Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Reportáž R. Vlka. Jak se vaří u sousedů aneb master chef po Falcku

05.12.2015

Reportáž R. Vlka. Jak se vaří u sousedů aneb master chef po Falcku

Jak se vaří u sousedů aneb

master chef po Falcku

 

Naše posádka ZZS HMP se v listopadu 2015 účastnila finálního kola interní soutěže Falck Záchranná a. s. Měli jsme příležitost zblízka nahlédnout do systému vzdělávání největšího poskytovatele zdravotnické záchranné služby na Slovensku. Soutěž se skládala ze záchranářské části Falck Rescue 2015 a řidičské části Falck Driver 2015. Protože Falck je součástí nadnárodní skupiny Falck pocházející z Dánska, byli jsme zvědavi, co tato skutečnost přináší jiného v řízení organizace a zejména ve vzdělávání zdravotnických pracovníků. Příspěvek si neklade za cíl popsat celou strukturu organizace a všechny souvislosti, ale popsat momenty, které zaujaly a inspirovaly autora.

 

Falck je dánská akciová společnost, která zajišťuje zdravotnické služby, požární ochranu, výukovou činnost a další asistenční služby ve 31 zemích světa. Falck je největším poskytovatelem zdravotnické záchranné služby v Evropě a největším poskytovatelem hasičských služeb na světě. Společnost Falck byla založena v roce 1906 Sophusem Falckem. Jedním z hlavních důvodů založení společnosti byla osobní zkušenost během záchranných a likvidačních prací při požáru hradu Christiansborg v hlavním městě Kodani. Nedostatečná organizace v průběhu záchranných prací udělala tehdy na 19 letého Sophuse Falcka velký dojem. O několik let později založil společnost, jejímž posláním bylo v první řadě pomáhat a vytvořit "řád v chaosu".

Sophus Falck uvedl před sto lety v jednom ze svých manifestů nadčasové a do dnešních dnů platné prohlášení:

 • Pomáhat vždy - ať lze očekávat platbu nebo ne - vždy, když jsou lidé, zvířata nebo cennosti v nebezpečí.
 • Vždy, když je nouze, se pokusit nejlepším a nejrychlejším možným způsobem zabránit a minimalizovat rozsah poškození.
 • Vždy je třeba mít na paměti, že rychlá pomoc je dvojnásobná pomoc.

 

Falck Záchranná a.s. působí na Slovensku od roku 2006 a je součástí této dánské nadnárodní skupiny. Je největším poskytovatelem záchranné zdravotní služby na Slovensku. Zde provozuje 107 stanovišť záchranné zdravotní služby, z toho 32 stanovišť rychlé lékařské pomoci a 75 stanovišť rychlé zdravotní pomoci. Síť stanovišť pokrývá 39 % území státu a to nejvíce v regionech východního, severního a jižního Slovenska, v Trnavě, v Bratislavě a v okolí. Záchranáři ročně absolvují téměř 150 tisíc výjezdů. Organizace zaměstnává víc jak 1400 převážně zdravotnických pracovníků. Systém zřizovatelů záchranných služeb na Slovensku je jiný než v Čechách. Předmětem mého příspěvku však není popis rozdílů v jednotlivých systémech ZZS.

Byli jsme, spolu s dalšími pěti posádkami, pozváni na finále interní soutěže týmů Falck Záchranná a. s. Dalšími hosty, kromě naší účasti, byly posádky z Dánska, Maďarska, Polska a dvě posádky jiného poskytovatele ze Slovenska. Falck má svá výjezdová stanoviště rozdělena do čtyř oblastí, které se dále dělí na deset regionů. V průběhu roku probíhá v těchto regionech kvalifikační kolo soutěže. Vítězové kvalifikačních kol jsou pak automaticky nominováni do finálového klání. Regionálních kol se každý rok zúčastní cca 200 zaměstnanců. Organizace se snaží, aby se každý další rok během kvalifikace střídaly soutěžní posádky. Vítězové soutěže jsou motivování finančně, věcnými dary a možností reprezentovat organizaci na dalších národních a mezinárodních akcích.

Soutěž Falck Rescue 2015 byla rozdělena na 8 úloh, které se celé odehrávaly v objektu hotelu Poprad, kde byli všichni zároveň ubytováni. Soutěžní úkoly vycházely z potřeb a požadavků provozu a obsahu školení Falck. Tématy úkolů byly léčebné postupy u akutních stavů (např. akutní koronární syndrom, anafylaktická reakce, intoxikace mladistvého, resuscitace hypotermického pacienta), prokázání technických dovedností (např. obsluha a kompletace zdravotnických přístrojů a pomůcek, použití turniketu, umístění 12 svodového ekg apod.) a řešení mimořádné události s větším postižením osob.

Na finále Falck Rescue plynně navazovala odpolední soutěž nazvaná Falck Driver 2015. Soutěž byla určena pro řidiče ZZS, kteří tak měli šanci poměřit své technické dovednosti s řízením vozidla např.: ve slalomech mezi kužely, při parkování v úzkém prostoru, průjezdu zúženým prostorem, přesným zastavením na určeném místě apod. Mezi další úkoly patřil test znalostí silničních předpisů, nasazení sněhových řetězů, nebo prověření kvality BLS resuscitace řidiči ZZS. Soutěž dokladuje, že řidiči ZZS jsou ve Falcku vnímáni jako plnohodnotní a nenahraditelní členové týmu.

Z pohledu lektora vzdělávacího centra hodnotím soutěž jako zajímavou metodu edukace zdravotnických zaměstnanců. S podobným přístupem a investicemi do interního vzdělávání obdobnou formou se v Čechách často neshledáváme. I v prostředí hotelových pokojů, chodby či garáže a za použití rozumných nákladů, šly zrealizovat přínosné simulace. Obsah interní soutěže byl vyvážený, odborné úlohy s různými tématy střídaly úlohy technické a "odpočinkové". Záchranáři tak měli šanci prokázat svou odbornost, popřípadě soutěž poukázala na jejich slabá místa.

Obě dvě soutěže byly zakončeny společenským večerem s vyhlášením a odměněním vítězů a nejlepších jednotlivců mezi záchranáři a řidiči.

Vzdělávání realizované Falck není jen zmiňovaná interní soutěž, která je spíše vrcholem určitého cyklu vzdělávacího procesu, ale celý propracovaný systém, který je stále budován a zlepšován. Dovolte mi popsat některé zajímavosti. Zdravotničtí záchranáři jsou dle svých schopností a služebního postupu označováni hvězdičkami (* až ****), které dokládají jejich erudici a kompetence na základě interních předpisů. Záznamy z resuscitací jsou bezprostředně elektronicky zpracovávány a vyhodnocovány pomocí systému CODE-STAT. Zpětná vazba záchrannému týmu je předána maximálně do 3 dní. Zaujala mne funkce tzv. Supervizorů. Supervizor má na starosti edukaci a dohled nad poskytováním péče dle odborných postupů a firemních nařízení. Supervizor je zdravotnický záchranář, který se věnuje vzdělávání řidičů, zdravotnických záchranářů a lékařů ve svém regionu. Každý z regionů má tedy svého supervizora. Supervizoři jsou vybíráni na základě odborných a osobnostních předpokladů a na základě určité délky praxe. Na začátku procesu vzdělávání je stanovení edukačního plánu na dané období, příprava materiálů a proškolení supervizorů Edukačným tréningovým centrem. Supervizoři následně provádí školení na výjezdových stanovištích svého regionu. Jejich stěžejní pracovní činností je také osobní přítomnost ve výjezdových skupinách během jejich výjezdů, při které provádí supervizi, přímý dohled, kontrolu a edukaci konkrétní posádky. Asi mne bude chtít většina kolegů ze ZZS shodit rovnou do Tartaru, ale tato část funkce supervizorů se mi líbí snad úplně nejvíce. Většina zdravotnických pracovníků na Slovensku i v Čechách pracuje na vzdálených a samostatných výjezdových základnách. Jakým způsobem lze kontrolovat odbornou kvalitu poskytované péče, mít zpětnou vazbu o tom jak pracují jednotliví zdravotníci? Není to příjemné mít za zadkem někoho, kdo sleduje, jak pracuji, zbytnělé záchranářské ego trpí. Ve výsledku je však přítomnost kvalitního supervizora přínosná jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance a poskytuje důležitou zpětnou vazbu.

Zajímavým momentem bylo shledání se s funkcí tzv. observanta. Všichni nezdravotničtí zaměstnanci Falck jezdí určitý počet služeb jako pozorovatelé na výjezdy se záchranáři. Poznávají prostředí, posilují firemní kulturu a firemního ducha. Dovedete si to představit na svých ZZS?

V závěru naší mise jsme navštívili výjezdovou základnu RLP a RZP v Levoči. Prohlédli jsme si nové sanitní vozidlo MB Sprinter 319 cdi a zázemí stanoviště. Stanoviště bylo řešeno velkoryse, nacházelo se v bývalé rodinné vilce a každá z posádek měla k dispozici zařízené jedno celé podlaží. Možná není vybaveno luxusním nábytkem, ale poskytuje mnoho prostoru a osobního komfortu. Při otevření dveří do koupelny jsem měl pocit, že mne přítomná posádka rovnou naloží a bude transportovat kvapem na PCI. Vana s vířivkou se na stanovišti ZZS často nevidí. A neříkejte to mé přítelkyni, protože kdyby viděla jejich kuchyňskou linku, budu mít doma peklo.

Předmětem mého příspěvku není glorifikace této organizace, v Čechách se vzdělávání na ZZS slibně rozvíjí a to velmi profesionálně a kvalitně. V příspěvku jsem chtěl poukázat na zajímavé momenty a inspiraci v přístupu ke vzdělávání této nadnárodní organizace. Nevím, jaký pohled mají všichni řadoví zaměstnanci, ale má osobní zkušenost s přítomnými kolegy ze Slovenska byla velmi pozitivní a přínosná. Protože se jedná o soukromého poskytovatele ZZS, jsou jeho možnosti v některých ohledech samozřejmě jiné. Je vidět, že ze strany Falck se jedná o cílevědomé budování firemní kultury, zlepšování kvality poskytované péče a budování hrdosti na firemní značku.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval svému zaměstnavateli, který mi umožnil, spolu s kolegy, vykonat tuto zahraniční cestu a reprezentovat ZZS HMP. Dík patří Matějovi Hříbalovi a Zdeňkovi Švarcrovi za vytvoření sehraného týmu. A zejména poděkování patří Falck Záchranné a. s. za velkorysé, velmi přátelské a hlavně inspirativní pozvání.

Použité zdroje: 

www.falck.sk/spolocnosti-falck/falck-zachranna-as/

www.falck.com

https://cs.wikipedia.org/wiki/Falck

 

Radomír Vlk

Komentáře k článku
 • dobs Reagovat 05.12.2015
  nikde som nenasiel udaj o platovom ohodnoteni posadok tejto "skvelej rodinnej" firmy......pan autor by miesto tychto dristov mohol napr. zistit kolko zarobi priemerne vodic po rokoch sluzby.to by bola teprv edukacia.mne napriklad prislo minuli mesiac 525 e za 195,5 hod....po siestuch rokoch sluzby.....
 • anonymous Reagovat 05.12.2015
  Pravdou je, že já osobně na slovenský Falck slyším jenom nadávky a to přímo od lidí, kteří v této "firmě" pracují. Myslím teď pouze slovenskou "odnož" společnosti, nikoli fungování ZZS v ostatních zemích. Ono to jablíčko z venku působí opravdu krásně, ale jak chutná uvnitř je věc druhá. A barák s vířivkou je možná krásná věc, ale když dostanete měsíčně po několika letech praxe 13000,- čistého, tak radši budu působit v 50 let starém a nezrekonstruovaném špitále, kam zatéká a v rozích se objevuje plíseň, ale za dvojnásobný plat. :) Má úcta! :)
  • Jan Pokorný Reagovat 05.12.2015
   A to je samozřejmě vzali tam kam chtěli...
   Ono na Korunní to asi vypadá taky jinak než v těch stavebních buňkách.
   Nicméně Radomír zmiňuje, že jde o pohled z vnějšku, tedy lze říci, že promo udělat umí, ale to nejsou sami, to v ČR nám jde taky...
   Beru jako plus, že vůbec tyto návštěvy jsou, vždy se dá něco pozitivního převzít a díky příspěvkům se dovíme i to B.
 • Jiří Medvěd Reagovat 08.12.2015
  Což o to reportáž je to pěkná, zeptejte se ale někdy kluků z Falcku u piva nebo borovičky. Ne těch, kteří mají žaludek vzít nějakou funkci v polovojenské organizaci a brát peníze navíc. Řeknou vám možná, jak jejich plat po 20 letech praxe a všech možných školách začíná na 500 Euro, jak se nezohledňuje vzdělání a délka praxe, zeptejte se na příjmech v nemocnicích, v jakém stavu jim tam vozí pacienty, podívejte se do rejstříku, komu a jakým „slovanským“ hrdinům dělá deštníček tato historická dánská společnost a kde končí miliony s dotací na provoz ZZS, které jsou ve stejné a možná vetší výši než v ČR, ale při polovičních platech záchranářů. Upřímně, ono si to tak trochu naší skromní bratia ze Slovenska za svojí ne-odvahu zaslouží. Nedivím se proto, že tato společnost má zájem na rozvíjení spolupráce se ZZSHMP, v propagačních materiálech to vypadá moc hezky. Jenom pozor, aby se jednoho dne neobjevila na stole magistrátních úředníků nabídka na zabezpečení ZZS pro hlavni město za super podmínek třeba na 20 let.
 • Alan Mejstřík Reagovat 15.12.2015
  150000 výjezdů a 1400 zaměstnanců.Praha 460 zaměstnanců a 120000 výjezdů.region rozdílný, ale výjezdů a napsaných parere na hlavu...
 • Anonym Reagovat 16.12.2015
  Ano, FALCK je největším poskytovatelem, má slušné vybavení, ale platy a celkový přístup k záchranářům je na bodě mrazu...osobní zkušenosti..na druhé straně v česku mi chodí výplata na rádoby urgentu ještě menší...

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.