZS.

Podílí se i na zpracovávání návrhu traumatologického plánu a zabývá se také návrhy jeho změny. Tuto povinnost jí ukládá zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Podle tohoto zákona jsou tyto povinnosti delegovány na „Pracoviště krizové připravenosti“ (PKP), které musí mít každá ZZS. Povinnosti tohoto pracoviště jsou definovány zákonem.

Obsah krizového řízení má velmi široké pole působnosti, přesahující základní vzdělávání zdravotnických záchranářů a lékařů ZZS. Současné dění vnitrostátní i mezinárodní, nám ukazuje nutnost vzdělávání odborných pracovníků v krizovém řízení a přípravě na mimořádné události a krizové situace. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze reaguje na nutnost vzdělávání těchto pracovníků dle požadavků Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení, jejíž aktualizaci přijala svým usnesením Bezpečnostní rada státu.

Z těchto důvodu Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze otevírá pro akademický rok 2012/2013 kombinovanou formu bakalářského studijního oboru Plánování a řízení krizových situací, ve studijním programu Ochrana obyvatelstva. K tomuto studiu je možné si podat přihlášku do 24. října 2012, vlastní přijímací zkoušky budou probíhat 30. října 2012. Další informace o přijímacím řízení, oboru a profilu absolventa můžete získat na WWW stránkách Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze.


Mgr. Pavel Böhm, DiS.
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.