Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Slovenské a rakúske záchranné služby budú spolupracovať v prihraničných oblastiach

20.04.2023

Slovenské a rakúske záchranné služby budú spolupracovať v prihraničných oblastiach

Text z externího zdroje:

 

Záchranné zdravotné služby z Rakúska a Slovenska budú spolupracovať v prihraničných oblastiach s cieľom zabezpečiť obyvateľom oboch krajín čo najlepšiu zdravotnú dostupnosť. Návrh zmluvy o cezhraničnej spolupráci záchraniek schválila slovenská vláda na svojom rokovaní.

 

 

Zabezpečovanie záchrannej zdravotnej služby patrí podľa schváleného materiálu k základným atribútom zdravotného systému každého štátu. „Ich sieť musí byť organizovaná tak, aby bola zabezpečená dostupnosť prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti a jej poskytnutie do určitého časového limitu od prijatia; tiesňového volania,“ píše sa v návrhu zmluvy. Práve časová dostupnosť na poskytnutie odbornej prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti v prihraničných oblastiach je jedným z hlavných dôvodov na nadviazanie užšej spolupráce medzi záchrannými službami susedných štátov.

Hromadné postihnutie osôb

Uznesenie vlády z 10. novembra 2021 k návrhu o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchranných zdravotných služieb uložilo ministrovi zdravotníctva úlohu zrealizovať a viesť bilaterálne rokovania o možnosti uzatvorenia medzinárodných dohôd vo veci právneho zastrešenia cezhraničnej spolupráce v oblasti záchranných zdravotných služieb s Českou republikou a Rakúskou republikou.

Ministerstvo zdravotníctva nadviazalo na predošlé rokovania a viedlo ďalšie, ktorých cieľom bolo zadefinovanie potrieb dotknutých krajín tak, aby mohla byť zdravotná starostlivosť, za presne definovaných podmienok, poskytovaná aj na území druhého štátu. „Výsledkom rokovaní s Rakúskou republikou je návrh Rámcovej zmluvy medzi Slovenskom a Rakúskom o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby,“ uvádza slovenská vláda.

Neodkladná zdravotná starostlivosť v mieste zásahu a preprava fyzickej osoby v ohrození života alebo zdravia do vhodného zdravotníckeho zariadenia sa bude poskytovať na základe vyhodnoteného tiesňového volania a žiadosti zmluvnej strany. Záchranná zdravotná služba podľa tejto zmluvy bude poskytovaná pri udalosti s hromadným postihnutím osôb alebo pri kritickom stave osoby.

Zmluva sa bude vzťahovať na prihraničné územie Bratislavského a Trnavského kraja a pre Spolkovú krajinu Dolné Rakúsko, Spolkovú krajinu Burgenland a Spolkovú krajinu Viedeň. „Cezhraničná spolupráca podľa tejto zmluvy sa bude realizovať na základe žiadosti príslušného operačného strediska jednej zmluvnej strany o spoluprácu a akceptácie tejto žiadosti príslušným operačným strediskom druhej zmluvnej strany,“ konštatuje návrh zmluvy. V žiadosti o spoluprácu uvedie príslušné operačné stredisko najmä druh, formu a rozsah požadovanej spolupráce.

Nový typ záchranky

Vláda zároveň schválila návrh zákona, ktorý zavádza nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby „RV“, čo je ambulancia rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime. Ide o osobné motorové vozidlo s lekárom a s materiálno-technickým vybavením podobným ambulancii rýchlej lekárskej pomoci.

V súčasnosti na zásahy ku pacientom so zlyhaním niektorej, respektíve všetkých, životných funkcií smerovala jedna, prípadne dve sanitné vozidlá dodávkového typu s kompletným vybavením, vrátane vybavenia na transport pacienta – ambulancia rýchlej lekárskej pomoci a najbližšia ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci. „Ambulancia RV sa ale vzhľadom na veľkosť osobného motorového vozidla jednoduchšie dostáva ku pacientovi, najmä v mestskom prostredí s hustou dopravnou premávkou,“ vysvetľuje návrh zákona.

Lekár posádky RV následne na základe stavu pacienta buď pokračuje v ambulancii rýchlej zdravotnej pomoci do nemocnice, alebo je v podstate skoro okamžite dostupný pre ďalší zásah ku pacientovi potencionálne ohrozenom na živote. Zavedenie tohto typu ambulancie podľa analýz Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby zlepší dostupnosť záchrannej zdravotnej služby pre pacientov a skráti čas, za ktorý dokáže pacient v ohrození života dostať odbornú zdravotnú starostlivosť.

Zdroj: zdravotnickydenik.cz

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.