Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Podrobná reportáž o fungování ZZS ASČR na letišti V. Havla v Praze

15.01.2013

Podrobná reportáž o fungování ZZS ASČR na letišti V. Havla v Praze

Záchranná služba ASČR na Letišti Václava HavlaOd prvního prosince roku 2011, tedy již více než jeden rok, zajišťuje zdravotnickou záchrannou službu na pražském letišti Záchranná služba Asociace Samaritánů ČR. Podívejte se s námi do zákulisí této specifické a netradiční letištní záchranky.


ZZS ASČR zajišťuje na letišti stálou lékařskou službu. V rámci této služby je poskytována jednak klasická zdravotnická záchranná služba, ale také lékařská služba první pomoci (LSPP) pro cestující, zaměstnance a širokou veřejnost na letišti Praha – Ruzyně. Od prvního ledna letošního roku k dnešnímu datu zde záchranáři ošetřili 1531 pacientů. Po přepočtu nám tedy vyjde, že v průměru zde záchranáři ošetří 4,3 pacienta za 24 hodin.

Na stanovišti je k okamžitému výjezdu nepřetržitě připravena posádka rychlé lékařské pomoci (RLP) ve složení lékař, zdravotnický záchranář a řidič – záchranář. Na denní službu, tj. od deváté hodiny ranní do deváté hodiny večerní, doplňuje lékařskou posádku ještě posádka rychlé zdravotnické pomoci (RZP) ve složení zdravotnický záchranář, řidič – záchranář. V nepřetržitém provozu pak funguje ambulance lékařské služby první pomoci (LSPP), která se společně s prostory určenými pro provoz stanoviště nachází ve spojovacím objektu Terminálu 1 a 2.

Vzhledem k přísným bezpečnostním předpisům, které musejí být na mezinárodním letišti bezpodmínečně dodržovány, platí pro zdejší záchranku i jiné dojezdové časy na místo události, než jak je tomu v běžném provozu. Při přijetí tísňové výzvy kdekoliv v prostoru mezi Terminály 1, 2 nebo 3 musí být posádka na místě do osmi minut od přijetí tísňové výzvy. V případě tísňového volání z objektu stáčírny leteckých paliv v blízké Kněževsi, která také spadá do rajonu letištních záchranářů, je dojezdová doba na místo události 10 minut. V případě plné pohotovosti – tedy stavu, kdy nějaké z letadel ohlásí jakýkoliv problém na palubě, musí být posádky připraveny na letištní ploše do pěti minut.

V případě zdravotní indispozice se tísňová výzva směřovaná přes linku 155 přepojí na dispečink letištních hasičů a ti pak výzvu předají ZZS ASČR, která vyrazí na místo. O veškerých zásazích na letišti také musí být informován bezpečnostní dispečink letiště. První pomoc je rovněž možno přivolat na lince 3301 nebo 3302 prostřed¬nictvím letištních telefonů, které jsou rozmístěny na exponovaných místech po celém areálu letiště.

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu odbavených cestujících (jen za rok 2011 prošlo přes Letiště Praha Ruzyně 11,8 miliónů cestujících) je přítomnost vlastní záchranné služby na letišti naprosto nezbytná. Před nástupem ZZS ASČR zajišťovala záchrannou službu na letišti společnost AMBULANCE MEDITRANS s.r.o. Pro zásahy na letišti je třeba kvalitní a spolehlivá technika, proto ZZS ASČR pořídila pro provoz záchranky na letišti naprosto nová sanitní vozidla. Všechny vozy mají náhon 4×4. Vzhledem k možnosti infekce dovezené ze zahraničí, nasadili záchranáři do provozu naprosto unikátní vozidlo, které nemá v ČR obdobu. Jedná se o sanitní vůz na podvozku MB Sprinter, který díky speciálnímu filtračnímu systému může být použit pro bezpečný převoz infekčního pacienta. Pražské letiště je totiž prvním přijímacím místem v ČR pro příjem takovéhoto infekčního pacienta (druhým přijímacím místem je pak vojenské letiště Pardubice).

Pro udržení a zvýšení bystrosti, reakce a kvality zásahů jsou na letišti několikrát do měsíce v součinnosti s letištními hasiči pořádána námětová cvičení. Záchranáři také provádějí průběžné doškolování a výcvik zaměstnanců Hasičské záchranné a požární služby Letiště Praha – Ruzyně v přednemocniční neodkladné péči, odběry krve za účelem zjištění přítomnosti alkoholu, posouzení způsobilosti cestujícího s poruchou zdraví k dalšímu letu, vyšetření a posouzení schopnosti k detenci cestujících umístěných v cele předběžného zadržení v tranzitním prostoru letiště, kontrolu použitelnosti léků, speciálního zdravotnického materiálu a dalších zdravotnických prostředků určených pro likvidaci zdravotních následků letecké mimořádné události.

Zdravotníci na letišti jsou připraveni a vycvičeni pro případy mimořádných událostí. Přejme jim, aby takovýchto případů měli co nejméně.

Autor článku i fotografií
Tomáš BuchtelaFotodokumentace
Komentáře k článku
  • michal Reagovat 05.11.2013
    Bohužel si myslím, že kritika je oprávněná, četl jsem komentáře MUDr. Schwarze a pokud si stijí za tím, že po odborné stránce je vše v pořádku, potom se asi na seriál dívá se zavřenýma očima, sledoval jsem asi 3 první díly a pokud Dr. Schwazovi chybí konkrétní případy, tady je jeden z nich: v jednom z dílů je pacienta intoxikovaná léky, je v bezdvědomí a je transportována bez jakéhokoliv zajištění (i.v., TK, EKG, DC,..) a je transportovány vsedě!!! pane dokrote, u vás záchranáři netransportují pacienty v bezvědomí vleže, aby nedocházelo k obstrukci dýchacích cest?? a takovýchto případů je v seriálu mnoho.
    Děkuji.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.