Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Požádali jsme dopisem ministra zdravotnictví k navrácení tzv. infekčního příplatku i členům posádek ZZS

21.06.2019

Požádali jsme dopisem ministra zdravotnictví k navrácení tzv. infekčního příplatku i členům posádek ZZS

 

Oficiální dopis se žádostí o znovupřiznání příplatku za práci ve ztíženém prostředí (infekční příplatek) členům posádek ZZS i s odůvodněním jsme za KZ ZZS ČR ministru zdravotnictví odeslali už v minulosti, dne 21. 10. 2014. Vyjádření od tehdejšího náměstka pro zdravotní péči MZ ČR prof. MUDr. Josefa Vymazala,DSc. jsme obdrželi až po urgenci dne 22. 12. 2014 a z odpovědi vyplynulo, že posádky ZZS se nemou s pacientem s VNN setkat a proto se nic měnit nebude. Viz ODPOVĚĎ. Tenkrát jsme o celé věci informovali v AKTUALITĚ. Věříme, že tentokrát se to už i z důvodu jiné situace, které jsou popisovány níže v dopisu, podaří.

 

 

NOVÝ DOPIS ze dne 20. května 2019

 

Vážený pane ministře,

 

obracíme se na vás jako zástupci zaměstnanců výjezdových skupin Zdravotnických záchranných služeb (ZZS), které tvoří páteřní systém urgentní neodkladné přednemocniční zdravotní péče. Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky
(KZ ZZS ČR) hájí zájmy všech nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP), tj. cca 5400 zdravotníků, kteří se rozhodli pracovat ve prospěch společnosti v systému přednemocniční neodkladné péče (PNP).

Všichni tito zaměstnanci měli až do roku 2007 ze zákona právní nárok na příplatek za práci ve ztíženém pracovní prostředí, dříve rizikový příplatek, jinak taktéž infekční příplatek. Novelizací zákona č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 567/2006 Sb. a č. 564/2006 Sb. se změnily podmínky pro přiznávání příplatků k platu a zaměstnanci ZZS od této novelizace pozbyli na zmíněný příplatek nárok. A to i přesto, kdy v legislativním opatřením v témže roce předchozí vláda zařadila zdravotnickou záchrannou službu vyhláškou č. 537/2006 Sb. O očkování proti infekčním nemocem mezi pracoviště s vyšším rizikem výskytu kontaktu s infekčním onemocněním.

Ministerstvo zdravotnictví a potažmo i Vláda ČR tím reagovaly na opakovaný výskyt vysoce nebezpečných nákaz (VNN) u občanů ČR vracejících se ze zahraniční. Přetrvávající problém Eboly, ale i v letech minulých díky VNN prasečí a ptačí chřipkou, nyní pak epidemií spalniček a dalších potencionálních infekčních onemocněních, k jejichž eradikaci nedošlo odpůrci pravidelného očkování.

Ministerstvo zdravotnictví v rámci přímých dotací na krizovou připravenost Zdravotnickým záchranným službám specifikovalo využití těchto prostředkůna pořizování speciálních osobních ochranných pomůcek (OOPP) chránící všechny členy výjezdových skupin ZZS právě proti VNN komplexním vybavením úrovně BSL-2. Zdravotnické záchranné služby dále disponují nakoupenými biovaky a bioboxy, které slouží pro přepravu pacientů s podezřením na VNN do specializovaných center. Dále zdravotnické záchranné služby z těchto prostředků pořizují speciálně upravené hermeticky uzavřené sanitní vozy s jednotkou HEPA filtrace pro transporty pacientů s VNN. A dále, v neposlední řadě během posledních let ZZS z dotace hradily vznik a činnost biohazard týmů specializovaných činností (BLS-3), jejichž členové jsou vystavování vysoké časové expozici VVN.

Nově je Ministerstvo zdravotnictví spoluautorem typové činnosti složek IZS STČ - 16A / IZS Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemocive zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech, ze které jednoznačně vyplývá, že záchranáři se musí vystavit riziku a čelit VVN.

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že odpovědné orgány včetně MZ ČR přepokládají, že se všichni členové výjezdových skupin ZZS s pacienty zasaženými vysoce infekčním onemocněním při výkonu povolání mohou reálně setkat.

Skutečnost, že nařízení vlády č. 567/2006 Sb. neuvádí biologické činitele nebo jejich zdroje nebo přenášeče, kterými jsou např. Meniningitis, Herpetická meningitis, Meningokok či vir H1N1 apod. – pro naše území aktuálně jistě typičtější než nařízením vlády výslovně uváděné „exotické“ nemoci jako Virus Ebola, virus Marburské horečky, Mycobacterium leprae atd. Nicméně právě Virus Ebola, proti jehož možnému přenosu na posádky ZZS tytov současné době vybavujeme speciálními sadami OOPP a biovaky v seznamu explicitně vyjmenován je.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste se po zhodnocení všech souvislostí, nových skutečností a nových činností kladených na zdravotnické záchranné služby v rámci nakládání s pacienty s podezřením či potvrzením VNN, zasadil o novelizaci legislativy ve smyslu opětovného přiznání příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí zaměstnancům výjezdových skupin ZZS. Uvědomujeme si, že příplatek tyto zaměstnance před nákazou neochrání, ale domníváme se, že pokud je například Ebola explicitně v legislativě uvedena, mají zaměstnanci posádek ZZS na tento příplatek nárok již nyní. Domníváme se ale, že je potřeba, aby tuto věc MZ ČR buď jednoznačně vyložilo anebo se zasadilo o úpravu nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

 

Srdečně děkujeme

 

Tomáš Ježek

Prezident KZ ZZS ČR

 

 

 

 

 

Komentáře k článku
 • Jan Pokorný Reagovat 21.06.2019
  "epidemií spalniček a dalších potencionálních infekčních onemocněních, k jejichž eradikaci nedošlo odpůrci pravidelného očkování...."

  Blbost , vycucaná z prstu, nemáte to vůbec čím doložit... Je zjevné, jak se snažíte zalíbit, ale jen tím dokazujete vlastní slabost a bezmocnost... Tak výsledek bude odkopnutí jako vždy...
 • Radomír Vlk Reagovat 25.06.2019
  Jane, jako vždy se do toho nebojíte říznout :-) Máte nějaký návrh co s tím, myslíte si, že to má vůbec cenu řešit? Jaký navrhujete případně postup? Díky moc za Váš čas!
 • LUKÁŠ GABRIEL Reagovat 12.03.2020
  Tak povídejte těd su celej natesenej!? :prosiim

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.