Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Ve čtvrtek 8. 11. 2012 zasedalo v Praze na Zbraslavi vedení KZ ZZS ČR

11.11.2012

Ve čtvrtek 8. 11. 2012 zasedalo v Praze na Zbraslavi vedení KZ ZZS ČR
V Praze na Zbraslavi v prostorách záchranné služby ASČR proběhlo letos už třetí zasedání vedení KZ ZZS ČR.
Bylo to ale teprve druhé zasedání nového vedení, které vzešlo z voleb do orgánů komory na letošním březnovém VII. Sněmu delegátů KZ ZZS ČR.


Za poskytnutí vhodných prostor k zasedání vedeni komory patří poděkování řediteli ZZS ASČR panu Ing. Milanu Majerovi.

Z jednání se omluvil člen předsednictva Dominik Horn, DiS., který řešil neodkladné osobní problémy, a předsedkyně RKK Ivana Rokosová, Dis., která měla v den zasedání studijní povinnosti, které nemohla odložit. Na jednání zasedání alespoň zaslala písemné vyjádření a náměty k některým bodům jednání.

Zasedání vedení KZ ZZS ČR se řídilo programem zasedání vedení, jehož návrh byl po zahájení a prodiskutování programu jednohlasně schválen.

Po zahájení v 10,00 hodin a po schválení programu jednání, přišly na řadu další body programu. S některými z nich si vás dovolím jako obvykle seznámit podrobněji.


Bod 3) Doplnění a činnost komise pro vzdělávání

a) Doplnění komise KZ ZZS ČR pro vzdělávání

Na minulém zasedání vedení komory letos v červnu, byla vedením komory jmenována komise KZ ZZS ČR pro vzdělávání ve složení:

Předseda:

Bc. Aleš Koranda – ZZS Olomouckého kraje, vrchní sestra LZS a člen atestační komise jmenovaný ministrem zdravotnictví

Členové:

Ing. David Machálek – ZZS Moravskoslezského kraje, zdravotnický záchranář, autor e-lerningového projektu KZ ZZS ČR a člen atestační komise jmenovaný ministrem zdravotnictví

Mgr. Radek Benda – ZZS Asociace samaritánů Praha Západ, inspektor provozu, viceprezident KZ ZZS ČR a člen atestační komise jmenovaný ministrem zdravotnictví

Mgr. Pavel Böhm, DiS. – České vysoké učení technické Praha, zdravotnický záchranář

Mgr. Petr Matouch – ZZS Olomouckého kraje, zdravotnický záchranář, manažer krizové připravenosti, externě Ostravská univerzita a dále autor a garant soutěží studentů oboru ZZ při Ostravské univerzitě - Den první pomoci

Na včerejším zasedání se vedení komory jednohlasně shodlo, že komisi ještě doplní o dalšího člena, kterým bude Mgr. Radim Holek z USZS Moravskoslezského kraje. Radim má zkušenosti s pořádání vzdělávacích akci, s výchovou a vzděláváním studentů a mimo další aktivity byl i tahounem projektu „První pomoc – šance pro život“.

b) Činnost komise KZ ZZS ČR pro vzdělávání

Jelikož byla komise ustanovena těsně před prázdninami, tak první společné pracovní zasedání komise se dojednává v současné době s výhledem termínu v druhé polovině listopadu. Na schůzce by mělo dojít k souhrnu a pojmenování úkolů, které by měla komise řešit, k jejich rozdělení na jednotlivé členy a vznesení požadavků na vedení komory k jejich zabezpečení.


Bod 4) Zajištění platební brány PAY-U na webu komory

Pavel Lampa, DiS., měl od minulého zasedání za úkol vybrat vhodnou platební bránu pro web komory. Proto to byl on, kdo na zasedání přítomné seznámil se systémem PAY-U, který mezi ostatními ve finále vybral, jako nejvhodnější. Protože jsem byl po celou dobu o jednotlivých krocích informován, vím, že nebylo snadné se v nabídkách poskytovatelů podobných služeb zorientovat a vybrat pro komoru nabídku nejvhodnější. Pavel se úkolu zhostil zodpovědně a splnění věnoval skutečně mnoho času, a proto mu za tuto práci zcela oprávněně náleží naše poděkování.

Představa vedení komory je taková, že by nejen členové, ale i ostatní zájemci o nabízené služby KZ ZZS ČR mohli touto cestou platit například členské příspěvky, platby za vzdělávací akce (konference), platby za e-learning (členové komory mají zdarma), sponzoring a další.

Se společností PAY-U je smlouva podepsaná a zbývá už jen upravit webové stránky KZ ZZS ČR tak, abychom na ně platební bránu mohli implementovat. Předpokládáme, že platby přes PAY-U na webu komory budou možné od 1. ledna 2013.

Správcem brány PAY-Ubude člen RKK Pavel Lampa, DiS., který má i on-line kontrolní náhled do účtu komory.


Bod 5) Příprava VIII. Sněmu KZ ZZS ČR s 5. odbornou konferencí, návrhy členů vedení na spoluúčast, technické zajištění a další

Přítomní členové vedení potvrdili nebo upravili parametry nastavené na minulém zasedání:

a) VIII. Sněm KZ ZZS ČR s 5. odbornou konferencí se bude konat ve dnech 28. – 29. 3. 2013 (jako vždy čtvrtek a pátek)

b) Místem konání bude Hotel Akademie na Hrubé Vodě (stejně jako v letech 2009, 2010 a 2011)

c) Sněm bude dvoudenní s odbornou konferencí

d) První den ve čtvrtek 28. 3. 2013 proběhne odborná konference a druhý den v pátek 29. 3. 2013 se bude konat jednání sněmu - zde se pořadí proti minulému rozhodnutí vedení obrátilo z důvodu otevření konference i pro nečleny komory

Téma:
Práce na ZZS z pohledu jednotlivých profesí, z pohledu OUP a dalších složek IZS


e) Členové KZ ZZS ČR budou mít přednostní možnost se přihlásit do 28. 2. 2013, po tomto termínu, pokud nebude konference naplněna, budou zbývající volná místa otevřena pro další zájemce z řad odborné veřejnosti

f) Konference a sněm bude příští rok zpoplatněna pro členy KZ ZZS ČR částkou 499,- Kč + nocležné se snídaní (dle počtu nocí) - členové budou mít v ceně 499,- Kč – jmenovku, blok, propisovací pero, dárek v podobě diagnostické svítilny, 3 x coffeebreak, 2 x oběd a společenský večer s rautem, hotelové služby. Z výčtu je patrné, že poplatek nepokryje ani skutečné náklady a členové komory budou mít opět část nákladů dotovaných z prostředků komory

g) Pro nečleny KZ ZZS ČR účastníky konference jsme stanovili částku na 699,- Kč + nocležné se snídaní (dle počtu nocí) - nečlenové mají v ceně 699,- Kč – jmenovku, blok, propisovací pero, dárek v podobě diagnostické svítilny, 2 x coffeebreak, 1 x oběd a společenský večer s rautem, hotelové služby. Ani u nečlenů není cena stanovena pro zisk komory, ale výhradně na úhradu skutečně vynaložených nákladů

Malá ukázka společenských večerů KZ ZZS ČR:

společenského večeru 2009 a společenského večeru 2011h) Přednášející nehradí žádné poplatky!!! (jen ubytování dle počtu nocí)

i) Pro registraci účastníků bude zveřejněna konferenční emailová adresa, která bude sloužit výhradně pro registraci na tuto akci.

j) Na konferenci budou poprvé jmenovky

k) Kapacita konference je 100 osob a kapacita ubytování přímo na hotelu je 76 osob.
(v případě vyššího počtu zájemců o ubytování, lze ubytování stejně jako v letech předchozích zajistit na zámku ve Velké Bystřici)


Bod 10) Spolupráce na článcích do časopisů RR a Florence

Protože naše komora má navázanou letitou spolupráci s časopisem RESCUE Report a s časopisem FLORENCE, tak je potřeba v rámci partnerské spolupráce do těchto časopisů členy komory autorsky přispívat. Vedení KZ ZZS ČR bylo obeznámeno, že v posledních třech číslech časopisu Florence a ještě ve dvou číslech následujících prezidentovi komory Bc. Drahomíru Sigmundovi vyšly a ještě budou vycházet články na pokračování, ve kterých rozebírá nesmyslnosti některých ustanovení zákonů o zdravotních službách, která nám znesnadňují naši práci. Zároveň vyzval členy vedení komory, aby publikováním svých článků v těchto periodikách přispěli ke spolupráci s časopisy a zároveň prezentovali i KZ ZZS ČR.
Touto aktualitou apeluji i na všechny členy komory, aby se nebáli do periodik přispívat. Připomínám ještě, že na webu komory máte i formuláře se zvýhodněným předplatným obou časopisů pro členy KZ ZZS ČR, viz. záložka DOKUMENTY


Bod 12) Projednání vyloučení členů, kteří neuradili členské příspěvky na rok 2012

Prezident komory Bc. Drahomír Sigmund předal přítomným tabulku se jmény dlužníků. Tabulka byla v členění dle jednotlivých krajů a obsahovala informace o původním počtu dlužníků, o počtu dlužníků, kteří po urgencích (tři urgence, 2x email a 1x SMS) členský příspěvek dodatečně uhradili, o členech, kteří dobrovolně písemně vyjádřili svobodnou vůli členství ukončit. Členové vedení přislíbili, že se některých dlužníků, které znají blíž a jsou z jejich oblastí, ještě osobně zeptají, zdali nejde jen o nedorozumění. Uvědomujeme si, že je škoda každého ztraceného člena.


Bod 13) Seznámení s plněním rozpočtu v období 1-10/2012

Vedení komory se seznámilo s naplňováním příjmové strany a čerpáním výdajové strany rozpočtu na letošní rok k 31. 10. 2012. Příjmy byly zatím naplněny na 123,39% a výdaje činily 45,37% schváleného rozpočtu na letošní rok. Žádná výdajová položka nepřekročila schválenou částku. Jediná položka na straně příjmů, která zatím není naplněna dle plánu, je položka výběru členských příspěvků, která je naplněna na 99,5%. I zde je ale předpoklad, že na konci roku bude naplněna a mírně překročena.
Z čerpání výdajové stránky je patrné, že jsme se celý rok snažili hospodařit co nejhospodárněji, aby nám zůstaly v rezervě finanční prostředky na očekávané následující hubenější roky.

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat Mgr. Radku Bendovi za zajištění prostor a občerstvení a všem členům vedení, kteří se schůze vedení KZ ZZS ČR účastnili za aktivní přístup.

fotogalerie zasedání

Sigmund
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.