Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

V novém Katalogu prací má nově záchranář specialista pro urgentní medicínu 12. platovou třídu

22.12.2022

V novém Katalogu prací má nově záchranář specialista pro urgentní medicínu 12. platovou třídu

 

 

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. prosince 2022 č. 1040, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, se upravují činnosti v kategorii 2.19.26 Zdravotnický záchranář.

 

Ve 12. pl. třídě přibyl odstavec 3., který stanoví:

3. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, například provedení kardiopulmonální resuscitace pomocí použití přístrojů k automatické srdeční masáži, provedení poresuscitační péče v přednemocniční neodkladné péči, včetně analgosedace.

 

KATALOG PRACÍ 2023

 

2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

10. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.

11. platová třída

1. Provádění činností operátora na operačním středisku zdravotnické záchranné služby.

2. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče nebo akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu.

12. platová třída 

1. Stanovování zásadní strategie a koncepce specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, účast na tvorbě traumatologických plánů poskytovatele zdravotnické záchranné služby v oblasti zvládání mimořádných událostí a krizových situací, příprava koncepce celoživotního vzdělávání zdravotnických záchranářů, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických záchranářů včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

3. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, například provedení kardiopulmonální resuscitace pomocí použití přístrojů k automatické srdeční masáži, provedení poresuscitační péče v přednemocniční neodkladné péči, včetně analgosedace.

 

2.19.03 ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

5. platová třída

1. Zajišťování transportu nemocných, raněných a rodiček vozidly zdravotnické dopravní služby, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče.

6. platová třída

1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při transportu nemocných, raněných a rodiček, například spolupráce při vyprošťování osob v havarijních situacích, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče, zabezpečování odborného transportu pacientů, udržování a obsluha komunikační techniky.

7. platová třída

1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při provádění diagnosticko-třídících činností v místě zásahu včetně obsluhy a údržby vozidel a jejich specifického zdravotnického vybavení, provádění prvotního ošetření ran, sledování a orientační hodnocení vitální funkce pacienta, přemísťování a polohování pacientů.

8. platová třída

1. Poskytování dílčích výkonů specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.

 

KZ ZZS ČR o tuto možnost dlouhodobě usilovala a v součinnosti s odborovým svazem zdravotnictví se to konečně podařilo. Jen upozorníme, že na 12. platovou třídu nemá ZZ se specializací pro UM automaticky nárok po absolvování studia a atestace. Aby mu byla vyšší třída přiznána, musí jej zaměstnavatel činnostmi v § 109 vyhlášky č. 55/2011 Sb., pověřit a přidat mu je do náplně práce.

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.