Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

V neděli 15. 4. 2018 proběhlo 19. zasedání vedení KZ ZZS ČR

18.04.2018

V neděli 15. 4. 2018 proběhlo 19. zasedání vedení KZ ZZS ČR

 

 

 

V neděli 15. 4. 2018 proběhlo v Olomouci v Hesperia Hotelu plánované 19. zasedání vedení KZ ZZS ČR. Bylo to první zasedání vedení po XII. Sněmu KZ ZZS ČR, který se konal 21. 9. 2017, na kterém byl zvolen nový prezident KZ ZZS ČR a nové předsednictvo KZ ZZS ČR.

 

 

Schůze vedení se krom současného předsednictva a členů RKK účastnili i bývalá prezidentka Mgr. Marinella Danosová a bývalý viceprezident Mgr. Josef Škroch. Bylo to z důvodu předání agenty k navázání kontinuity práce v řízení organice, protože zatím spravovali agendu komory během procesu předávání a převzetí funkce.

Hned v úvodu nový prezident Bc. Tomáš Ježek poděkoval Marinelle a Josefovi za odvedenou práci nejen během jejich funkčního období, ale i za odvedenou práci, kterou prováděli v posledním půl roku po ukončení svých mandátů, která se ale nedala odložit až do doby po úplném předání funkce. Například provedení roční účetní závěrky a podání daňového přiznání organizace. Poté se jednání řídilo schváleným programem.

 

Bod 3. Stav předání funkce prezidenta KZ ZZS ČR

Jedním z hlavních úkolů zasedání bylo seznámení členů předsednictva a členů RKK s harmonogramem předání a převzetí funkce prezidenta mezi bývalou prezidentkou Mgr. Marinellou Danosovou a novým prezidentem Bc. Tomášem Ježkem. V rámci zasedání převzal nově zvolený prezident Bc. Tomáš Ježek od bývalé prezidentky Mgr. Marinelly Danosové a bývalého viceprezidenta Mgr. Josefa Škrocha veškerou písemnou agendu, razítko, banner, archiv KZ ZZS ČR a další důležité věci potřebné pro chod organizace. Zbývá už jen zápis u Krajského rejstříkového soudu a poté předání bankovních účtů a přístupu k nim.

 

Bod 4. Kontrola hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2017 a členská základna

Bývalý viceprezident Mgr. Josef Škroch vedení informoval, že účetní závěrka za rok 2017 proběhla v pořádku a daňové přiznání u FÚ v Olomouci bylo podáno včas. Seznámil přítomné se stavem financí na účtech komory a na pokladně. Bc. Denisa Šrotířová doplnila stav financí na účtu PayU. Z předneseného vyplynulo, že minulé vedení organizace hospodařilo maximálně šetrně a za to jim patří velký dík nás všech.

Dále podal informaci o aktuálním stavu členské základny.

 

Bod 5. Zpráva prezidenta KZ ZZS ČR

 1. Představil přítomným aplikaci Workspace, ve které by si přál jako v nové komunikační platformě řešit některé věci v rámci vedení komory.
 2. Vyhodnotil přínos a dopady vyhlášené amnestie 
 3. Požádal členy vedení o stanovisko k avizovanému nenaplnění slibu Vlády ČR k navýšení tabulkových platů zdravotníkům o 10 % i v roce 2019. Vedení KZ ZZS ČR se jednohlasně shodlo, že vláda by měla slib dodržet a uložilo prezidentovi komory, aby o stanovisku informoval ministra zdravotnictví a připojil se k požadavku odborů.
 4. Informoval přítomné o vzniku podvýboru v rámci zdravotního výboru Poslanecké sněmovny, který má na starosti oblast PNP a zejména ZZS. 

 

Bod 6. Zhodnocení a diskuze k uplynulé činnosti

 • Prezident Bc. Tomáš Ježek a zejména viceprezident Mgr. Vladimír Jarušek se podíleli na vytvoření zkušebních otázek k atestaci zdravotnických záchranářů pro urgentní medicínu a pro závěrečné zkoušky kurzu řidiče ZZS na NCO NZO Brno.
 • David Klouček se účastnil konference porodních asistentek v Praze (domácí porody, porodní domy)
 • Vedení intervenovalo v Senátu a v současné době intervenuje v Poslanecké sněmovně k odstranění odst. 4) § 18 zákona č. 96/2004 Sb., který ukládá nově vystudovaným zdravotnickým záchranářům roční praxe na intenzivních lůžkách případně na urgentních příjmech.

NÁVRHY:

Návrh první: odstranit z § 18 zákona 96/2004 Sb. celý odstavec 4) a z přechodných ustanovení bod 21) které zní:

4) Zdravotnický záchranář může bez odborného dohledu činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče provádět až po 1 roce výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu.

21) Ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, se nepoužije pro zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnický záchranář přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Návrh druhý: v případě nesouhlasu s odstraněním celého odstavce 4) § 18 tento upravit následovně:

4) Zdravotnický záchranář může bez odborného dohledu činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče provádět až po 1 roce výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu, nebo po 1 roce výkonu povolání zdravotnického záchranáře pod odborným dohledem, povolání řidiče ZZS nebo operátora ZOS pod odborným dohledem na zdravotnické záchranné službě.

Dále na poslední straně zákona Přechodná ustanovení bod 21) doplnit následovně:

21) Ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, se nepoužije pro zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnický záchranář přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a na zdravotnického pracovníka, který získal nebo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnický záchranář během výkonu povolání řidiče vozidla ZZS.

 

Bod 7. Nové záležitosti

 1. Příprava XIII. Sněmu KZ ZZS ČR. Bylo dohodnuto, že akce proběhne buď někdy v termínu 4. - 7. 10. nebo 11. – 14. 10. 2018. O přesném termínu konání a případně o formátu akce v podobě jednodenní nebo dvoudenní, jak bývalo v minulosti zvykem rozhodnou členové komory v hlasování na Doodle.
 2. V bodu vize a strategické cíle padlo několik návrhů:
 • Bc. Drahomír Sigmund navrhl, aby prezident komory připravil dopis pro MZ ČR, ve které opětovně zažádáme o přiznání příplatku za práci ve ztíženém prostředí (tzv. infekční příplatek) pro členy výjezdových skupin. Viz aktualita
 • Bc. Drahomír Sigmund navrhl, aby prezident komory připravil dopis pro MZ ČR, ve kterém bychom pro zaměstnance ZZS požadovali lepší podmínky při určování náhrady za bolest a za ztížené společenské uplatnění, jako mají příslušníci dalších složek IZS v podobě vyhlášky č. 277/2015 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 12. října 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů ve znění vyhlášky č. 225/2016 Sb.
 • Bc. Drahomír Sigmund navrhl, aby prezident komory připravil dopis pro Ombudsmanku, ve kterém by ji požádal o vyjádření, jak dopadlo řešení problematiky břemen na ZZS
 • Bc. Drahomír Sigmund dal přítomným na zvážení, abychom delegátům nastávajícího sněmu navrhli změnu stanov ve smyslu úpravy funkčního období orgánů komory ze tří na pět let. Je to zejména z důvodu zvýšené pracnosti a s tím i prodloužení doby předání funkcí, zejména funkce prezidenta.
 • Mgr. Vladimír Jarušek navrhl, aby se komora více věnovala problematice možnosti ponechání pacienta na místě posádkou RZP i bez negativního reverzu.

 

V závěru si dovolím za sebe naprosto upřímně poděkovat Mgr. Marinelle Danosové a Mgr. Josefu Škrochovi nejen za brilantně odvedenou práci pro Komoru záchranářů a vím, že to mnohdy opravdu neměli jednoduché, ale i za to, že to v roce 2015 do funkcí šli a ukázali, že Sigmund komoru nemusí vést do konce života a že jsou mezi námi kolegyně a kolegové, kteří to zvládnou také. Nesmírně mi tím pomohli! Díky Nello, díky Pepo!!! yes

 

Sigmund

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.