Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Vydávat téměř zbytečné torzo za původní návrh na výsluhy je výsměch!

21.06.2012

Vydávat téměř zbytečné torzo za původní návrh na výsluhy je výsměch!

 

 

Záchranáři asi získají nárok na odchodné
a dovolenou navíc

 

 


Záchranáři zřejmě získají nárok na odchodné. Základní odchodné by činilo jeden průměrný měsíční plat, nejvyšší jeho šestinásobek. Záchranářům by poslanecká předloha, kterou ve středu v prvním kole podpořila sněmovna, zajistila také týden dovolené navíc.

Pokud bude novela zákoníku práce a zákona o zdravotnické záchranné službě schválena, bude znamenat asi zásah do rozpočtů krajů. Míří do zdravotnického výboru.

Odchodné chtěli poslanci a po nich i senátoři včlenit do návrhu nového zákona o záchranné službě už loni. Nakonec se to ale nepodařilo. Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) tehdy slíbil, že úpravu předloží co nejdříve znovu. Dnes návrh za úřad podpořil.

Nynější poslanecká předloha prakticky kopíruje předchozí návrhy*. Na odchodné by měli nárok záchranáři po dosažení věku 50 let, pokud v záchranné službě odpracovali nejméně 15 let. S každým rokem odpracovaným navíc by se částka zvyšovala o třetinu průměrného měsíčního platu až do mezní hranice jeho šestinásobku.

Vyplácení odchodného a dodatková dovolená podle předkladatelů pro veřejné rozpočty "nepřevýší v první fázi částku do 50 milionů korun". Každý další rok se očekávají náklady do deseti milionů. Hradit je budou zřizovatelé záchranných služeb, tedy kraje.

ČTK


Zdroj: tribune.cz
 

 

 

*Srovnejme si, jestli návrh opravdu kopíruje předchozí návrh z roku 2008

 

 

Část osmá

NĚKTERÉ NÁLEŽITOSTI ČLENŮ VÝJEZDOVÝCH SKUPIN A DALŠÍCH OSOB

§ 20


(1) Člen výjezdové skupiny, který vykonává své povolání v pracovním poměru k poskytovateli zdravotnické záchranné služby v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby alespoň 15 let, má nárok na ozdravný pobyt k upevnění tělesného a duševního zdraví v trvání 14 dnů nepřetržitě v kalendářním roce. Ozdravným pobytem se rozumí poskytnutí léčebně rehabilitačních zdravotních služeb.

(2) Ozdravný pobyt organizuje a náklady s ním spojené hradí poskytovatel zdravotnické záchranné služby. Účast na ozdravném pobytu se považuje za výkon práce v rozsahu, který připadá na 2 týdny při rovnoměrném rozvržení pracovní doby.

(3) Členovi výjezdové skupiny, který nemohl ozdravný pobyt v kalendářním roce nastoupit pro překážky na jeho straně, nárok na ozdravný pobyt zaniká. Nemohl-li člen výjezdové skupiny nastoupit ozdravný pobyt pro překážky na straně poskytovatele zdravotnické záchranné služby, určí mu poskytovatel zdravotnické záchranné služby nástup na ozdravný pobyt v následujícím kalendářním roce.

 

§ 21


Jednorázové odškodnění ve výši 230 000 Kč se poskytne členovi výjezdové skupiny, jehož pracovní poměr k poskytovateli zdravotnické záchranné služby skončil v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

 

§ 22


(1) Zemře-li člen výjezdové skupiny následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je poskytovatel zdravotnické záchranné služby povinen každému po něm pozůstalému poskytnout jednorázové odškodnění při úmrtí.

(2) Pro účely poskytnutí jednorázového odškodnění při úmrtí se za pozůstalého považuje manžel, manželka, druh, družka, registrovaný partner, nezaopatřené dítě a za podmínky, že člen výjezdové skupiny byl povinen poskytovat výživu, také jeho rodič nebo další osoba.

(3) Výše jednorázového odškodnění při úmrtí činí pětinásobek průměrného měsíčního výdělku zemřelého zdravotnického pracovníka.

 

§ 23


(1) Člen výjezdové skupiny, který vykonával své povolání v pracovním poměru k poskytovateli zdravotnické záchranné služby v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby alespoň 10 let a dosáhl věku 50 let, má nárok na jednorázové odchodné; to neplatí, jestliže jeho pracovní poměr skončil okamžitým zrušením nebo výpovědí z důvodů, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr.

(2) Základní výměra odchodného činí 1 průměrný měsíční výdělek a za každý další ukončený rok pracovního poměru se zvyšuje o jednu třetinu tohoto výdělku. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek průměrného měsíčního výdělku.

 

§ 24


(1) Bývalý člen výjezdové skupiny, který vykonával své povolání v pracovním poměru k poskytovateli zdravotnické záchranné služby v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby alespoň 15 let a dosáhl věku 50 let, má nárok na výsluhový příspěvek; to neplatí, jestliže jeho pracovní poměr skončil okamžitým zrušením nebo výpovědí z důvodů, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr.

(2) Výsluhový příspěvek náleží za 15 let nepřetržitého trvání pracovního poměru podle odstavce 1 ve výši 20 % průměrného měsíčního výdělku. Výměra výsluhového příspěvku se zvyšuje za šestnáctý a každý další ukončený rok trvání takového pracovního poměru o 3 % průměrného měsíčního výdělku, za dvacátý první a každý další ukončený rok trvání takového pracovního poměru o 2 % průměrného měsíčního výdělku a za dvacátý šestý a každý další ukončený rok trvání takového pracovního poměru o 1 % průměrného měsíčního výdělku. Výměra výsluhového příspěvku může činit nejvýše 50 % průměrného měsíčního výdělku.

(3) Při opětovném vzniku pracovního poměru podle tohoto zákona zaniká zdravotnickému pracovníkovi nárok na výplatu výsluhového příspěvku dnem, který předchází dni opětovného vzniku pracovního poměru.Sigmund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.