Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

SZŠ a VOŠZ Zlín bude pořádat certifikované kurzy intraoseální aplikace

12.08.2012

SZŠ a VOŠZ Zlín bude pořádat certifikované kurzy intraoseální aplikaceDobrý den,

chtěly bychom Vám sdělit, že naše škola získala akreditaci na realizaci certifikovaného kurzu alternativní zajištění i.v. vstupu – intraoseální aplikace a proto vám nabízíme možnost se tohoto certifikovaného kurzu zúčastnit. Účast na kurzech je pro účastníky plně hrazena z projektu Prohlubování vzdělávání nelékařů, který je financován ESF.

Cílem certifikovaného kurzu je připravit zdravotnického záchranáře a všeobecnou sestru pro poskytování péče u nemocných s intraoseálním přístupem a tím získat zvláštní odbornou způsobilost k výkonu nadefinovaných činností dle vyhlášky, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Zájemce o účast musí být všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář s platným osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Délka vzdělávacího programu je 20 vyučovacích hodin (vyučovací hodina = 45 min., 10 hodin teoretická část, 10 hodin praktická část).

Délka studia od zahájení do ukončení závěrečnou zkouškou je 1 měsíc.

Absolvent získá do celoživotního vzdělávání 12 kreditních bodů.

Výuka začne od 12. 9. ve třech měsíčních cyklech, vždy po 20 uchazečích.

Termíny výuky (teoretické a praktické, včetně zakončení) jsou vždy pro daný běh tyto:

1. běh 12. 09. – 10. 10. 2012
2. běh 17. 10. – 14. 11. 2012
3. běh 21. 10. – 19. 12. 2012

Informace o kurzech můžete získat u Světlany Jančaříková, instruktorky kurzů: svetlana.jancarikova@szsvzszlin.cz, tel.: 577 008 120, 731 828 979, nebo na portále IPVZ – tzv. Zeus, kde jsou umístěny informace o realizaci kurzu, včetně možnosti přihlášení se.


Přejeme příjemný den a těšíme se na spolupráci.


S pozdravem

Mgr. Andrea Bílková
vedoucí učitelka praktického vyučování
SZŠ a VOŠZ Zlín
Broučkova 372, 760 01 Zlín
Telefon: 577008112,
Email: andrea.bilkova@szsvzszlin.cz

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.