Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Řidiči ZZS Olomouckého kraje byli od ledna přeřazeni do vyšší, osmé tarifní platové třídy

12.02.2018

Řidiči ZZS Olomouckého kraje byli od ledna přeřazeni do vyšší, osmé tarifní platové třídy

 

 

 

Na základě ustanovení Nařízení vlády č. 399/2017 Sb., které nabylo platnost dnem 1. 1. 2018 a které krom jiného umožnilo zařadit řidiče vozidel ZZS nově do vyšší osmé platové třídy, došlo v celém Olomouckém kraji k přeřazení řidičů záchranné služby ze sedmé platové třídy do osmé platové třídy.

 

 

Řidiči vozidel ZZS v Olomouckém kraji tak od ledna dosáhli dvojího vcelku významného navýšení tarifního platu. Jednak se posunuli do o stupeň vyššího tarifního platu a poté jim tento vyšší tarif byl Nařízením vlády č. 341/2017 Sb. stejně jako ostatním zdravotnickým pracovníkům navýšen o 10 %.

Vedení Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje se hned v prosinci roku 2017 obrátilo na svého zřizovatele Olomoucký kraj s požadavkem o navýšení mzdových prostředků, aby mohlo řidiče ZZS do vyšší tarifní třídy převést co nejdříve. Zastupitelstvo Olomouckého kraje vyšlo požadavku ZZS OK a na svém lednovém zasedání vstříc a potřebné navýšení mzdových prostředků schválilo.

O novém Nařízení vlády č. 399/2017 Sb. jsem informoval na webu komory v aktualitě ze dne 8. 12. 2017.

Celé Nařízení vlády č. 399/2017 Sb., pro naše účely není třeba blíže rozebírat. Pro nás jsou důležitá zejména dvě ustanovení. Jsou to ustanovení číslo 77. v písmenu B 2. Části dílu 2.19.03, které upravuje řidiče vozidel ZZS a ustanovení číslo 113 v písmenu B 2. Části dílu 2.19.26, které upravuje zdravotnické záchranáře (všeobecné sestry se specializací u ZZS se zařazují podle zdravotnického záchranáře).

U profese Řidič vozidla ZZS přibyla možnost zařazení do 8. platové třídy a u profese Zdravotnický záchranář přibyla možnost zařazení do 12. platové třídy.

 

Přesná znění ustanovení Nařízení vlády:

 

77. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání

 

2.19.03 se slova „ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

nahrazují slovy „ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY“.

78. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání

2.19.03 se doplňuje 8. platová třída, která zní:

„8. platová třída

1. Poskytování dílčích výkonů specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.“.

 

Důležité je slovo doplňuje, protože šestá platová třída sedmá platová třída v katalogu prací u řidičů nadále figurují. Bylo by dobré, kdybyste do komentářů pod článkem napsali, jak je to ve vašem kraji, abychom měli přehled, kde už k pozitivní změně došlo a kde ne. Někde už mohlo také k zařazení do vyšší třídy dojít, někde se o tom může uvažovat, jinde se může čekat na vyjádření zřizovatele a někde se o přeřazení vůbec nemusí přemýšlet. Bylo by prostě dobré mít nějaký přehled.

 

Sigmund

 

Komentáře k článku
  • Olda Škorňák Reagovat 12.02.2018
    Ahoj Drahoši, podle informací z OS mají 8. platovou třídu od 1.1. všechny kraje.
    o.š.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.