Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Vláda schválila vznik nového registru zdravotnických pracovníků v ČR

27.09.2015

Vláda schválila vznik nového registru zdravotnických pracovníků v ČR

 

 

Novelizací zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách má být krom jiných zřízen také Národní registr zdravotnických pracovníků., který před dvěmi lety, předně 10. prosince 2012 zrušil Ústavní soud. Novelu zákona o zdravotních službách s nově pojatým registrem zdravotnických pracovníků nedávno na svém zasedání schválila vláda.

 

 

MZ ČR muselo věc přepracovat a v důvodové zprávě ujišťuje o užitečnosti zdravotnických registrů i zabezpečení proti zneužití dat, která obsahují. Ministerstvo zdravotnictví se poučilo z nálezu Ústavního soudu, který jej zrušil kvůli neoprávněnému zásahu do soukromí zdravotnických pracovníků, respektive jejich práva na informační sebeurčení. Nově navrhovaná úprava proto významně redukuje sledované údaje a stanovuje rozsah veřejných údajů a jejich zveřejňován. Detailně určuje výčet subjektů, které budou mít přístup k záznamům registru a také výčet subjektů, které budou údaje do registru hlásit.

V Česku zatím jednotnou evidenci zdravotnických pracovníků způsobilých vykonávat zdravotnické povolání nemáme. Existují pouze dílčí evidence, které sledují odlišné druhy údajů, nejsou vzájemně propojené a nehodí se k statistickému sledování. Ovšem funkční evidenci o oprávněních k výkonu činnosti zdravotnických pracovníků musí mít Česko mj. kvůli směrnice EU o přeshraniční zdravotní péči. Pacienti migrující po Evropě musejí mít jistotu, že všude najdou kvalitní a bezpečné zdravotní služby.

Registr ale potřebuje i české ministerstvo. „Má-li Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s univerzitami, vzdělávacími institucemi, komorami a odbornými společnostmi stanovovat počet rezidenčních míst a kalkulovat výhledově náklady na specializační vzdělávání, musí mít též přehled o počtu pracovníků s odbornou, specializovanou a zvláštní odbornou způsobilostí, kteří vykonávají zdravotnické povolání na území České republiky. Jen tak lze dosáhnout efektivního využití finančních prostředků a podpořit zvýšení počtu nedostatkových zdravotnických profesí na trhu práce,“ píše se v důvodové zprávě. Registr prý bude koncipován tak, aby byly jednoznačně chráněny údaje vedené o zdravotnických pracovnících. Je navržen jako referenční agendový systém s omezeným přístupem jednotlivých subjektů oprávněných do registru nahlížet na základě vydání certifikátů s přístupovými hesly. Bude sledována historie provedených nových záznamů, změn stávajících záznamů, nahlížení do registru atd.

Obrázek zdroj: ÚZIS

Podle nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe), která se zabývá ochranou soukromí je předložený návrh dalším prohloubením problému, který existuje řadu let. Data budou zaznamenávána pod rodnými čísly.

"Důvodem existence těchto registrů je zejména výzkum, hodnocení kvality péče nebo řešení problematiky financování zdravotnictví. Samozřejmě i to jsou významné společenské zájmy, nicméně je zcela zbytečné, aby tato data bylo možno propojit s identitou konkrétních lidí," uvedl výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil v tiskové zprávě.

 

Sigmund

 

Související článek:

Vláda schválila nový registr zdravotníků, má být neveřejný

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.