Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Účinnost přednemocničního podání koncentrátu fibrinogenu u traumat

12.07.2021

Účinnost přednemocničního podání koncentrátu fibrinogenu u traumat

 

 

Multicentrická, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná pilotní studie Flin‑ TIC zkoumala, zda podání koncentrátu fibrinogenu v přednemocniční fázi zlepšuje stabilitu krevních destiček u pacientů s traumatem, kteří krvácejí nebo by krvácet mohli.

 

Čtěte také: Když LZS Hradec Králové zavede transfuzi, tak my v Praze na LZS budeme podávat fibrinogen :-)

 

Do studie se zapojily týmy letecké a pozemní záchranné služby traumacenter v Rakousku, Německu a České republice mezi roky 2011 až 2015.

Zahrnuto bylo celkem 53 vhodných pacientů starších osmnácti let se závažným krvácením nebo potřebou objemové terapie, z nichž 28 dostalo během převozu do nemocnice koncentrát fibrinogenu a zbylá část placebo. Ukázalo se, že časné podání koncentrátu fibrinogenu chránilo před časnou deplecí fibrinogenu a podpořilo rychlou tvorbu krevních destiček a jejich stabilitu. Medián rozdílu mezi skupinami ve FIBTEM MCF byl 5 mm (p < 0,0001) a medián koncentrací fibrinogenu v plazmě ve skupině léčené koncentrátem fibrinogenu se držel celou dobu sledování nad doporučeným kritickým prahem 2,0 g/l.

Zdroj+foto: tribune.cz

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.