Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Proběhlo jednání u kulatého stolu k projednání změn ve specializačním vzdělávání pro zdravotnické záchranáře

24.06.2019

Proběhlo jednání u kulatého stolu k projednání změn ve specializačním vzdělávání pro zdravotnické záchranáře

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR v polovině května 2019 vyvolalo jednání u kulatého stolu, jehož účelem bylo projednání změn ve specializačním vzdělávání v oboru Zdravotnický záchranář - Urgentní medicína.

 

Čti také Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu v praxi a Kdo je a jak vznikl tzv. „SUPERZÁCHRANÁŘ“ aneb zdravotnický záchranář – specialista v UM

 

Jednání se účastnili zástupci vzdělavatelů SV ZZ UM, tedy ZZS HMP a NCO NZO Brno, dále zástupci organizací zajišťujících praktickou část SV ZZ UM, zástupci poskytovatelů zdravotních služeb ze ZZS. Za profesní organizace KZ ZZS ČR a UNP ZZS ČR a další odborníci z oboru, například z některých univerzit a další.

Za Komoru záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky, se tohoto jednání zúčastnili Mgr. Radomír Vlk, DiS. a Mgr. Vladimír Jarušek, MBA, kteří byli zároveň i zástupci z řad vzdělavatelů, což je pro takové jednání velikou výhodou.

Vladimír Jarušek                            Radomír Vlk

Předmětem projednávání byl obsah vzdělávacího programu, jehož některé změny navrhovalo přímo MZ ČR. Zástupci vzdělavatelů, ale také zástupci poskytovatelů ZZS, stejně jako zástupci Komory záchranářů byli rezolutně proti těmto navrhovaným změnám. Diskutovalo se o obavě ze snížení kvality vzdělání a úrovně výstupních znalostí a dovedností absolventů. Účastnící jednání v mnoha bodech nalezli shodu a dohodli se na parametrech, které by mělo specializační vzdělání mít a na úrovni, pod níž není možno poklesnout. Velice pečlivě se probíraly jednotlivé kapitoly vzdělávacího programu a jejich náplň tak, aby odpovídala zejména potřebám současné praxe, ale i praxe nedaleké budoucnosti. Na to dohlíželi zejména zástupci poskytovatelů zdravotní péče ze záchranných skužeb.V tomto duchu bylo odesláno stanovisko na MZ ČR. Jaké budou další kroky MZ ČR budeme všichni s napětím očekávat.

Je nezbytné si uvědomit, že zdravotničtí záchranáři a zdravotničtí záchranáři specialisté se v čím dál větší míře setkávají a v budoucnu stále budou setkávat s širokým spektrem akutních stavů a mnohdy musí zastoupit nedostupné lékaře v systému ZZS, proto je zcela nepřípustné snižovat nároky na vzdělávání těchto zdravotnických pracovníků.

Komora záchranářů ZZS ČR má jako jeden ze svých základních cílů dbát o zvyšování prestiže zdravotnických záchranářů a podílet se na zvyšování odborné úrovně poskytovaných zdravotních služeb.

 

Vladimír Jarušek

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.