Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

V. Sněm KZ ZZS ČR je minulostí, za rok se určitě sejdeme na šestém. 31.3.10 Přidána TV reportáž.

31.03.2010

V. Sněm KZ ZZS ČR je minulostí, za rok se určitě sejdeme na šestém. 31.3.10 Přidána TV reportáž.

Mezinárodní kongres a V. Sněm KZ ZZS ČR jsou již minulostí
Ve dnech 25.3.- 26.3.2010 proběhl za finanční podpory Generálního sponzora – firmy PURO-KLIMA v Seminárním Hotelu Akademie na Hrubé Vodě u Olomouce při příležitosti 5. výročí založení KZ ZZS ČR dvoudenní Mezinárodní kongres Komory záchranářů ZZS České republiky, který byl spojen s jednáním V. Sněmu KZ ZZS ČR.

V samém úvodu Mezinárodního kongresu udělila Komora záchranářů za pět let své existence historicky první Čestné členství. Ocenění a pamětní dar z broušeného skla si za celoživotní přínos PNP a za odbornou edukační činnost pro nelékařské zdravotnické pracovníky převzala z rukou prezidenta komory pana Drahomíra Sigmunda a z rukou viceprezidenta komory pana Bc. Radka Bendy paní Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., která se tak tímto aktem stala historicky první čestnou členkou Komory záchranářů ZZS ČR. Za přijetí čestného členství v naši organizaci pani docentce děkujeme. Bereme to i jako projev toho, že svoji práci děláme dobře a organizaci vedeme správným směrem.

Jelikož se jednalo o mezinárodní akci pořádanou společně se zástupci ZZS ze Slovenska, tak i mediální záštitu nad kongresem převzala slovenská televize JOJ. Natočením kongresu a převzetím záchranářské hvězdy vyvrcholila jejich spolupráce se slovenskou ZZS Svet zdravia, která v několika předešlých měsících úspěšně probíhala.
Krátká reportáž v hlavních zprávách JOJ byla odvysílána ještě večer 26.3.2010 pár hodin po skončení kongresu.

Z českých médií se již tradičně účastnila regionální televize zzip, kde poběží celý týden reportáž a z tištěných médií byly přítomny zástupkyně časopisu RESCUE Report, který je jedním z našich mediálních partnerů.

TV reportáž o V. Sněmu KZ ZZS ČR, kliknout vpravo na MIK 739 30.3.2010 a ve stopáži od 08:20 do 10:25 minuty je reportáž o nás

Celé dva dny se řídily časovým harmonogramem, který se podařilo po celou dobu konání akce nejen díky moderátorovi Petru Tomášovi a všech přednášejících, ale i díky disciplinovanosti všech 113 účastníků konference úspěšně dodržovat. Určitě to bylo dáno i tím, že přednášky byly bez výjimek velmi zajímavé a poutavé a proto ani po přestávkách nikdo nechtěl zmeškat jejich začátek, nebo dokonce přijít o podstatnou část sdělení.
Proto bych ještě i v tomto článku velmi rád všem přednášejícím za jejich kvalitní a odpovědně připravené prezentace veřejně poděkoval.
Za slovenskou stranu bych také velmi rád poděkoval paní Zuzane Tašké, které zajistila slovenské přednášející, kteří ve svých přednáškách na akci přinesli velmi hluboký a zajímavý pohled na chod ZZS na Slovensku, na vzdělávání záchranářů a na jejich kompetence.

Malou ochutnávkovou vysoké kvality přednášek vám může být prezentace člena vedení komory, pana Oldy Škorňáka na téma KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP. Dávám ji k náhledu vám všem ze tří důvodů. Jednak se nám vejde velikostně, jednak jste ji žádali na web umístit a v neposlední řadě dal se zveřejněním souhlas sám autor.

První den kongresu byl, jak už bývá na akcích KZ ZZS ČR zvykem, zakončen společenským večerem.

Druhý den po skončení IV. bloku odborných přednášek se akce přehoupla do samotného jednání V. Sněmu KZ ZZS ČR, který se řídil schváleným programem.
Po navolení pracovních orgánů sněmu přednesl prezident komory zprávu o činnosti.
Poté delegáti sněmu vyslechli a bez připomínek přijali zprávu o hospodaření za rok 2009. Plánovaný a schválený rozpočet na rok 2009 byl vyčerpán pouze z 52%, zbytek financí se podařilo ušetřit na účtech komory. I z těchto údajů je patrné, že vedení komory se snaží hospodařit velmi efektivně a úsporně.
Následně byli delegáti seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2010. Rozpočet komory na rok 2010 byl po kratší rozpravě v drobném doplnění finančních prostředků na vzdělávání přijat.

Následovala všeobecná diskuze a jednalo se o návrzích jednotlivých delegátů tak, jak byly předloženy návrhové komisi. Jelikož se tentokrát ani v návrzích nevyskytl takový návrh, který by delegáty v názorech na něj rozděloval, bylo jednání a hlasování o nich víceméně vzácně jednoznačné a bez dalších a delších názorově rozdílných a košatých diskuzí, jak tomu bývalo v minulosti.

Na závěr sněmu bylo delegáty přijato Usnesení z V Sněmu KZ ZZS ČR.


Fotodokumentace z Mezinárodního kongresu

Fotodokumentace z V. Sněmu KZ ZZS ČR


Sigmund


Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.