Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

STATISTIKA VÝJEZDOVÉ ČINNOSTI ZZS V ČR ZA ROK 2021

10.03.2022

STATISTIKA VÝJEZDOVÉ ČINNOSTI ZZS V ČR ZA ROK 2021

Text i foto z externího zdroje:

 

 

Statistika výjezdové činnosti ZZS v ČR - 2021 (PowerPoint prezentace 10,4 MB)

 

 

 

Vážení přátelé,

tak, jako každý rok, dovolujeme si nabídnout Vám stručný přehled dat za všechny Zdravotnické záchranné služby v České republice, který ukazuje počty ošetřených pacientů, výjezdů, počty výjezdů k vybraným typům diagnóz a ukazující počty výjezdových základen a výjezdových skupin ZZS v ČR. Pro větší srozumitelnost jsme se pokusili o formu prezentace s vysvětlivkami na závěr.

Rok 2021 byl, stejně jako rok předchozí deformován (jako ve všech ostatních oborech) pandemií COVID 19 a řešením jejích následků. Úmyslně jsme neřešili statistiku výjezdů ke covid-pozitivním pacientům, neboť počet těchto výjezdů se měnil dle právě probíhající vlny, jiná situace byla na jaře, v létě i na podzim. Obecně lez říci, že trend roku 2020, kdy došlo v důsledku výrazného rozvoje pandemie k poklesu výjezdů z jiných příčin, se už v roce 2021 neopakoval a zejména v podzimní vlně došlo k výraznému nárůstu počtu výjezdů, jejichž příčinou bylo zhoršení stavu COVID + pacientů (ale v průběhu roku ubylo zcela jistě díky platným opatřením např. rekreačních úrazů...). Pokud bychom tyto trendy chtěli přibližně kvantifikovat, pak můžeme konstatovat, že výjezdy ke covid-pozitivním pacientů činily cca 5 – 15 %  všech výjezdů ZZS a ve vrcholných fázích aktuálně probíhající vlny se tento počet blížil ke 30%. Samozřejmě nešlo pouze o pacienty, kde bylo primární příčinou volání na tísňovou linku zhoršení stavu při onemocnění covid 19, ale i o pacienty, kteří potřebovali zásah ZZS z jiných důvodů-infarkty myokardu, cévní mozkové příhody, úrazy……. a pozitivita covid byla zjištěna až v rámci přijetí, resp. hospitalizace ve zdravotnickém zařízení.

Data samozřejmě nezahrnují řadu dalších činností ZZS: sekundární transporty (odbornost 799), práce v rámci očkovacích center, testování, speciální transporty covidových pacientů, výpomoci ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociální péče apod.

Další data týkající se ekonomických, personálních a technických parametrů ZZS ČR v roce 2021 budou zveřejněna na webu AZZS ČR cca během 1 měsíce.

S pozdravem

MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M

Prezident AZZS ČR

 

Celý text s tabulkami na: AZZS ČR

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.