Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

V Brně proběhly další atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína a přímý účastník Mgr. Vladimír Jarušek vás v aktualitě zkouškou provede

15.10.2016

V Brně proběhly další atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína a přímý účastník Mgr. Vladimír Jarušek vás v aktualitě zkouškou provede

 

 

 

Dne 20. 9. 2016 skládali studenti specializačního studia oboru Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu atestační zkoušku. Ke zkoušce se na MZ ČR v uvedeném termínu přihlásilo 5 studentů, 2 ženy a 3 muži pracující u dvou krajských organizací, Jihomoravské a Zlínské ZZS.

 

 

Jelikož jsem měl osobně příležitost zúčastnit se atestační zkoušky v roli atestanta, dovolím si podělit se o své zážitky, abych přiblížil atmosféru zkoušky dalším kolegyním a kolegům studujícím uvedené specializační studium.

Základem k úspěšnému složení zkoušky jsou nejen výborné znalosti v daném oboru, ale také potřebné praktické dovednosti, které bude nutné předvést před zkušební komisí. Samozřejmostí je pak dobrá fyzická a psychická kondice, kterou budete s velkou pravděpodobností také potřebovat.

Ke zkouškám je vhodné přijít samozřejmě ve společenském oděvu, pro dámy doporučuji spíše kalhotový kostým, protože v sukni se vám asi bude špatně klekat k figuríně ke KPR. U mužů je vhodný oblek, ale v obou případech doporučuji alespoň také tričko na převlečení pro praktickou část zkoušky. Je možné použít i svůj pracovní oděv. Věřte, že při řešení praktického úkolu na figuríně se zapotíte. Nezbytný je kompletní logbook a také občanský průkaz. Bez kontroly splnění všech náležitostí studia a vaší identity nemůžete přistoupit k absolvování zkoušky.

čtyři úspěšní absolventi (autor článku druhý z prava)

Myslete nejen na svou fyzickou pohodu, tedy náhradní tričko, ale i na své zdraví. Doporučuji dostatečnou zásobu vhodných tekutin a svačinu. Zkouška nás 5-ti atestantů trvala od 8 do 15 hodin. Jedná se tedy v podstatě o celodenní záležitost, zejména pokud připočtete cestování, jste-li zdaleka.

Po slavnostním zahájení, představení komise a atestantů, budete v souladu s vyhláškou seznámeni s průběhem zkoušky, všech náležitostech zkoušky a se zkušebním řádem, do něhož samozřejmě můžete kdykoliv nahlédnout.

Následně se členové komisí rozdělí do tří sekcí, protože zkoušku ze tří hlavních oborů, tedy Urgentní medicína, Intenzivní péče a Krizové a operační řízení, budete skládat u tří odlišných zkušebních komisí. Ke zkoušce přistupujete jednotlivě a postupně dle stanoveného časového harmonogramu, který máte k dispozici.

V dopolední části budete v rámci praktické části zkoušky postaveni do role vedoucího výjezdové skupiny RZP. Vaším úkolem bude komplexně se prakticky vypořádat se život ohrožujícím stavem pacienta a také provedení ALS dle kompetencí a to při nedostupnosti lékaře RLP. Nedílnou součástí jsou pak výkony zajištění DC, zajištění IO vstupu a použití přístroje pro NSM, Lucas. Součástí této části zkoušky je kompletní vyplnění zdravotnické dokumentace, a to v souladu s vyhláškou o zdravotnické dokumentaci. Dalším úkolem bude praktické zvládnutí mimořádné události v roli vedoucího zdravotnické složky, praktické třídění postižených anebo třeba vedení TANRu laiky prováděné BLS. Ačkoliv se to může zdát poměrně jednoduché, před přísnými pohledy lékařů a dalších členů atestační komise se člověk poměrně zapotí. Tři sekvence praktické zkoušky trvají každá po půl hodině. Tedy za hodinu a půl se po následné poradě zkušební komise dozvíte, zda jste v praktické části atestační zkoušky uspěl, či uspěla.

Nyní si můžete oddechnout a dát si polední občerstvení a načerpat síly do dalšího kola. Odpoledne se skládá teoretická část atestační zkoušky.

Poté, co si najednou vylosujete všechny tři okruhy otázek (Urgentní medicína, Intenzivní péče a Krizové a operační řízení), máte pouhých patnáct minut na to, utřídit si myšlenky a udělat si několik poznámek na nabídnuté prázdné papíry, tedy připravit se ke zkoušce.


Následně přistupujete k jednotlivým komisím a vaším úkolem během následujících patnácti minut je přesvědčit zkoušející, že dané problematice nejen výborně rozumíte, ale i zodpovědět všetečné dotazy lékařů a dalších členů atestační komise. No a po hodině to tedy máte za sebou.

Zda jste byli ve zkoušce úspěšní, se dozvíte po delší poradě všech členů atestační komise, kdy je slavnostní zakončení a předání osvědčení o úspěšném absolvování atestační zkoušky. Diplom o získání specializované způsobilosti vám bude následně zaslán z MZ doporučenou poštou na adresu trvalého bydliště.

Členy atestační komise jsou lékaři a NLZP se specializací v oboru, tedy pracující v ZZS, případně na UP, také zástupci vzdělávacích institucí, ZZS HMP, NCONZO Brno a samozřejmě také zástupci Komory záchranářů ZZS ČR (při této zkoušce byli za komoru v komisi Ing. David Machálek a Bc. Aleš Koranda). Členové atestační komise jsou sice přísní a nekompromisní, ale spravedliví a objektivní.

O komplexnosti zkoušky a nárocích atestační komise svědčí také skutečnost, že dne 20. 9. 2016 pouze 4 z 5 studentů úspěšně zkoušku vykonali. Těm nezbývá než pogratulovat a složit poklonu před jejich vědomostmi a dovednostmi, které u zkoušky předvedli.

Všem kolegyním a kolegům, kteří již úspěšně absolvovali atestační zkoušku, srdečně a upřímně blahopřeji, všem kteří se ke zkoušce připravují, přeji hodně píle, úspěchu a také štěstí.

Okruhy atestačních úkolů a otázek najdete na webu NCO NZO

 

Mgr. Vladimír Jarušek

 

Související články

ZZS HMP opět první v ČR - Superzáchranáři v provozu pražské záchranky

Kdo je a jak vznikl tzv. „SUPERZÁCHRANÁŘ“ aneb zdravotnický záchranář – specialista v UM

Odatestovali první zdravotničtí záchranáři v oboru Urgentní medicína

Ve dnech 18. až 19. 11. proběhly druhé atestační zkoušky Urgentní medicíny

Proběhly třetí atestační zkoušky oboru Urgentní medicína, poprvé Brně

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.