Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Proběhly třetí atestační zkoušky oboru Urgentní medicína, poprvé Brně

07.12.2015

Proběhly třetí atestační zkoušky oboru Urgentní medicína, poprvé Brně

 

První absolventi studia specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína na NCO NZO v Brně.

 

Na NCO NZO v Brně proběhla dne 2. 12. 2015 první atestační zkouška specializačního studia v oboru Urgentní medicína. Ke zkoušce se přihlásili čtyři zdravotničtí záchranáři ze dvou krajských ZZS.

 

Studenti byli postaveni před nelehké praktické modelové situace, s nimiž se však vypořádali a předvedli, že jsou opravdovými odborníky ve svém oboru.  Součástí praktické části atestační zkoušky bylo nejen vyřešení konkrétní kazuistiky a demonstrování vedení zásahu ZZS, ale dále také provedení modelové KPR. ALS, včetně zajištění DC, defibrilace, ale i samostatné medikace léčiv v průběhu resuscitace. Dále studenti pod přísným dohledem členů atestační komise museli například zajistit dýchací cesty, intraoseální přístup, či vžít se do role vedoucího zdravotnické složky při řešení mimořádné události. Těmito úlohami museli projít všichni adepti usilující o titul záchranář, specialista.

úspěšní absolventi

 

Po krátké přestávce atestační zkouška pokračovala teoretickou částí, při níž studenti odpovídali na všetečné dotazy členů atestační komise z předmětů urgentní medicína, intenzivní péče a krizové a operační řízení. 

předávání

Mezi členy atestační komise byli dlouholetí odborníci ze ZZS. Lékaři oboru Urgentní medicína a záchranáři z několika ZZS krajů, kteří jsou jmenováni MZ ČR. Na regulérnost a odpovídající náročnost atestační zkoušky dohlíželi i přizvaní pozorovatelé ze ZZS HMP, která také realizuje specializační vzdělání v oboru Urgentní medicína.

komise

O náročnosti zkoušky a velkých nárocích atestační komise svědčí i skutečnost, že pouze 3 ze 4 studentů úspěšně zkoušku vykonali. Těm nezbývá než pogratulovat a složit poklonu před jejich vědomostmi a dovednostmi, které u zkoušky předvedli.

 

Vladimír Jarušek

 

Související články

 

Kdo je a jak vznikl tzv. „SUPERZÁCHRANÁŘ“ aneb zdravotnický záchranář – specia-lista v UM

 

Ve dnech 18. až 19. 11. proběhly druhé atestační zkoušky Urgentní medicíny

 

11. 6. 2015 odatestovali první zdravotničtí záchranáři v oboru Urgentní medicína

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.