Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

VIII. Sněm KZ ZZS ČR s 5. odbornou konferencí se uskuteční ve dnech 28.3. – 29.3.2013 na Hrubé Vodě

19.01.2013

VIII. Sněm KZ ZZS ČR s 5. odbornou konferencí se uskuteční ve dnech 28.3. – 29.3.2013 na Hrubé VoděVIII. SNĚM KZ ZZS ČR

spojený s

5. odbornou konferencí na téma

Práce na ZZS z pohledu jednotlivých profesí,
z pohledu OUP a dalších složek IZS
Datum: 28.3. - 29.3.2013

Místo: Hrubá Voda - Hotel Akademie***

Předpokládaný harmonogram dvoudenní akce:


Čtvrtek 28. 3. 2013 – 5. Odborná konference


09,00 – 09,45 hod………. registrace účastníků s občerstvením (coffeebreak)


09,45 – 10,00 hod. ……… zahájení odborné konference
10,00 – 11,00 hod. ……… I. blok přednášek
11,00 – 11,15 hod. ……… diskuze k I. bloku přednášek

11,15 – 11,30 hod. ……….přestávka

11,30 – 12,30 hod. ……… II. blok přednášek
12,30 – 12,45 hod. ……… diskuze k II. bloku přednášek

12,45 – 14,00 hod. ………. přestávka na oběd

14,00 – 15,00 hod. ………. III. blok přednášek
15,00 – 15,15 hod. ………. diskuze k III. bloku přednášek

15,15 – 15,30 hod. ……….přestávka (coffeebreak)

15,30 – 16,45 hod. ………. IV. blok přednášek
16,45 – 17,00 hod. ………. diskuze k IV. bloku přednášek

17,00 – 19,00 hod……….. relaxace s využitím hotelového wellness

19,00 – 01,00 hod. ……… společenský večer s rautem
Pátek 29. 3. 2013 – VIII. Sněm KZ ZZS ČR


07,30 – 09,00 hod. ……… snídaně


09,00 – 09,15 hod………. zahájení VIII. Sněmu KZ ZZS ČR
09,15 – 12,00 hod. ………jednání VIII. Sněmu dle schváleného programu

12,00 – 13,00 hod. …….... přestávka na oběd

13,00 – 15,00 hod. …….... jednání VIII. Sněmu dle schváleného programu

15,00 – 15,30 hod. …….... přestávka na občerstvení (coffeebreak)

15,30 – 17,30 hod. …….... jednání VIII. Sněmu dle schváleného programuOrganizační pokyny:

1. Nastávající VIII. Sněm KZ ZZS ČR jsme se usnesli na zasedání vedení KZ ZZS ČR dne 8. 11. 2012 uspořádat stejně jako v minulých letech ve dvou dnech. První den bude vyhrazen pro 5. odbornou konferenci a druhý den pro jednání VIII. Sněmu. Bližší harmonogram a seznam přednášek a přednášejících bude upřesněn cca 14 dní před akcí.

2. Samozřejmě, že konference bude ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání dle platné legislativy jak pro aktivní, tak i pro pasivní účastníky konference a sněmu.

3. VIII. Sněmu komory s odbornou konferencí se jako i vletech předchozích mohou účastnit jen členové KZ ZZS ČR s řádně uhrazeným členským příspěvkem na rok 2013 (studenti a pasivní členové 300,- Kč a zaměstnanci 500,-Kč) ZVLÁŠŤ před registrací na sněm a konferenci klasicky na účet komory č. 35-5931400267/ 0100 nebo přes naši platební bránu PAYU. Nezapomeňte do variabilního symbolu napsat své číslo v komoře. Máte jej uvedeno na odznaku i na papírové registraci, které jste při vstupu do komory obdrželi. Počet účastníků je omezen kapacitou sálu je max. 110 lidí) a kapacita ubytování přímo na hotelu je 76 osob (v případě vyššího počtu zájemců o ubytování, lze ubytování stejně jako v letech předchozích zajistit na zámku ve Velké Bystřici). Členové KZ ZZS ČR mají přednostní právo rezervace do 28. 2. 2013, kterou provedou na email konference@komorazachranaru.cz zašlou vyplněný FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY a provedou platbu konferenčního/sněmovního poplatku a případného nocležného dle počtu objednaných noclehů

4. POZOR NOVINKA Od 1. 3. 2013 se na konferenci mohou registrovat i NEČLENOVÉ KZ ZZS ČR. Na email konference@komorazachranaru.cz zašlou vyplněný FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY na 5. odbornou konferenci a provedou platbu konferenčního poplatku a případného nocležného dle počtu objednaných noclehů.

5. V případě zájmu aktivní účasti tuto nahlaste co NEJDŘÍVE emailem na info@komorazachranaru.cz, abychom mohli dávat dohromady odborný program konference. Téma konference je “Práce na ZZS z pohledu jednotlivých profesí, z pohledu OUP a dalších složek IZS“. Chtěli bychom, aby v první části přednesli svůj pohled na práci operátoři ZOS, lékaři, záchranáři i řidiči. Každý ze svého úhlu pohledu. Ve druhé části bychom chtěli, aby nám svůj pohled na naši práci přednesli zástupci OUP a dalších složek IZS. Abychom se vzájemně pochopili a dokázali si říci, co od sebe vzájemně očekáváme.
Aktivní účast (přednášející) neplatí konferenční poplatek. Hradí si jen případné ubytování dle počtu objednaných noclehů.

6. Členové komory při jakékoliv korespondenci s komorou uvádějte za jménem VŽDY i své registrační číslo v komoře

7. Registrace bude brána jako závazná a bude potvrzena až po uhrazení poplatků za konferenci a ubytování!!! Proto doporučujeme provést platbu hned po odeslání registrace na vzdělávací akci.

8. Konference a sněm jsou letos zpoplatněny pro členy KZ ZZS ČR částkou 499,- Kč + nocležné se snídaní (dle počtu nocí) - členové budou mít v ceně 499,- Kč – jmenovku, blok, propisovací pero, dárek v podobě diagnostické svítilny, 3 x coffeebreak, 2 x oběd a společenský večer s rautem, hotelové služby. Z výčtu je patrné, že poplatek nepokryje ani skutečné náklady a členové komory budou mít opět část nákladů dotovaných z prostředků komory.

Pro nečleny KZ ZZS ČR účastníky konference jsme stanovili částku na 699,- Kč + nocležné se snídaní (dle počtu nocí) - nečlenové mají v ceně 699,- Kč – jmenovku, blok, propisovací pero, dárek v podobě diagnostické svítilny, 2 x coffeebreak, 1 x oběd a společenský večer s rautem, hotelové služby. Ani u nečlenů není cena stanovena pro zisk komory, ale výhradně na úhradu skutečně vynaložených nákladů.


Ceník konference

Člen KZ ZZS ČR:
a) účast na obou dnech 499,- Kč + ubytování 600,- Kč/noc.
b) účast na konferenci 349,- Kč + ubytování 600,- Kč/noc.
c) účast jen na sněmu 149,- Kč

Nečlen KZ ZZS ČR
a) účast na konferenci bez společenského večera 499,- Kč + ubytování 600,- Kč/noc. (jedná se o nocleh ze středy na čtvrtek z 27. 3. - 28. 3. 2013)
b) účast na konferenci včetně společenského večera 699,- Kč + ubytování 600,- Kč/noc.

Platbu lze provést dvěma způsoby:
a) klasicky na účet KZ ZZS ČR č. ú.: 35-5931400267/0100, variabilní symbol 282932013
b) ON-LINE systémem PAYU na hlavní stránce webu komory, variabilní symbol 282932013


Registrace účastníka bude provedena až na základě provedené platby!!!

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY člena KZ ZZS ČR

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY nečlena KZ ZZS ČRStornopolatky

a) storno do 31. 1. 2013 návrat 80% z celkové uhrazené částky
b) storno do 28. 2. 2013 návrat 50% z celkové uhrazené částky
c) storno do 15. 3. 2013 návrat 25% z celkové uhrazené částky
d) storno po 15. 3. 2013 návrat 10% z celkové uhrazené částky


Pro připomenutí, jak to na akcích komory vypadá, vám zde vkládám odkazy na minulé sněmy, konference a společenské večery

fotky z I. Sněmu 2006 a večerního posezení
a
fotky z II. Sněmu 2007
a
fotky z III. Sněmu 2008
a
fotky z I. Odborné konference 2009 a společenského večeru a z IV. Sněmu 2009
a
Souhrnná zpráva z V. Sněmu spojeného s mezinárodním kongresem
fotky z mezinárodní konference 2010 a společenského večera po mezinárodní konferenci a fotky z V. Sněmu 2010
a
Souhrnná zpráva z VI. Sněmu spojeného s 3. odbornou konferencí s workshopy
Fotodokumentace z 3. odborné konference s workshopy a společenského večera a VI. Sněmu KZ ZZS ČR
a
Souhrnná zpráva z VII. Sněmu a fotodokumentace z VII. Sněmu 2012 a 4. odborné konferenceJménem vedení KZ ZZS ČR

zve a na osobní setkání se velmi těší


Bc. Drahomír Sigmund
prezident KZ ZZS ČR

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.