Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Plánované domácí porody očima záchranářů II.

22.11.2016

Plánované domácí porody očima záchranářů II.

 

Tisková zpráva MUDr. Jiřího Knora, informující o plánovaném domácím porodu, v minulém týdnu vyvolala nečekanou vlnu reakcí a rozdělila veřejnost na dva nesmiřitelné tábory. Následně vedla příznivce domácích porodů ke zpochybnění pravdivosti tiskové zprávy a došlo ke zlehčování dané události a dá se říci i k bagatelizaci odvedené práce posádkou Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Nutno dodat, že drtivá většina laických diskutérů chápe rizika spojená s plánovanými domácími porody a vyjádřila se k nim odmítavě.OPAKOVANĚ, a to nejen v souvislosti s tímto případem, varujeme velmi důrazně před riziky plánovaných porodů mimo porodnice. I když okolnosti svědčí pro bezproblémový průběh porodu, nelze jeho průběh nikdy dopředu určit s jistotou. Komplikace, zejména krvácení, porodní trauma nebo ohrožení novorozence nedostatkem kyslíku nejsou sice časté, ale hrozí fatálním vyústěním v řádu několika minut.

Ve zdravotnickém zařízení může tyto komplikace řešit celý tým specialistů, kdežto při nečekaných komplikacích v terénu je volána ZZS, která má však pouze omezené možnosti jejich řešení. Lékař záchranné služby nemá a ani nemůže mít v sanitním voze vybavení operačního sálu a ani nemá odbornost porodníka nebo neonatologa. Porody v domácnosti přinášejí zbytečná rizika jak pro matku, tak pro dítě a nemohou vyvážit pochybné výhody domácího prostředí. Vnímání domácích porodů bývá velmi často zkreslené a o rizicích se nehovoří právě u organizací, které podporují porody jinde než ve zdravotnickém zařízení.

Chtěli bychom se tak důrazně ohradit proti nařčení z řad Hnutí za aktivní mateřství a Unie porodních asistentek, že informace v tiskové zprávě ze dne 15. 11. 2016 se nezakládají na pravdě a jediným jejich úkolem bylo účelové ovlivňování veřejného mínění a strašení budoucích rodiček.

Zmiňovaný výjezd se uskutečnil na základě naléhavé výzvy na tísňové lince 155, kdy dispečerka správně vyhodnotila situaci jako velice vážnou – život ohrožující, když byla volajícím informována o kritickém poklesu srdečních ozev. 

Po porodu se novorozenec stále nacházel v život ohrožujícím stavu, kdy i přes popisovanou snahu porodní asistentky, a to až do doby než zasahující posádka novorozence převzala a v rámci resuscitačních úkonů uvolnila neprůchodné dýchací cesty důsledným odsátím. Stav, ve kterém se novorozenec před těmito úkony nacházel, by rozhodně nešel zvrátit „taktilní stimulací, fyzickým kontaktem s matkou, vyčištěním pusinky a prodýcháváním ambuvakem“ a bez přítomnosti záchranářů by dopadl tragicky. 


O tom, že tento výjezd nebyl ojedinělý, kdy lékaři a záchranáři záchranné služby jsou opakovaně vystavováni forenzní nejistotě a velkému emocionálnímu vypětí při zásazích u domácích porodů, svědčí i následující vybrané kasuistiky. Ze zcela pochopitelných důvodů záměrně neuvádíme lokality zásahů, časy a jména pacientů ani porodních asistentek. Všechny případy se však odehrály na území Středočeského kraje v období posledních dvou let. 

Kasuistiky:


Plánovaný domácí porod 1: výzva na tísňovou linku „porod v chodu“.
Druhorodička, porod v termínu, pacientka odmítá převoz, chce rodit doma, podepisuje negativní revers. Údajně má přivolanou svou porodní asistentku, která je zatím na cestě. Lékař záchranky přesto zůstává u rodičky, asistuje u probíhajícího porodu. Matka i novorozenec po porodu ve fyziologickém stavu, nadále odmítán transport do nemocnice. Lékař a celá posádka strávila výjezdem 1 hod. 27 minut. V té době je na operační středisko požadavek na transport pacienta s těžkou dušností a s otokem plic, tento pacient je ošetřen posádkou RZP (bez lékaře), lékař je vázán u porodu.

Plánovaný domácí porod 2: výzva na tísňovou linku: „2. novorozenec - dvojče nedýchá“. Volá otec dvojčat, na místě je porodní asistentka, snaží se resuscitovat. Na místo přijíždí jako první posádka RZP (bez lékaře). Dojezd lékaře ze vzdálenější destinace 17 minut (bližší lékař zasahuje u jiného pacienta s poruchou vědomí). Lékař přebírá vedení neodkladné resuscitace od posádky RZP, pokračuje masáž srdeční, umělá plicní ventilace s nutností urgentní endotracheální intubace (zavedení ventilační rourky do průdušnice), kyslíková léčba. Následně byl malý pacient po obnovení dýchání a srdeční činnosti (po 32 minutách) v režimu intenzívní péče předán posádce neonatologického centra se specializovaným lékařem, která musela dojet na místo.


Plánovaný domácí porod 3: výzva na tísňovou linku: „rodička po porodu doma krvácí“.
Příjezd posádky s lékařem do domácnosti po proběhlém fyziologickém porodu, dítě se zdá být v pořádku, na první pohled růžové, křičící, s dobrými reflexy. Otec tvrdí, že už předchozí dva porody svých dětí viděl a ví, co je správné. Třetí doba porodní proběhla, pupečník otcem přerušen, část placenty otec rozmixoval a dal vypít rodičce. Matka je bledá v úzkostné grimase, nízké hodnoty krevního tlaku, puls oslabený, nedostatečné okysličení organizmu. Evidentní pokračující krvácení z rodidel, velká krevní ztráta, krvácivý šok. Zahájena infúzní protišoková a kyslíková léčba, podány léky na zvýšení tonusu dělohy. Otec posléze neprotestuje proti urgentnímu transportu matky v režimu intenzívní péče. Předání v nemocnici za již významně příznivějších hodnot krevního tlaku a známek okysličení organizmu.

Plánovaný domácí porod 4: výzva na tísňovou linku „porod v chodu“.
Po proběhlém domácím porodu lékařem doporučen převoz dítěte do porodnice k vyšetření pediatrem, rodiče odmítají, podepisují oba negativní revers. Placenta neporozena, matka s nízkými hodnotami krevního tlaku, nutný transport matky do porodnice, zahájena infuzní léčba, lékař doprovází. Novorozenec zůstává v péči otce na místě.

Plánovaný domácí porod 5: výzva na tísňovou linku "porod v chodu".
Určení místa zásahu je složité, hovor trvá 3,33 min. Volá porodní asistentka, z hovoru citujeme: „….potřebovali bychom sanitku k ženě, která rodí…, není tam vstupující část hlavičky, jak jsem zvyklá…“. Lékař na místě zjišťuje, že plodová voda odtekla před 6 hodinami, jde o zastavený porod v chodu, na místě nelze situaci vyřešit. Urgentní transport do porodnice.

Zdroj: tydenikpolicie.cz

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku
  • jan hána Reagovat 05.12.2016
    Nejde náhodou o případ zneužití ZZS? V případě plánovaného domácího porodu a vyžádání asistence ZZS rodička plánovaně ohrožuje oblast odkrytou lékařem ZZS, který je v práci kvůli stavům náhle vzniklým, tedy akutním. Místo toho musí řešit forenzní záležitosti, kolem matky, dítěte, aby něco náhodou něco neopomenul. ZOS pak musí složitě řešit absenci lékaře "zasekaného" v takovém výjezdu všemi možnými i nemožnými způsoby... Když chce někdo rodit ve středověku - prosím, ale tím přijímá veškerá rizika a netahá do toho další lidi...

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.