Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

USNESENÍ z XVI. Sněmu KZ ZZS ČR a informace z dvoudenní XII. odborné konference KZ ZZS ČR

23.09.2023

USNESENÍ z XVI. Sněmu KZ ZZS ČR a informace z dvoudenní XII. odborné konference KZ ZZS ČR

 

 

 

 

USNESENÍ

z XVI. Sněmu KZ ZZS ČR

 

 

 

V dnech 21. – 22. 9.2023 proběhla Němčicích u Kolína, v kouzelném prostředí zařízení Penzion Vigvam, dvoudenní, v pořadí už  XII. odborná konference KZ ZZS ČR spojená s jednáním delegátů XVI. Sněmu KZ ZZS ČR.

 

Mottem konference bylo „záchranáři záchranářům“ a tak se letošní odborné konference po dlouhé době neúčastnil žádný lékař, a to ani v roli přednášejícího. Jak bylo zřejmé z PROGRAMU KONFERENCE, nosnými tématy konference byly současnost a budoucnost zdravotnického záchranářství, představní novinek a nových trendů v oblasti záchranářství a ZZS, krizová připravenost a vzdělávání. . Konference poskytla příležitost k výměně názorů a nápadů v nejnovějších trendech v oboru nejen mezi pozvanými odborníky, ale také v diskusi s nimi z řad účastníků konference. Po každém bloku přednášek bylo nezvykle mnoho dotazů a připomínek, z čehož bylo zřejmé, že účastníci konference přednášky opravdu pozorně vyslechli a během nich se připravili na diskuzi.

Na začátku konference vystoupil prezident Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky Mgr. Radomír Vlk, všechny přivítal, poděkoval sponzorům konference a prohlásil XII. odbornou konferenci KZ ZZS ČR za zahájenou.

 

Hned v úvodu odborného programu se přítomní jako první v republice dozvěděli výsledky výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou přednesl Bc. Lukáš John. Studie se zabývala potřebou počtu nově vystudovaných zdravotnických záchranářů pro pracovní trh, v porovnání s potřebami ZZS, s výhledem ke generační obměně, která ZZS v horizontu 10 až 15 let čeká. Šetření zcela jednoznačně prokázalo holý fakt, že pokud se nenavýší počty míst na vysokých školách a neprovede se další soubor opatření, nebudou mít ZZS na pracovním trhu kde brát nové zaměstnance, kteří by nahradili zaměstnance odcházející, zejména pak zaměstnance odcházející do důchodu. Nedostatek zdravotnických pracovníků v oboru na pracovním trhu se projevuje už dnes, což například potvrdila i přednáška vrchní sestry OUP NUSA Bc. Petra Bauera, který na svém oddělení na potřebných 25 celých úvazků zaměstnává celkem 80 NLZP, tedy v průměru více jak tři zaměstnance na zajištění jednoho úvazku, protože si je „půjčuje“ z jiných oddělení. Mgr. Vladimír Jarušek a PhDr. Jana Nekudová z NCO NZO přítomné seznámili s problematikou specializace v urgentní medicíně, s aktuálními počty absolventů specializace a jejich uplatněním a neuplatněním ve specializovaných posádkách v rámci ZZS a OUP. Na závěr bloku členové vedení komory poděkovali paní PhDr. Janě Nekudové za dlouhodobý přínos záchranářům, dlouhodobou přízeň naši organizaci při specializačním vzdělávání a za pomoc při tvorbě programů vzdělávání. Slavnostně ji předali kytici a drobné dárky se symboly komory. Ihned poté paní doktorka sklidila od celého sálu dlouhý aplaus ve stoje, který ji velmi hluboce dojal.

Druhý blok představil již zavedené nebo plánované novinky na některých záchranných službách a OUP. U již zavedených novinek byl představen jejich průběh a přínos a u zvažovaných se účastníci konference mohli zamyslet, zdali je uvést do praxe, co by to přineslo a co by k zavedení bylo potřeba.

Třetí blok byl v duchu panelové diskuze, kterou na téma budoucnost a kompetence zdravotnických záchranářů velmi bravurně moderoval předseda sekce NLZP SUMMK PhDr. Mgr. David Peřan, Ph.D., MBA.

První tři bloky konference proběhly první den a po jejich skončení téměř bezprostředně navázal XVI. Sněm KZ ZZS ČR, který byl určen jen delegátům řad členů KZ ZZS ČR. Na závěr bylo přijato Usnesení z XVI. Sněmu KZ ZZS ČR. Ostatní účastníci zajímavého dvoudenního setkání kolegů ze záchranných služeb z celé ČR si během konání sněmu před společenským večerem mohli aktivně odpočinout v rozsáhlých prostorách zařízení penzionu Vigvam.

Po skončení sněmu následoval pro mnohé zcela jistě nezapomenutelný společenský večer v ojedinělém prostředí celodřevěného vigvamu, který je úchvatnou a jedinečnou stavbou. S výškou 23 metrů a více než 300 m3 dřeva je nejvyšší stavbou svého druhu na světě a má certifikát o zápisu do České knihy rekordů. Studený raut a nápojové centrum byly uvnitř, ale teplý raut v podobě grilu byl ve venkovních prostorách přilehlých k vigvamu. K tanci a poslechu hrál zcela jistě zkušený DJ, protože taneční parket byl po celou dobu konání společenského večera zaplněn bavícími se lidmi.

 

Přesto, že se zábava protáhla až do druhé hodiny ranní, byl druhý den ráno přednáškový sál opět zcela zaplněn a přednášející nemuseli, jak to někdy bývá, přednášet do poloprázdného sálu.

Dopolední čtvrtý blok odborné konference se věnoval paliativní péči v podmínkách ZZS, protože s rozmachem mobilních hospiců lidí na paliativní péči v domácích prostředí každoročně roste a ZZS na tuto skutečnost musí reagovat. Velmi zajímavá sdělení kolegů ze ZZS na závěr bloku doplnil ředitel hustopečské neziskové organizace Girasole Mgr. Miroslav Prchal, který představil projekt Paliativní sanitka, kdy na posluchačích ve chvíli, kdy slyšeli autentické a silné příběhy některých klientů tohoto projektu, byly znatelné neskrývané emoce. 

Poslední pátý blok konference se věnoval vzdělávání za použití virtuální reality na konkrétních ZZS napříč republikou. Bylo tak možné se vzájemně obohatit, ochytřit a vyměnit si zkušenosti se simulátorem XVR a průběhem školení na některých ZZS. Pro načerpání nových poznatků a možnost porovnání využití simulátoru i u jiné složky IZS, byla velmi cenná také přednáška kolegy z HZS, který představil využití a způsob školení XVR u hasičů.

Po skončení bloku proběhlo závěrečné slovo prezidenta KZ ZZS ČR Mgr. Radomíra Vlka, který účastníkům poděkoval za účast, přednášejícím za kvalitní sdělení a vystavovatelům za podporu, protože bez nich bychom nemohli uspořádat konferenci v tak kouzelném prostředí, s tak kvalitním zázemím a po celou dobu konference, včetně společenského večera s velmi kvalitním a bohatým cateringem, který kolektiv VIGVAM penzion s. r. o. pro účastníky celé akce připravoval.

 

Budeme velmi rádi, pokud se účastníci letošní konference a sněmu podělí o informace a zážitky se svými kolegy na ZZS, UOP, školách atd., aby se nás na konferenci příští rok sešlo ještě více, protože to děláme sami pro sebe a to je zcela jistě nejvíc, co můžeme.

 

Vedení KZ ZZS ČR

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.