Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Povolenia pre záchranky bude opäť udeľovať ministerstvo. Zmenou sa má zvýšiť transparentnosť

30.04.2023

Povolenia pre záchranky bude opäť udeľovať ministerstvo. Zmenou sa má zvýšiť transparentnosť

Text z externího zdroje:

 

Vyhlasovateľom výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby má byť po novom opäť ministerstvo zdravotníctva. Rezort si od toho sľubuje zvýšenie transparentnosti výberového konania. V súčasnosti túto agendu zastrešuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Povolenie pre záchranky pritom udeľovalo ministerstvo aj v minulosti, zákon bol ale zmenený krátko pred posledným vyhlásením výberového konania.

 

Vláda na svojom rokovaní v polovici apríla schválila návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve. Ten okrem iného mení vyhlasovateľa výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie záchraniek z ÚDZS na rezort zdravotníctva.

Návrh predložilo ministerstvo zdravotníctva, ktoré si od toho sľubuje zvýšenie transparentnosti výberového konania. Aj v minulosti pritom udeľovalo povolenia pre záchranky. Podľa aktuálneho znenia zákona je vyhlasovateľom ÚDZS. „Takto zmenený bol zákon krátko pred posledným vyhlásením výberového konania, čo jednak spôsobilo pochybnosti o rozhodnutí u odbornej aj laickej verejnosti,“ tvrdí rezort.

So zmenou pritom súhlasí aj samotný úrad. „Žiadame, aby kompetencia na realizáciu výberového konania a následné vydávanie povolení pre ambulancie záchrannej zdravotnej služby bola vrátená späť príslušnému orgánu štátnej správy, ktorým je ministerstvo zdravotníctva,“ uviedol ÚDZS v pripomienkovom konaní.

Návrat k pôvodnému konceptu

Ministerstvu zdravotníctva sa tak návrhom vracia kompetencia vydávať povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchraniek. Jedným z dôvodov je systém, na ktorom bol pôvodne založený proces vydávania povolení. Platila v ňom dualita subjektov oprávnených na vydávanie licencie. Na jednej strane stálo ministerstvo zdravotníctva ako ústredný orgán štátnej správy. Na druhej samosprávny kraj vykonávajúci na miestnej úrovni prenesený výkon štátnej správy.

„Pôvodne systém vydávania povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vychádzal práve z tohto dvojdelenia. Možno tak konštatovať, že prenesením právomoci rozhodovať o vydaní povolenia na prevádzkovanie záchraniek na ÚDZS sa do pôvodne duálneho systému zaviedol nekoncepčný prvok,“ vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva s tým, že sa zmenou vlastne poprela základná myšlienka, na ktorej bol celý systém postavený.

Kompetenciu v udeľovaní licencie pre záchranky priniesla ešte novela zákona z roku 2019. Aj ÚDZS tvrdí, že „tým došlo k zásadnému porušeniu základných princípov fungovania štátnej správy“. Zároveň prízvukuje, že nie je orgánom štátnej správy, ale inštitúcia, ktorá vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením a poskytovaním zdravotnej starostlivosti. „ÚDZS do štruktúry orgánov štátnej správy podľa právneho poriadku nepatrí a agendu štátnej správy preto nemá vykonávať,“ vysvetľuje úrad v pripomienke.

Vydávanie povolení pre ambulancie záchranky je podľa právneho poriadku súčasťou agendy štátnej správy. Povolenia pre poskytovateľov má preto podľa úradu v rámci výkonu štátnej správy opäť vydávať ministerstvo zdravotníctva.

Zmena priniesla súdne spory

To, že licencie namiesto ministerstva udeľoval ÚDZS, prinieslo aj viacero problémov. „Vzhľadom na roky pretrvávajúcu nedostatočnú a nekvalitnú právnu úpravu povolení pre ambulancie sú výsledkom výberových konaní a vydaných povolení mnohé dlhotrvajúce súdne spory, trestné oznámenia a konania pred inými orgánmi,“ upozorňuje úrad v pripomienkach.

V súčasnosti prebieha napríklad konanie, pri ktorom hrozí ÚDZS a zdravotným poisťovniam pokuta vo výške niekoľkých miliónov eur za to, že postupovali podľa zákona a pri výberovom konaní, vydávaní povolení a uzatváraní zmlúv s ambulanciami záchraniek, dodržiavali ustanovenia legislatívy.

Více na zdravotnickydenik.cz

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.