Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Vyhláška stanovící min. technické a věcné požadavky nabyla účinnosti

09.04.2012

Vyhláška stanovící min. technické a věcné požadavky nabyla účinnosti

Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
V souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, ale také v souvislosti s přijetím zákona 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě, nabývá 1. 4. 2012 účinnosti i nová vyhláška č. 92/2012 Sb., která stanoví požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, včetně zařízení ZZS

Ustanovení týkající se požadavků na vybavení ZZS naleznete v příloze č. 7, která pojednává o společných požadavcích na technické vybavení ZZS, dále o zvláštních požadavcích na vybavení zdravotnického operačního střediska, pomocného operačního střediska, pracoviště krizové připravenosti a pracoviště výjezdové základny. Ustanovení týkající se požadavků na vybavení pracovišť pro přepravu pacientů neodkladné péče v příloze č. 8.

Z vyhlášky dále vyplývá, že zdravotnická zařízení musí být věcně a technicky vybavena dle tohoto předpisu nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti, tedy od 1. 4. 2013. Zdravotnická zařízení, která zřizuje stát, musí tuto povinnost splnit dříve, a to již do 1. 1.2013.

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče


Sigmund
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.