Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Poslanci navrhují od roku 2022 vznik komory zdravotních sester, dočkáme se i my?

01.07.2020

Poslanci navrhují od roku 2022 vznik komory zdravotních sester, dočkáme se i my?

 

 

Poslanci navrhují vznik České komory všeobecných a dětských sester podobné stavovské organizaci lékařů či lékárníků. Zákon by měl podle navrhovaného znění platit od roku 2022. Úvazků všeobecných a dětských sester bylo podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) na konci roku 2018 v Česku asi 83 tisíc. Zejména v nemocnicích sestry chybí, odhaduje se až 3000 úvazků.

 

„Komora zejména dbá, aby zdravotničtí pracovníci vykonávající zdravotnické povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a s praxí založenou na důkazech, s důrazem na ochranu práv a oprávněných zájmů pacienta,“ píše se v návrhu zákona.

Členství v komoře nebude povinné jako u lékařů, pro výkon povolání ale bude nutné se zapsat do seznamu zdravotnických pracovníků za poplatek. Na základě informací od ministerstva bude mít komora povinnost vést i evidenci cizinců, kteří v ČR budou jako zdravotní sestry pracovat.

Komora by se měla účastnit přípravy zákonů a dalších dokumentů, které se práce nebo vzdělávání zdravotních sester týkají. Měla by mít také pravomoc vést se svými členy a členkami kárné řízení a za přestupky je pokutovat nebo ze seznamu zdravotnických pracovníků vyškrtnout.

Orgány komory by měly být krajská sdružení. Nejvyšším orgánem bude sjezd delegátů, který volí představenstvo, prezidenta komory a kárnou a revizní komisi.

Téměř 30 let fungují samosprávné profesní organizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. „Nedává přitom smysl, aby v případě příslušníků jednotlivých zdravotnických profesí existovaly takové rozdíly v právních podmínkách výkonu jejich zdravotnických povolání, jedná-li se o shodně regulované profese právem Evropské unie,“ píše se v dokumentu.

V současné době působí pouze dobrovolné sdružení Česká asociace sester a na ministerstvu zdravotnictví působí hlavní sestra ČR. Funkce obnovil 1. listopadu 2013 tehdejší ministr zdravotnictví Martin Holcát.

V posledních letech se často měnilo vzdělávání sester. Na vyšší odborné a vysoké školy se přesunulo v roce 2004 po vstupu Česka do Evropské unie, obor všeobecná sestra se tam studuje jako tříletý bakalářský. Od školního roku 2017/2018 je novelou zákona daná další možnost – čtyřletá střední zdravotnická škola a jeden rok vyššího odborného vzdělání. Umožňuje také přijetí zájemců do vyššího ročníku, než je první, pokud jim budou uznané absolvované odborné předměty. Do roku 2022 se počítá s ověřováním, jestli nový model vyhovuje.

Do zdravotnictví podle odhadů nastoupí třetina absolventů zdravotnických škol, další třetina obor brzy opustí. V nemocnicích jich podle odhadů chybí kolem 3000, úvazků všeobecných sester je asi 83 tisíc. Hlavními důvody nedostatku je kromě demografického vývoje obecně a nízkých platů ve srovnání s ostatními vysokoškoláky právě komplikovaný systém vzdělávání.

V roce 2018, z nějž pochází poslední data ÚZIS, pobíraly zdravotní sestry v lůžkové péči v roce 2019 průměrně 43 tisíc korun. V posledních letech rostly jejich odměny každoročně kolem 12 procent. Odbory namítají, že jsou zásadní rozdíly mezi platy sester ve státních nemocnicích a krajských, městských či soukromých zařízeních, kde jsou hrazené podle smluvní mzdy. Rozdíly jsou podle nich řádově v tisících korun.

Zdroj: zdravotnictvi.cz

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.