Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Podrobná informace z jednání delegátů XI. Sněmu a 8. mezinárodní odborné konference KZ ZZS ČR

30.03.2016

Podrobná informace z jednání delegátů XI. Sněmu a 8. mezinárodní odborné konference KZ ZZS ČR

 

 

 

Ve dnech 25. 3. - 26. 3. 2016 proběhla v prostorách Hotelu Hluboký dvůr ***+ na Hrubé Vodě u Olomouce dvoudenní akce KZ ZZS ČR, a sice 8. mezinárodní odborná konference spojená s jednáním delegátů XI. Sněmu Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky.Díky dobře odvedené práci organizačního výboru pod taktovkou nové, na loňském X. Sněmu KZ ZZS ČR zvolené prezidentky KZ ZZS ČR Mgr. Marinelly Danosové, DiS., a za dobré spolupráce s vedením a zaměstnanci hotelu, který byl po dobu konání akce uzavřen jen pro naše potřeby, proběhla celá dvoudenní akce v souladu s naplánovaným časovým harmonogramem.

Letos mezinárodní konference probíhala v prvním dnu a tematicky jsme se zaměřili na tyto okruhy:

  1. KPR dle nových doporučených postupů 2015
  2. Krizové řízení (SC Pendolíno vs kamion Studénka 2016 v přímém přenosu)
  3. Zahraničí, tentokrát Slovensko a Rakousko
  4. PNP ve válečném konfliktu (povaha zranění a podmínky odsunu raněných velmi podobné jako při teroristických útocích)
  5. Postavení řidiče vozidla ZZS v systému
  6. Negativní reverz a ponechání pacienta na místě v kompetenci NLZP

Motto letošní konference bylo:


“Za společným cílem

aneb

spravujme si profesi sami“

 

Program 8. mezinárodní konference KZ ZSS ČR

 

První blok přednášek byl v první části věnován novým doporučeným postupům KPR 2015 , včetně KRP dětí,  které přednesl PhDr. Petr Matouch a Mgr. Marinella Danosová, DiS. přednesla zásady a doporučení první pomoci dle guidelines 2015.

Ve druhé části prvního bloku jsme se věnovali nedávné mimořádné události nehody vlaku SC Pendolino s polským kamionem  na železničním přejezdu ve Studénce + VIDEO, kde jsme díky unikátnímu neveřejnému videu, které přivezl člen komory, velitel zásahu a přednášející v jedné osobě npor. Bc. Martin Türke mohli celý zásah a zejména vyproštění zaklíněných pasažérů  vidět na vlastní oči a slyšet na vlastní uši doslova v přímém přenosu. Sami jsme se přesvědčili, jak byla tato práce náročná, kde se chybovalo a co by mělo být jinak.

Až z těchto záběrů jsme jako záchranáři mohli mnohé lépe pochopit a načerpat nové zkušenosti. Ono veřejné video, kde vlak naráží do návěsu plného plechu je nám záchranářům pro naše účely de facto na nic. Až video z vnitřku poničeného vlaku, kde jsou vidět a slyšet postižení, kde je slyšet komunikace s nimi a obtížnost jejich zajištění a vyproštění a další video o rozmístění sil a prostředků nám skutečně otevřelo oči a dalo nám hodně. Ti, kteří si nenašli čas a promarnili tuto možnost tím, že na naši konferenci nepřijeli tak skutečně mohou litovat, protože takové záběry s výkladem člověka, který tam byl, budou, pokud vůbec, k vidění a slyšení opravdu jen málo kde.

Druhý blok přednášek jsme opět pomyslně rozdělili na dvě části. První část byla věnována sdělením našich milých zahraničních hostů ze Slovenska a Rakouska. Bc. Eva Čelechovská z Falck a.s. přednesla systém vzdělávání a kompetencí posádek RZP na Slovensku.

Potom nás rakouský kolega z Vídeňské záchranky Eduard Kompast seznámil s přípravou záchranářů a jejich kompetencemi ve Vídni. Dále nás seznámil se systémem práce a rozložením sil a prostředků  ZZS v Rakousku a ve Vídni.

Opět zdůrazním, že na málokteré konferenci určené NLZP se můžeme setkat s kolegy ze zahraničí a vyzpovídat je v oblastech, které nás zajímají. Ještě připomenu, že na naši loňské 7. Mezinárodní odborné konferenci jsme měli kolegy z Polska a Velké Británie a v tomto trendu chceme pokračovat.

Abychom se v této zahraniční konkurenci také něčím prezentovali, tak ve druhé části druhého bloku přednášek vystoupil Mgr. Radomír Vlk, DiS., se sdělením ohledně specializačního vzdělávání zdravotnických záchranářů v URM v ČR a jejich dalším uplatnění v systému ZZS.

Třetí blok přednášek byl celý v režii kolegů z Armády České republiky ve složení Michal Novotný, Aleš Karban a Břetislav Veselý ze spřátelené organizace Czech Association of Combat Medics (CACM).

Tihle borci, účastníci několika vojenských misí, kteří daleko od svých domovů mnohé prožili, se s námi ve svých poutavých přednáškách plných fotodokumentace a videí a také v následném workshopu podělili o cenné zkušenosti, které u nás běžně nemůžeme získat.

Měli jsme možnost vidět zranění způsobená zejména střelnými zbraněmi a trhavinami, což jsou zranění obvyklá při teroristických útocích, jaké byli například nedávno v Paříži a Bruselu. Měli jsme možnost vidět jejich rychlé prvotní nezbytné ošetření a odsun z místa zásahu do bezpečnější zóny k dalšímu ošetření před transportem do zdravotnického zařízení. Měli jsme možnost se seznámit a vyzkoušet si použití jiných zdravotnických prostředků.

Jsem přesvědčen, že opět velmi cenná a jinde nedosažitelná zkušenost, která se nám může nedej bože také hodit i v našich podmínkách. Po takových přednáškách člověk získá i jiný pohled na současné dění na ZZS HMP, kde se zatím jako v jediné ZZS začínají do OOPP dostávat i prostředky balistické ochrany a do zdravotnického vybavení moderní turnikety a prostředky k rychlému zastavení krvácení.


Čtvrtý blok přednášek byl už takovým pall mall. V první přednášce prezidentka komory Mgr. Marinella Danosová, DiS., seznámila přítomné s vývojem a vizemi stran přípravy legislativy, vzdělávání a postavení řidičů vozidel ZZS v systému ZZS.

Nejstěžejnější a nejožehavější otázkou se ale ve své přednášce jako druhý v pořadí zabýval Bc. Oldřich Škorňák, který si připravil sdělení na téma Negativní reverz a ponechání pacienta doma posádkou RZP. Je to problematika, kterou některé kraje aplikují, byť každý z nich trochu v odlišné modifikaci a jsou kraje, které tyto nástroje v posádkách RZP s vysokou mírou pravděpodobnosti ZATÍM, neaplikují vůbec. Byla to jedna z vyžádaných přednášek, protože vedení KZ ZZS ČR se domnívá, že tato problematika se brzy dotkne všech ZZS v ČR a tím pádem i všech NLZP výjezdových posádek.

Následovala přednáška slovenského kolegy Bc. Petera Fuseka, který si připravil kazuistiku s tématikou zástavy oběhu u pacienta s AKS transportovaného z terénu posádkou RZP na specializované pracoviště. Po něm v samotném závěru vystoupila Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL.M., se sdělením na téma Rétorika a slovní sebeobrana.První den konference byl zakončen, jak už každoročně bývá zvykem, společenským večerem, ale ještě před ním delegáti konference v hojném počtu využili bezplatného vstupu do krásného nového wellness centra.

 

 
Druhý den v sobotu od desáté hodiny dopoledne proběhlo jednání delgátů XI. Sněmu KZ ZZS ČR, který se řídil schváleným programem

Po určení a zvolení pracovních orgánů sněmu přednesla prezidentka komory Mgr. Marinella Danosová, DiS., Zprávu o činnosti za rok 2015, ve které zmínila všechna jednání, ke kterým v uplynulém období došlo a seznámila s jejich výsledky. Ve své zprávě také připomněla, že KZ ZZS ČR v loňském roce ke svému 10. výročí existence obdržela na Pražském hradu z rukou prezidenta republiky velmi významné ocenění za výjimečný přínos pro záchranářství.


Poté delegáti sněmu vyslechli a bez připomínek přijali zprávu o hospodaření za rok 2015, kterou přednesl viceprezident komory Mgr. Josef Škroch. Plánovaný a schválený rozpočet na rok 2015 byl vyčerpán pouze z 51,13 %, zbytek financí se podařilo ušetřit na účtech komory pro následující roky. Daňové přiznání za rok 2015 bylo u FÚ Olomouc podáno v termínu. Z výsledku hospodaření se dá dovodit, že i nové vedení komory v této oblasti navázalo na předchozí roky a snažilo se o co nejefektivnější a úsporně zaměřené hospodaření s našimi finančními prostředky.
Následně byli delegáti seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2016. Navrhovaný rozpočet komory na rok 2016 byl bez dalších úprav delegáty sněmu přijat.Následovala diskuze o návrzích delegátů v pořadí, ve kterém byly průběžně během jednání předloženy návrhové komisi. V přijatém Usnesení z XI. Sněmu KZ ZZS ČR se dočtete, že byly celkem tři návrhy a všechny tři byly delegáty sněmu přijaty.


Na závěr sněmu bylo delegáty schváleno a přijato celé Usnesení z XI. Sněmu KZ ZZS ČR Těsně před obědem bylo jednání XI. Sněmu KZ ZZS ČR ukončeno. Po obědě se delegáti sněmu rozjeli do svých domovů.

 

Podělte se prosím se svými zážitky a postřehy z konference a sněmu
s ostatními buď na diskuzním fóru, nebo
v rychlém komentáři hned pod tímto příspěvkem.
Sigmund

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.