Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Slovensko uzákonilo zdravotnického pracovníka chráněnou osobou. Já ovšem stále zastávám názor, že status úřední osoby nás před fackou neochrání

28.10.2016

Slovensko uzákonilo zdravotnického pracovníka chráněnou osobou. Já ovšem stále zastávám názor, že status úřední osoby nás před fackou neochrání

 

 

 

Tlačová správa:

 

ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK CHRÁNENOU OSOBOU

 

 

Poprad, 25.10.2016 - Dnes napoludnie poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v rámci návrhu zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii schválili právnu úpravu, podľa ktorej zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania dostáva štatút chránenej osoby v zmysle Trestného zákona. 


Slovenská komora zdravotníckych záchranárov víta schválenie tohto zákona, na ktorého návrhu pracovala spolu s ďalšími komorami v zdravotníctve uplynulé dva roky. Téma je v súčasnosti aktuálna, nakoľko len počas uplynulých troch rokov bolo zdokumentovaných 32 prípadov napadnutí zdravotníckych pracovníkov v posádkach záchrannej zdravotnej služby, pričom išlo o fyzické napadnutia pacientmi a ďalšími zúčastnenými osobami. Časť z týchto napadnutí si vyžiadala lekárske ošetrenie napadnutých zdravotníckych pracovníkov. Ďalším častým sprievodným javom bolo v uvedených prípadoch nebezpečné vyhrážanie pacientov a ďalších zúčastnených osôb, pričom boli zdokumentované vyhrážania sa s použitím strelnej zbrane a ďalších „chladných“ zbraní. Napádané boli rovnako zdravotné sestry v nemocniciach či ambulanciách, ako aj ďalší zdravotnícki pracovníci. 


Komora verí, že touto legislatívnou úpravou, ktorá umožňuje v prípade útoku na zdravotníckeho pracovníka, uložiť vyšší trest, odradí prípadných útočníkov a v prípade vykonania útoku zabezpečí spravodlivý trest pre prípadných páchateľov. Zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania prichádza pacientovi pomáhať a nie chrániť svoju bezpečnosť a zdravie.

Článek z tisku: Zdravotnícky pracovník získal štatút chránenej osoby

 

Jak jsem byl informován, ani na Slovensku se nejedná o status úřední osoby, ale pouze o vyšší míru ochrany ve smyslu vyšší terstní sazby, jako je tomu už od roku 2010 u nás v České republice. Do této ochrany na Slovensku krom zdravotníků patří například i děti, těžce zdravotně postižení, důchodci ve vyšším věku apod.

 

Jak to bylo a je v České republice?

Už v roce 2010 se o uzákonění statusu úřední osoby pro členy výjezdových posádek ZZS snažil Středočeský kraj a podporoval to i tehdejší ředitel ZZS LK Bc. Mackovík. V roce 2011 se v rámci přípravy a schvalování zákona o ZZS někteří politici a také Asociace krajů, které ZZS zřizují, snažili opět takové ustanovení zakotvit do připravované legislativy. Do dnešního dne, ač se i později tato problematika opakovaně diskutovala, se toto ustanovení do naší legislativy nedostalo. Já po celou dobu zastávám stejný názor, že je to dobře. Každá mince má totiž dvě strany a nevýhody takového statusu dle mého převyšují nad výhodami, které by ze statusu úřední osoby plynuly.

Proč jsem přesvědčen, že zavedení statusu úřední osoby nám nikterak nepomůže a nepotřebujeme jej? Mimochodem, kdo je úřední osobou stanoví § 127 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník

Zde pár argumentů:

1) Jedná se pouze o naprosto pasivní ochranu! Nezabrání útoku na záchranáře, ale “pouze“ zvyšuje tresty agresorům viz. §§ 323 až 328 TZ

2) I tuto skutečnost vyšší právní ochrany zdravotníků, nebo chcete-li vyšší tresty za agresi na zdravotnických pracovnících řeší od 1. 1. 2010 nový Trestní zákoník:

 

Ustanovení, kde je použito přísnějších trestů pro pachatele násilných činů vůči zdravotnickým pracovníkům:

§ 140 Vražda odst. 3 f), § 145 Těžké ublížení na zdraví odst. 2 e), § 146 Ublížení na zdraví odst. 2 d), 353Nebezpečné vyhrožování odst. 2 e)

„– na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona“


 

3) Bohužel ani za šest let co přísnější tresty platí, nedošlo ke snížení počtu útoku na posádky ZZS. A to je asi ten nepádnější argument, že i úřední osoba se v tomto ohledu mine účinkem.

4) Agresoři, kteří posádky ZZS napadají, nebo kteří vyhrožují v telefonech operátorům ZOS v tu chvíli o tom, zda máme, nebo nemáme, vyšší míru právní ochrany přeci vůbec nepřemýšlí. Každý týden jsou napadáni policisté a ti tuto pasivní ochranu úřední osoby mají a jak vidno, není jim to nic platné.

5) Obdobu můžeme vidět i v ustanovení § 276 TZ - Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, kde jsou tresty pro pachatele také daleko přísnější a přesto například krádeže kabelů na železnici, ale i vykrádání sanitek atd. je téměř na denním pořádku. Těm, kteří tuto trestnou činnost páchají, je to prostě jedno, jestli je u těchto krádeží vyšší trest, než trest za krádež “obyčejnou“.

6) Naopak jsem zjistil, že ve spoustě případů porušení zákona je úřední osoba postihována přísněji než zbytek populace. Takže na jednu stranu mě to před útokem aktivně neochrání a na druhou stranu mi to může pěkně znepříjemnit život.

 

Jsem také přesvědčen, že více než status úřední osoby by všem kolegům ze ZZS prospěl kvalitnější sociální program, v podobě, jak byl kdysi primárně navržen a téměř schválen a ze kterého nakonec zbylo jen smutné torzo. viz aktualita: Vydávat téměř zbytečné torzo za původní návrh na výsluhy je výsměch!

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.