Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

První oznámení o konání XI. Sněmu KZ ZZS ČR 2016 spojeném s 8. mezinárodní odbornou konferencí ve dnech 25. - 26. 3. 16

09.01.2016

První oznámení o konání XI. Sněmu KZ ZZS ČR 2016 spojeném s 8. mezinárodní odbornou konferencí ve dnech 25. - 26. 3. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. SNĚM  KZ ZZS ČR

 

 

spojený s

 

8. mezinárodní odbornou konferencí

 

na téma

 

Za společným cílem

 

aneb

 

spravujeme si profesi sami

 

 

pátek a sobota 25. – 26. 3. 2016

 

 

Místo: Hrubá Voda  - Wellness hotel Hluboký dvůr***s

 

 

Letošní konference se sněmem by se měly nést v duchu

vzdělávání, informace, zábava, sport, wellness

 

 

Předpokládaný harmonogram akce:

 

Pátek 25. března 2016 - 8. MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE

 

09,00 – 09,45 hod. ……. registrace účastníků s občerstvením (coffeebreak)

09,45 – 10,00 hod. ……… zahájení konference

10,00 – 11,00 hod. ……… I. blok přednášek

11,00 – 11,15 hod. ……… diskuze k I. bloku přednášek

 

11,15 – 11,30 hod. ………. přestávka

 

11,30 – 12,30 hod. ……… II. blok přednášek

12,30 – 12,45 hod. ……… diskuze k II. bloku přednášek

 

12,45 – 14,00 hod. ………. přestávka na oběd

 

14,00 – 15,00 hod. ………. III. blok přednášek

15,00 – 15,15 hod. ………. diskuze k III. bloku přednášek

 

15,15 – 15,30 hod. ………. přestávka

 

15,30 – 16,30 hod. ………. IV. blok přednášek

16,30 – 16,45 hod. ………. diskuze k IV. bloku přednášek

 

16,45 - 17,00 hod. .......... občerstvení na závěr konference

 

17,00 – 19,00 hod. …….. relaxace s využitím hotelového wellness

z hotelového wellness, kde se při relaxaci díváte do velkého přírodního akvária

zvou na akci současná prezidentka s bývalým prezidentem

 

19,00 – 02,00 hod. ….… SPOLEČENSKÝ VEČER

 

 

Sobota 26. března 2016 – XI. SNĚM KZ ZZS ČR

 

09,45 – 10,00 hod. ….....… zahájení XI. Sněmu KZ ZZS ČR

 

10,00 – 13,00 hod. ……...… jednání XI. Sněmu dle schváleného programu

 

13,00 – 14,00 hod. ….... přestávka na oběd

 

14,00 – 16,00 hod. ……..... jednání XI. Sněmu dle schváleného programu

 

 

 

Další informace a organizační pokyny

 

1. Na podmínkách a půdorysu nastávajícího XI. Sněmu KZ ZZS ČR spojeného s 8. mezinárodní odbornou konferencí jsme se usnesli na 16. zasedání vedení  KZ ZZS ČR, které se konalo v Olomouci dne 10. 11. 2015. Rozhodli jsme se akci uspořádat jako dvoudenní a konference bude letos po roční pauze opět otevřena i pro nečleny KZ ZZS ČR.

První den bude vyhrazen pro 8. mezinárodní odbornou konferenci a druhý den pro jednání delegátů XI. Sněmu KZ ZZS ČR. V loňském roce, kdy ale na konferenci neměli přístup nečlenové, jsme měli mezinárodní účast zajištěnu kolegy z Polska a Velké Británie. Letos už máme přislíbenou účast kolegů ze Slovenska a  Rakouska.

Přesný harmonogram, seznam přednášek a přednášejících bude upřesněn cca 14 dní před akcí. Nicméně je naším cílem tematicky zajistit tyto okruhy:

a) blok I. KPR + krizové řízení – nové guedelines 2015, Studénka 2015

b) blok II. zahraniční – nový systém vzdělávání a systém práce na Slovensku, systém vzdělávání a práce v Rakousku

c) blok III. PNP ve válečném konfliktu – chceme pozvat kolegy z Czech Association of Combat Medics (CACM), kteří by nám měli odprezentovat přednášky, ale také připravit praktické ukázky vojenského materiálu včetně jeho použití a využití

d) blok IV. řidič ZZS – současné postavení, budoucnost, vzdělávání, zařazení

 

2. Vybrali jsme pro tuto akci zcela nový 16. zasedání vedení, aby akce proběhla v jiném zařízení, než bylo zvykem v uplynulých deseti letech, aby pobyt účastníků konference i delegátů sněmu mohl být spojen s pohybovými a relaxačními aktivitami tak, aby naše společné setkání bylo nejen přínosem stran vzdělání a nabytí nových informací, ale také odreagováním se od každodenních starostí zdravotnických záchranářů, všeobecných sester, řidičů vozidel ZZS a studentů oboru. Po zhlédnutí areálu jsme nabyli dospěli k závěru, že každý účastník by měl zcela jistě odjíždět s nějakým pozitivním zážitkem.

Konference se koná na začátku prodlouženého velikonočního víkendu, a proto jsme pro účastníky konference a jejich rodinné příslušníky bez rozdílu členství v KZ ZZS ČR vyjednali po dobu konference a sněmu ULTRASUPER slevu na ubytování za 620,- Kč/noc se snídaní a vstupem do wellness a v dalších dnech (sobota, neděle, pondělí) SUPER slevu na ubytování za 900,- Kč/noc se snídaní a vstupem do wellness. Dále jsme pro účastníky konference a jejich rodinné příslušníky bez rozdílu členství v KZ ZZS ČR vyjednali po celou dobu pobytu v období od čtvrtku (kdo by chtěl přijet den předem) do pondělí slevu 30 % na skipass, či bobovou dráhu. Kdo by chtěl přijet s rodinou, není problém. Dokonce v případě zájmu můžeme pro tyto účastníky zajistit rodinné ubytování v luxusních chatičkách hned vedle hotelu. Požadavky na prodloužené ubytování pro sebe nebo požadavky na ubytování rodiny řešte prosím individuálně mimo oficiální přihlášku přes email konference@komorazachranaru.cz.

 

3. Celá akce bude ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání dle platné legislativy jak pro aktivní, tak i pro pasivní účastníky konference a sněmu.

 

4. XI. Sněmu komory spojeného s 8. mezinárodní konferencí se stejně jako v letech předchozích mohou účastnit jen ti členové KZ ZZS ČR, kteří budou mít už před registrací uhrazený členský příspěvek na rok 2016 (studenti a pasivní členové 300,- Kč a zaměstnanci 500,-Kč). Příspěvek se hradí na účet komory č. 35-5931400267/ 0100. Úhrada členského příspěvku před registrací na sněm s konferencí je nutná z toho důvodu, že členové komory mají na akci zvýhodněnou cenu!!! Do variabilního symbolu prosím nezapomeňte napsat své číslo v komoře. Máte jej uvedeno na svém odznaku i na papírové registraci, které jste obdrželi při vstupu do komory. Členský příspěvek také můžete uhradit přes platební bránu komory PayU a na pokladně u viceprezidenta komory Mgr. Josefa Škrocha v Olomouci (to se týká zejména Olomoučáků).

 

5. Počet účastníků akce je omezen maximální kapacitou sálu 120 lidí. Kapacita ubytování přímo na hotelu včetně přilehlých luxusních chatiček je cca 100 lůžek. Kdo se zaregistruje a uhradí všechny potřebné poplatky včas, bude mít ubytování přímo na hotelu. Ti, kteří se budou registrovat po vyčerpání ubytovací kapacity Wellness hotelu Hluboký dvůr***s, budou ubytováni v cca 1200 metrů vzdáleném Hotelu Akademie*** na Hrubé Vodě.

 

6. Registrace členů i nečlenů probíhá výhradně přes elektronickou PŘIHLÁŠKU a bude potvrzena z emailu konference@komorazachranaru.cz, přes který lze řešit další dotazy a požadavky. Po vyplnění elektronické PŘIHLÁŠKY je potřeba provést platbu konferenčního (sněmovního) poplatku a případného nocležného dle počtu požadovaných noclehů.

Členové KZ ZZS ČR mají možnost přednostní rezervace do 31. ledna 2016 a v přihlášce v úvodu označí políčko ČLEN. Po tomto datu, tedy od 1. 2. 2016 se na konferenci s rezervací ubytování mohou hlásit i NEčlenové KZ ZZS ČR. Samozřejmě, že členové KZ ZZS ČR se mohou hlásit i po 31. lednu.

Nečlenové KZ ZZS ČR zájemci o konferenci z řad kolegů zdravotníků se mohou registrovat až od 1. 2. 2016 vyplněním stejné PŘIHLÁŠKY, kde v úvodu označí políčko NEČLEN, dále stejně jako členové uvedou i požadovaný počet noclehů. V případě ubytování se cena i pro nečleny podařila vyjednat za stejnou zvýhodněnou cenu, jakou mají členové komory.

Po vyplnění elektronické PŘIHLÁŠKY je potřeba provést platbu konferenčního (sněmovního) poplatku a případného nocležného dle počtu požadovaných noclehů.

 

7. Registrace bude brána jako závazná a bude potvrzena až po uhrazení všech plateb!!!

 

8. Pro II. a III. blok plánujeme výhradně vyžádané přednášky, ale do I. a IV. bloku je možné se s přednáškou vztahující se k problematice daných bloků přihlásit. Kdo by měl zájem s přednáškou na téma bloků I a IV vystoupit, musí to písemně oznámit nejpozději do 15. 2. 2015 na email info@komorazachranaru.cz, kam také zasílejte abstrakt k posouzení přednášky.

Aktivní účast (přednášející) neplatí konferenční poplatek. Hradí si jen případné ubytování dle počtu objednaných noclehů.

 

9. Žádáme členy komory, aby při jakékoliv korespondenci s komorou pokud možno uváděli za jménem i své registrační číslo v komoře. Je to pro nás veliké usnadnění práce.

 

10. XI. Sněm s konferencí jsou letos pro členy KZ ZZS ČR při včasné registraci a úhradě do 29. 2. 2015 zpoplatněny částkou 499,- Kč + nocležné se snídaní (dle počtu nocí). Při registraci a platbě po 29. 2. 2015 činí poplatek za sněm a konferenci 600,- Kč. V ceně je zahrnuta jmenovka, blok, propisovací pero, dárek, 2 x coffeebreak, 1 x oběd s nápojem dle výběru, společenský večer s rautem a hotelové služby. Platba 499,- Kč kryje pouze náklady na společenský večer. Vše ostatní (krom velmi příjemné ceny za ubytování) je členům komory hrazeno z prostředků komory. Právě proto je důležité, abyste měli členský příspěvek na rok 2016 uhrazen včas ještě před registrací na akci.

 

Ceník XI. Sněmu a 8. mezinárodní konference

 

Člen KZ ZZS ČR s registrací a platbou do 29. 2. 2016

a) Účastnický poplatek konference a sněm 499,- Kč

b) Účastnický poplatek pouze na sněm 150,- Kč

c) Ubytování se snídaní jedna noc 620,- Kč

d) Ubytování se snídaní dvě noci 1.240,- Kč

V případě naplněné kapacity ubytování bude upřesněna cena za Hotel Akademie

 

Člen KZ ZZS ČR s registrací a platbou po 29. 2. 2016

a) Účastnický poplatek konference a sněm 600,- Kč

b) Účastnický poplatek pouze na sněm 200,- Kč

c) Ubytování se snídaní jedna noc 620,- Kč

d) Ubytování se snídaní dvě noci 1.240,- Kč

V případě naplněné kapacity ubytování bude upřesněna cena za Hotel Akademie

 

Nečlen KZ ZZS ČR s registrací a platbou do 29. 2. 2016

a) Účastnický poplatek konference  799,- Kč

b) Ubytování se snídaní jedna noc 620,- Kč

c) Ubytování se snídaní dvě noci 1.240,- Kč

V případě naplněné kapacity ubytování bude upřesněna cena za Hotel Akademie

 

Nečlen KZ ZZS ČR s registrací a platbou po 29. 2. 2016

a) Účastnický poplatek konference  850,- Kč

b) Ubytování se snídaní jedna noc 620,- Kč

c) Ubytování se snídaní dvě noci 1.240,- Kč

V případě naplněné kapacity ubytování bude upřesněna cena za Hotel Akademie 

 

Platbu lze provést třemi způsoby

 

a) Na účet KZ ZZS ČR č. ú.: 35-5931400267/0100, variabilní symbol 2532016

b) ON-LINE systémem PayU na hlavní stránce webu komory vpravo pod sanitkou

c) Přímo na pokladně u p. Škrocha v Olomouci

 

 ON-LINE PŘIHLÁŠKA

 

 

Stornopolatky

 

a) storno do 31. 1. 2016 návrat 80% z celkové uhrazené částky

b) storno do 28. 2. 2016 návrat 50% z celkové uhrazené částky

c) storno do 15. 3. 2016 návrat 25% z celkové uhrazené částky

d) storno po 15. 3. 2016 návrat 10% z celkové uhrazené částky

 

 

 

Jménem vedení KZ ZZS ČR zve a na osobní setkání se velmi těší

 

 

Mgr. Marinella Danosová

prezidentka KZ ZZS ČR

 

 

 

Pro připomenutí, jak to na akcích komory vypadá, vkládáme odkazy na minulé sněmy, konference a společenské večery

 

Souhrnná zpráva z X. Sněmu 2015 a fotodokumetace ze 7. mezinárodní odborné konference a společenského večera

a

Souhrnná zpráva z IX. Sněmu 2014 a fotodokumentace z IX. Sněm KZ ZZS ČR a 6. odborná konference se společenským večerem 2014

a

Souhrnná zpráva z VIII. Sněmu 2013 a fotodokumentace z VIII. Sněm KZ ZZS ČR a 5. odborná konference a společenský večer po 5. odborné konferenci 2013

 

a

Souhrnná zpráva z VII. Sněmu a fotodokumentace z VII. Sněmu 2012 a 4. odborné konference

a

Souhrnná zpráva z VI. Sněmu spojeného s 3. odbornou konferencí s workshopy
Fotodokumentace z 3. odborné konference s workshopy a společenského večera a VI. Sněmu KZ ZZS ČR

a

Souhrnná zpráva z V. Sněmu spojeného s mezinárodním kongresem
fotky z mezinárodní konference 2010 a společenského večera po mezinárodní konferenci a fotky z V. Sněmu 2010

a

fotky z I. Odborné konference 2009 a společenského večeru a z IV. Sněmu 2009

a

fotky z III. Sněmu 2008 

a

fotky z II. Sněmu 2007 

a

fotky z I. Sněmu 2006 a večerního posezení
 

Komentáře k článku
  • BÁRA KVAPILOVÁ Reagovat 14.01.2016
    Přátelé, kamarádi, jen malinkatá poznámka, při vší úctě ke všem organizátorům XI. Sněmu, obrovskému pracovnímu nasazení a jejich nelehké práci - jedná se o velikonoční termín, v pátek je navíc (nově stanovený) svátek, děti mají prázdniny... nevím, zda se jedná o úplně "šťastný termín". Bára
    • Drahomír Sigmund Reagovat 15.01.2016
      Víme Báro, i to píšeme v textu, kde právě z toho důvodu zveme i rodinné příslušníky. Nebyl (ne na hotelu) jiný termín. Bylo mnoho kolizí s jinými akcemi. Uvidíme ... :-)

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.