Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Soutěž posádek RZP na ZZS MSK a výcvik LZS a lezeckých týmů IZS

08.10.2013

Soutěž posádek RZP na ZZS MSK a výcvik LZS a lezeckých týmů IZS

Záchranáři soutěžili na Žermanické přehradě
Ve čtvrtek 3. 10. se uskutečnil IV. ročník soutěže „Rescue pohár ředitele ZZS MSK“. Jedná se o metodické zaměstnání posádek rychlé zdravotnické pomoci Zdravotnické záchranné služby MS kraje. Soutěží tedy dvoučlenné, nelékařské posádky - právě ony totiž zasahují u pacientů v terénu nejčastěji a musí poskytnout profesionální odbornou pomoc.

Rescue pohár se letos konal v areálu Žermanické přehrady na Frýdecko-Místecku. Místo umožňovalo věrohodnou simulaci skutečných podmínek při zásazích ZZS. Přihlášeno bylo patnáct soutěžních týmů z jednotlivých územních odborů organizace. Hosty byla zdravotnická posádka Záchranného útvaru HZS Hlučín a také dvě posádky záchranářů z Polska, které přijely z Katowic a Cieszyna.

Soutěžící pracovali na sedmi stanovištích. Plnili úkoly při ošetřování figurantů, řešení náročných situací či technické úkoly. Na stanovištích byla hodnocena řada kritérií. Náměty jednotlivých úkolů vycházely z reálných situací, s nimiž se záchranáři ve své práci setkávají. Metodické praktické zaměstnání, které proběhlo, je pro posádky výbornou příležitostí, jak se účinně připravit i na méně obvyklé a komplikované události.

Mezi úkoly patřil například pád muže z lezecké stěny s vážným zraněním, dopravní nehoda dodávkového automobilu převážejícího nebezpečný náklad, ošetření mladého sportovce se srdečním infarktem, úraz ženy na kolečkových bruslích nebo tonutí muže v přehradní nádrži.

Tři posádky, které si vedly nejlépe – z Ostravy, Třince a Havířova, obdržely ocenění z rukou ředitele ZZS MSK. Možnost zasoutěžit si, připomenout novinky v oboru, či vyzkoušet si ošetření výjimečně se vyskytujících stavů, to vše je smyslem proběhlého čtvrtečního zaměstnání. Záchranná služba chce proto v Rescue poháru pokračovat i dalším ročníkem.PhDr. Lukáš Humpl
Tiskový mluvčí ZZS MSKTisková zpráva - IMZ „Amerika 2013“
Ve dnech 24. – 26. 9. 2013 se konalo v lokalitách lomů „Mexiko“ a „Velká Amerika“ Instruktážně metodické zaměstnání (IMZ) krizové připravenosti lezeckých skupin a leteckých záchranářů složek IZS. Pořadatelem této akce byla Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje. IMZ se zúčastnili zástupci složek IZS z celé republiky. Cvičilo se ve vzduchu, na skalních stěnách, podzemních štolách i ve vodě. V přírodním polygonu se během tří dnů vystřídalo více jak 250 lezců a záchranářů.

IMZ byl určen pro lezecké skupiny napříč všemi složkami IZS, posádky leteckých záchranných služeb a další složky provádějící a práci a záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou, popř. za pomoci vrtulníku.

Hlavním cílem IMZ byl praktický výcvik výškových specialistů výše jmenovaných složek při pohybu v lanových cestách, evakuaci osob pomocí lanových technik v extrémních podmínkách simulujících vysoké fyzické a psychické nároky na zvládnutí úkolů. Pro letové posádky byl výcvik zaměřen na nácvik leteckých záchran z nepřístupného terénu s využitím lanového podvěsu. Letečtí záchranáři, palubní vysazovači a piloti vrtulníků jednotlivých společností provozujících Leteckou záchrannou službu byli tou pravou cílovou skupinou. Dalšími cíli bylo ověření možností mezikrajské a mezirezortní spolupráce výškových specialistů při práci a záchraně, vzájemná výměna zkušeností a testování nových pomůcek.

Během pondělka byl na severní a jižní stěně lomu Mexiko vybudován přírodní polygon a natažen 100 metrový traverz. Pro výstavbu lanových cest bylo použito téměř 1,5 km statických lan. Tento materiál poskytla společnost Lanex, a.s. divize II Mytendon, divize III Singing Rock zapůjčila asi 150 ks ocelových karabin a 10 setů kladkových systémů určených pro přelanění traverzu. Na přípravě se podílelo cca 20 osob ze: Speleologické záchranné služby stanice Čechy a Speleologické záchranné služby stanice Morava, Zdravotnické záchranné služby JčK a dalších organizací. Příslušníci HZS Škoda-auto, a.s. Mladá Boleslav, se postarali o úpravu a vyčištění přistávacích ploch pro vrtulníky.

V úterý ráno byl zahájen vlastní IMZ „Amerika 2013“. Na jeho začátku absolvovali všichni účastníci krátký odborný seminář Speleologické záchranné služby stanice Čechy na téma „Stavba lanových cest, bezpečný pohyb v lanových cestách, specifika a rizika vápencových hornin při činnostech ve výškách“. Následně začalo vlastní cvičení. Možnosti praktického výcviku využili téměř všichni zúčastnění. Některé týmy se více soustředily na
fotodokumentaci kotvení lanových cest, výstroje a vybavení jiných záchranných složek a týmů. Každý si tak vybral podle svých aktuálních možností a potřeb.

Středa pak byla dnem, kdy se na polygonu sešel největší počet účastníků a to 170. Ostatní dva dny se počet osob pohyboval okolo stovky.

Nácvik leteckých záchran probíhal během všech tří dnů na vrtulníku Bell 427 společnosti ALFA-HELICOPTER, s.r.o. V prvních dvou dnech byl zaměřen především na procvičování jemné pilotáže a činnost palubních vysazovačů při navádění vrtulníku se záchranářem na podvěsovém laně přesně na cíl, vzájemnou komunikaci mezi pilotem a palubním vysazovačem a mezi palubním vysazovačem a leteckým záchranářem. Třetí den byl plně věnován cvičným záchranám s vyzvedáváním osob ze skalní stěny za pomoci 40m podvěsového lana.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje děkuje všem níže jmenovaným partnerům a společnosti Lomy Mořina s.r.o., bez jejichž podpory by nebylo možné Instruktážně metodické zaměstnání „Amerika 2013“ zrealizovat.FOTOGALERIEPartneři: ALFA-HELICOPTER, s.r.o. LANEX a.s, Division II (MYTENDON) LANEX a.s, Division III (SINGING ROCK) Speleologická záchranná služba stanice Čechy, České speleologické společnosti

HZS Škoda-auto, a.s. Mladá Boleslav VERTICAL TRADE s.r.o. TILAK a.s.

Možnost výcviku využily lezecké skupiny a jednotlivci z těchto organizací:

Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje
Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
Speleologické záchranné služby stanice Čechy a Morava
Horské služby Beskydy, Krkonoše, Jeseníky, Jizerské hory a Šumava
Hasičského záchranného sboru Škoda auto, a.s.
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
Zásahové jednotky PČR Hlavního města Praha
Zásahové jednotky PČR Středočeského kraje
Zásahové jednotky PČR Jihočeského kraje
Zásahové jednotky PČR Hradec Králové
Zásahové jednotky PČR Ostravy
Policejního prezidia ČR a dalších složek MV ČR
dalších speciálních složek PČR
Generálního ředitelství Celní správy
Vězeňské služby ČR

FOTODOKUMENTACEBc. Petra Kafková, tisková mluvčí
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Boženy Němcové 1931/6
370 01 České Budějovice
mobil : +420 604 636 491
e-mail: kafkovap@zzsjck.czKomentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.