Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Ve Sbírce zákonů vyšlo Nařízení vlády č. 399/2017 Sb., Katalog prací

08.12.2017

Ve Sbírce zákonů vyšlo Nařízení vlády č. 399/2017 Sb., Katalog prací

 

 

Ve Sbírce zákonů vyšlo Nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nový Katalog prací ve veřejných službách a správě. Katalog prací vejde v platnost k 1. lednu 2018.

 

 

Tato právní norma je tak další v řadě, která reaguje na X. novelu zákona č. 96/2004 Sb., která od 1. září nově upravila nelékařské zdravotnické profese co do rozsahu počtu odborností, tak i změn způsobů získání odborné způsobilosti či dalších podmínek pro výkon profese nelékařských zdravotnických pracovníků a na novou vyhlášku č. 391/2017 Sb. o činnstech NLZP.

Celé Nařízení vlády č. 399/2017 Sb., pro naše účely není třeba blíže rozebírat. Pro nás jsou důležitá zejména dvě ustanovení. Jsou to ustanovení číslo 77. v písmenu B 2. Části dílu 2.19.03, které upravuje řidiče vozidel ZZS a ustanovení číslo 113 v písmenu B 2. Části dílu 2.19.26, které upravuje zdravotnické záchranáře (všeobecné sestry se specializací u ZZS se zařazují podle zdravotnického záchranáře).

U profese Řidič vozidla ZZS přibyla možnost zařazení do 8. platové třídy a u profese Zdravotnický záchranář přibyla možnost zařazení do 12. platové třídy.

Možnost zařazení řidičů vozidel do vyšší platové třídy zahrnula KZ ZZS ČR do svého materiálu Vize a směřování KZ ZZS ČR na období 2015 – 2020 na svém 15. zasedání v bodu 6) dne 15. 6. 2015

U profese Zdravotnický záchranář ubyla 9. platová třída a přibyla 12. platová třída. Letos na jaře v rámci připomínkového řízení ke katalogu prací KZ ZZS ČR navrhovala znění textu 12. platové třídy u zdravotnického záchranáře tak, aby do ní mohl být zařazen zdravotnický záchranář se specializací v oboru Urgentní medicína. Nicméně ze schváleného textu je jasné, že našemu požadavku vyhověno nebylo. Na jednu stranu je tak dobré, že záchranář bude od Nového roku zařazen do 10. platové třídy a výše, ale na druhou stranu je škoda, že nedostal zelenou náš návrh na možnost zařazení záchranářů specialistů o třídu výše.

 

Přesná znění ustanovení Nařízení vlády:

 

77. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání

 

2.19.03 se slova „ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

nahrazují slovy „ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ

ZÁCHRANNÉ SLUŽBY“.

78. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání

2.19.03 se doplňuje 8. platová třída, která zní:

 

8. platová třída

1. Poskytování dílčích výkonů specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.“.

 

 

 

113. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 povolání

 

2.19.26 včetně nadpisu zní:

2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

 

10. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.

 

11. platová třída

1. Provádění činností operátora na operačním středisku zdravotnické záchranné služby.

2. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče.

3. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní včetně péče na urgentním příjmu.

4. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.

 

12. platová třída

1. Stanovování zásadní strategie a koncepce specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, účast na tvorbě traumatologických plánů poskytovatele zdravotnické záchranné služby v oblasti zvládání mimořádných událostí a krizových situací.

2. Příprava koncepce celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.“.

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku
 • M D Reagovat 08.12.2017
  Dobrý den,

  "u profese Řidič vozidla ZZS přibyla možnost zařazení do 8. platové třídy a u profese Zdravotnický záchranář přibyla možnost zařazení do 12. platové třídy." Slova "přibyla možnost zařazení" můžu chápat tak, že tu 8. platovou třídu řidič ZZS může a taky nemusí dostat? Že je to závislé na organizaci, jak se k tomu postaví? Budou tedy zachovány předchozí třídy (6., 7.) a k nim přibude tedy 8., která bude jen pro některé?
  • Sigmund Reagovat 08.12.2017
   Je to tak. U řidičů zůstala 6. i 7. a přibyla 8. pl. tř. Jsou tam společně s řidiči ZDS.
   • M D Reagovat 08.12.2017
    Děkuji za vysvětlení. Už jsem si říkal, že by se blýskalo na lepší časy a jako řidiči bychom si mohli plošně finančně přilepšit, ale jak vidno, vlk se nažral a koza zůstala celá. A 10% zvýšení platu ve zdravotnictví je už schváleno definitivně nebo je to ještě otázkou?
    • Denisa Šrotířová Reagovat 08.12.2017
     www.vlada.cz
     " Zástupci koaličních stran se rovněž dohodli na navýšení platových tarifů lékařů a zdravotních sester v NEMOCNICÍCH, a to od 1. ledna 2018. Navýšení platů ve zdravotnictví zohlední nová úhradová vyhláška pro rok 2018."
    • Denisa Šrotířová Reagovat 08.12.2017
     Nicméně formulace asi měla býti spíše STÁTNÍ SEKTOR, viz.
     https://www.komorazachranaru.cz/aktualita/kolik-budeme-brat-od-ledna-platova-tabulka-od-ledna-2018-po-zvyseni-tarifnich-platu
     • Jan Pokorný Reagovat 08.12.2017
      Tak hlavně, že si lid znovuzvolil pana doktora "záchranáře" Brázdila (ANNO), spoluautora likvidace funkční LZS, který není sto ani zajistit, aby se na všechny složky státní péče nezapomínalo, když už je takovým propagátorem státního záchranářského molochu.... Stačilo přitom málo připomínkovat formulaci.... Jenže z navýšení nic pro pana Babiše a jeho dceřinky nebude a tak přátelé, kolegové nasrat...
     • M D Reagovat 09.12.2017
      Ano, bylo to myšleno na státní sektor, zejména ZZS. Slyšel jsem totiž zvěsti, že pro ZZS by toto navýšení nemuselo platit, jen pro nemocnice.
 • Petr Mach Reagovat 08.12.2017
  Pokud je to možné, rád bych se dozvěděl, jaký dílčí výkon lze u řidiče vozidla ZZS zahrnout pod specifickou ošetřovatelskou péči tak, aby mu mohla být přiznána platová třída 8? Obávám se, že to bude velmi obtížné, nemá-li dojít k duplicitě činnosti zdravotnického záchranáře (viz 10. platová třída u záchranáře).
  • M D Reagovat 08.12.2017
   To by mě také zajímalo, nedokážu si pod tím pojmem nic konkrétního představit.
   • Radek Svoboda Reagovat 09.12.2017
    Našel jsem toto a od toho by se to mohlo odvíjet. Zdroj: http://fzs.zcu.cz/kaz/Studijni_obory/ZDZ/

    dále bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu SPECIFICKOU ošetřovatelskou péči, přitom zejména může:
    -monitorovat a hodnotit vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického záznamu, průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření a monitorování pulzním oxymetrem,
    -zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu,
    -zajišťovat periferní žilní vstup, aplikovat krystaloidní roztoky a provádět nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií,
    -provádět orientační laboratorní vyšetření určená pro urgentní medicínu a orientačně je posuzovat,
    -obsluhovat a udržovat vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídit pozemní dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zvukových a světelných zařízení,
    -provádět první ošetření ran, včetně zástavy krvácení,
    -zajišťovat nebo provádět bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, transport pacientů a zajišťovat bezpečnost pacientů během transportu,
    -vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému,
    -zajišťovat v případě potřeby péči o tělo zemřelého,
    -přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,
    -přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,
    -provádět neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu,
    -přijímat, evidovat a vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečovat odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky,
    -provádět telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytovat další potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu.

    Tento výčet by se asi dal brát, jako specifická ošetřovatelská péče.
    • M D Reagovat 09.12.2017
     To je popis činnosti zdravotnického záchranáře, ne řidiče ZZS. :-/
 • Radek Svoboda Reagovat 09.12.2017
  Však ano. Jde přece o to, vědět co je ta specifická ošetřovatelská péče. A pokud ty následující dva řádky porovnáte, tak je to ta, kterou dělá záchranář a řidič poskytuje dílčí výkony.

  1. Poskytování dílčích výkonů specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče 2. poskytuje v rámci přednemocniční neodkladné péče SPECIFICKOU ošetřovatelskou péči

  A jako dílčí výkony bych viděl např.: nalepení svodů a defibrilačních elektrod EKG, měření tlaku, příprava setu při volumoterapii, atp.
  Lepší vysvětlení jsem nenašel.
  • M D Reagovat 09.12.2017
   Ano, máte pravdu. Díky za vysvětlení a objasnění. Tak snad budeme mít štěstí a tu osmičku nám dají. Bylo by to fajn.
   • Radek Svoboda Reagovat 10.12.2017
    Je to jen má myšlenka, nic oficiálního. Rád jsem pomohl.
    • Petr Mach Reagovat 11.12.2017
     Také moc a moc děkuji za vysvětlení a tip na dílčí výkony pro řidiče tak, aby mohli být zařazeni do osmiček.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.